counters
hisoparty

อายุที่ยืนยาวปราศจากโรคภัยไข้เจ็บเหมือนเพชร (Diamond) ที่ได้รับการคัดมาจากเหมือง Story by โค้ช มิกกี้

7 months ago

เพชรแท้ เป็นเครื่องประดับที่ได้รับความนิยมมามากกว่า 3,000 ปี เพชรที่มีคุณภาพจะมีความสวยงาม มีแสงประกาย มีความแข็ง และได้รูปทรง มีรูปร่างได้สัดส่วน น่ามอง มีเสน่ห์ มีคุณค่าราคาสูงมากมาย เปรียบเสมือนรูปร่าง และสุขภาพของเรา ถ้าเราดูแลรักษาสุขภาพได้อย่างถูกวิธี ถูกหลักในการดูแลครบทั้งออกกำลังกาย ทานอาหารที่เหมาะสม ได้รับการพักผ่อนที่ไม่มากหรือน้อยไป มีการหลับพักผ่อนช่วงเวลาที่เหมาะสม การดูแลทางอารมณ์ และจิตใจที่เบิกบาน ทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อตนเอง และคนใกล้ชิด จะทำให้เรามีสุขภาพกาย และใจแข็งแรงเหมือนเพชร มีความสวยงามจากภายในเหมือนเพชร มีความสดใส และความสว่างจากดวงตา และผิวพรรณเหมือนเพชร

อายุที่ยืนยาวปราศจากโรคภัยไข้เจ็บเหมือนเพชรที่ได้รับการคัดมาจากเหมืองได้รับการดูแลครบถ้วนในส่วนประกอบทั้ง 4 C คือ

รัต (Carat) เปรียบเสมือนน้ำหนักที่เหมาะสมกับความสูง อายุ พันธุกรรมของร่างกายแต่ละคน เพชรแต่ละกะรัตมีน้ำหนักที่เหมาะสม และมีความพอดีตามธรรมชาติ ร่างกายของเราทุกคนสามารถได้รับการดูแลอย่างสม่ำเสมอ และถูกวิธีที่เหมาะกับวัยและช่วงอายุ

เจียระไน (Cut) เปรียบเสมือนการที่เราใส่ใจให้ความสำคัญกับสุขภาพของเรา เรามีการออกกำลังกายที่ถูกต้อง เหมาะสมกับอายุ วัย เพศ สภาพแวดล้อม การเลือกบริโภคอาหารที่มีประโยชน์ อาหารที่ซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกายเรา เราสามารถเลือกประเภทของอาหารที่เหมาะและมีรสชาติ เราทุกคนมีสิทธิ์เลือกและวางแผนการรับประทานและประเภทของอาหารเหมือนการเจียระไนเพชรแต่ละเม็ด

สี (Color) การเลือกสีของเพชรที่นำมาเป็นเครื่องประดับ เราสามารถเลือกน้ำ และความสว่างของเครื่องประดับที่จะมาเสริมบุคลิกภาพให้มีเสน่ห์น่ามองมากขึ้นเปรียบเสมือนการที่เราใส่ใจดูแลร่างกายทั้งภายใน และภายนอก ภายในคือความแข็งแรงของอวัยวะที่เรามองไม่เห็นแต่เราใช้งานอย่างหนัก ภายนอกคืออวัยวะที่เราต้องเปิดเผย เช่น ผิวหน้า เส้นผม ผิวพรรณ ดวงตา ตลอดจนถึงรูปร่าง อวัยวะภายนอกของเราทุกส่วนเป็นเครื่องประดับที่ติดตัวเรามาตั้งแต่เกิด ซึ่งต้องการความเอาใจใส่อย่างเหมาะสม เพื่อทำให้คุณภาพชีวิตดี และมีคุณค่าขึ้นในทุกช่วงวัย

ความสะอาด (Clear) ทุกคนต้องการจะมีเพชรน้ำ 100 เพชรที่ไม่มีตำหนิ เพชรที่มีความสวยงามมีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์เช่นเดียวกับร่างกาย บุคลิกภาพ ความแข็งแรงของเรา เราทุกคนอยากมีชีวิตที่มีความสุข ความสมบูรณ์ ห่างไกลจากโรคร้ายทั้งปวง เราอยากมีคุณค่า มีเสน่ห์ มีคนรัก ดังนั้นเราทุกคนควรดูแลความสมบูรณ์แข็งแรงของร่างกายความสวยความหล่อให้ออกมาจากภายใน การดูแลร่างกายแบบถูกวิธีจะช่วยให้ความสวยงามและความสุขส่องประกายออกมาภายนอกเป็นที่ประทับใจและเป็นที่รักของครอบครัวและคนใกล้ชิดอย่างยาวนาน

Story by โค้ช มิกกี้ นนท์ อัลภาชน์ ณ ป้อมเพชร

SHARE