counters

hisoparty

Pass The Love Forward : คุณสุริยน ศรีอรทัยกุล

1 year ago

‘ความรัก’ ดีๆ สร้างโลกใบนี้ให้น่าอยู่ได้ และ ‘รัก’ ก็ไม่ได้จำกัดอยู่แค่ความรักของคู่รัก หากหมายรวมถึงความรักต่อเพื่อนมนุษย์ รักธรรมชาติ รักสัตว์ รักโลก ด้วยเหตุนี้ HiSoParty จึงนำเสนอเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับความรักที่ดี ซึ่งเรามีบทสัมภาษณ์พิเศษ เป็นเรื่องราวของเซเลบริตี้ที่ได้เสียสละโลกส่วนตัวส่วนหนึ่งของตัวเองมาทำงานเพื่อสังคม เพื่อผู้อื่น ซึ่งบทสัมภาษณ์พิเศษนี้ นำเสนอขึ้นมาเพื่อแสดงให้เห็นว่า ความรักความเมตตาต่อผู้อื่นเกิดขึ้นได้ไม่ยาก และสามารถส่งต่อถึงกันได้ เพื่อให้โลกใบนี้ของเราน่าอยู่ขึ้น...

นอกจากบทบาทของการเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จแล้ว อีกหนึ่งบทบาทของ คุณสุริยน ศรีอรทัยกุล คือการเป็นกรรมการ และผู้ร่วมก่อตั้งมูลนิธิพิทักษ์ และคุ้มครองเด็ก มูลนิธิที่เกิดขึ้นโดยการร่วมมือกันระหว่างประเทศไทยและสวีเดน ที่รณรงค์ผลักดันการออกกฎหมายอาญาว่าด้วยสื่อลามกอนาจารเด็ก ซึ่งเป็นการทำงานร่วมกับเครือข่ายต่างๆ ในการรณรงค์ให้มีการสร้างความรับรู้ เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายใหม่ฉบับนี้ของประเทศไทย ให้แก่สาธารณชนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ

“ในฐานะของกรรมการ และผู้ร่วมก่อตั้งมูลนิธิพิทักษ์และคุ้มครองเด็ก ผมและทุกคนที่ทำงานร่วมกันนี้ อยากให้คนในประเทศรู้ว่า กฎหมายอาญาในส่วนความผิดเกี่ยวกับสื่อลามกอนาจารเด็กตอนนี้มีแล้ว ซึ่งสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้เห็นชอบให้ประกาศใช้พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 24) พ.ศ. 2558 (ความผิดเกี่ยวกับสื่อลามกอนาจารเด็ก) การแก้ไขดังกล่าวได้เพิ่มเติมให้การครอบครองสื่อลามกอนาจารเด็กในทุกรูปแบบ เพื่อแสวงหาประโยชน์ทางเพศของตนเองหรือผู้อื่น เป็นความผิดอาญา (เดิมการผลิต การค้า การเผยแพร่ และการแสดงสื่อลามกอนาจารเด็กเท่านั้นที่เป็นความผิดทางอาญา) ซึ่งสำหรับผมกฎหมายฉบับนี้ถือว่าเป็นกฎหมายสำคัญ เพราะเด็กเขาคืออนาคตของชาติ

“การที่ผมทำสิ่งเหล่านี้ เพราะผมอยากให้ทุกคนเห็นว่า เราสามารถเปลี่ยนแปลงอะไรก็ได้ถ้าเราร่วมมือกัน เราสามารถทำสังคมให้ดีขึ้นได้ แม้เราจะเป็นเพียงกลุ่มคณะเล็กๆ แต่เราสามารถเปลี่ยนแปลงสิ่งใหญ่ๆ ได้ ฉะนั้นทุกคนก็อย่านิ่งเฉย เราควรลงมือทำ เพราะว่าชีวิตมันสั้น ชีวิตเรามีอยู่นิดเดียวเอง เราควรจะต้องเร่งทำอะไรดีๆ เพื่อไม่ให้คนในอนาคตเขามาว่ารุ่นเราได้ว่าไม่ทำอะไร สำหรับผมตอนนี้แค่ทุกคนรับรู้ว่ามีกฎหมายนี้ คุณก็เป็นพลเมืองดีแล้ว และเมื่อรับรู้กฎหมายนี้ก็อยากให้ทุกคนคอยสอดส่องไม่ให้ใครมาทำผิด ไม่ให้ใครมาถ่ายรูปทำอนาจารเด็กๆ บ้านเรา เราต้องปกป้องเด็กๆ ของเราจนถึงอายุที่เขาเติบโตเป็นผู้ใหญ่ ตอนนี้สิ่งที่เราทุกคนทำได้คือหนึ่งคนรู้ หนึ่งคนบอกต่อ เป็นกระบอกเสียง เป็นสื่อในการเผยแพร่ว่าเรามีกฎหมายนี้แล้วนะ จะได้ไม่มีใครทำผิด หรือเขาจะได้ทราบว่ามีกฏหมายฉบับนี้คุ้มครองเขาอยู่ อันนี้คือบุญกุศลใหญ่หลวงที่เราจะต้องช่วยกันนะครับ

“สิ่งเหล่านี้ ผมมองว่าคือสิ่งที่ทุกคนทำเพื่อตัวเองนะ กฎหมายนี้ทำเพื่อตัวทุกคนเองเลยครับ เพราะในอนาคตถ้าลูกหลานเราเติบโตขึ้นมาอยู่ในสังคมที่เละตุ้มเป๊ะพวกเขาจะน่าสงสารมากเลย ฉะนั้นเราต้องทำอะไรก็ตามให้สังคมเราน่าอยู่ที่สุด ลูกหลานเราจะได้อยู่อย่างสบาย นี่คือการทำเพื่อตัวเองครับ ผมอยากให้ทุกคนช่วยทำเพื่อตัวเองหมดเลยได้ไหมครับ เพราะผมมองว่าการรักตัวเอง คือการรักสังคมครับ ถ้าทุกคนทำเพื่อตัวเอง เพื่อสิทธิของตัวเองก็จะทำให้สังคมน่าอยู่ขึ้น อย่าไปมองว่าธุระไม่ใช่ เราต้องช่วยกันคนละไม้คนละมือครับ”

Meaning of Love
“ความรัก คือ การทำทุกอย่างกลั่นออกมาจากใจ ผมเชื่อว่าไม่มีอะไรมาลบล้างสิ่งที่ทำออกมาจากใจได้ นั่นก็คือ Meaning of Love เราทำออกมาจากข้างใน เราไม่ได้ถูกบังคับให้ทำ เราทำทุกอย่างออกมาจากข้างในครับ”

ฝากถึงคนในสังคม
“อยากให้ทุกคนคิดบวก คิดเป็นกุศล แล้วก็คิดว่าเวลาที่เราอยู่บนโลกนี้แสนสั้น จะได้ไม่ประมาทครับ”

Photo By : Veeraphol
Author By : Arunlak

SHARE