counters

hisoparty

เอไอเอส สร้างมาตรฐานใหม่ ใช้ใจออกแบบงานบริการ X เทคโนโลยี

1 year ago

เอไอเอส สร้างมาตรฐานใหม่ ใช้ใจออกแบบงานบริการ X เทคโนโลยี

เอไอเอส ภูมิใจอย่างยิ่งกับผู้ที่ได้รับรางวัลด้านการบริการ และยอดขายคุณภาพ ของผู้รับสิทธิ์ร้านเอไอเอส ช็อป ผู้รับสิทธิ์ร้านเอไอเอส เทเลวิซ และตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ พร้อมคำมั่นที่จะยกระดับงานบริการเพื่อลูกค้าทุกคน

คุณสมชัย เลิศสุทธิวงค์
• CEO-AIS

“เอไอเอส เป็นหนึ่งในองค์กรที่จับตามองความเปลี่ยนแปลงของโลกเทคโนโลยีอยู่ตลอด และคาดการณ์ถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจาก Digital Disruption ไว้ตั้งแต่เมื่อ 3 ปีก่อน ด้วยแนวคิดว่า หากปรับตัวได้ก่อน ย่อมมีโอกาสมากกว่า เราจึงเปลี่ยนบทบาทจาก Mobile Operator เป็น Digital Life Service Provider ขยายธุรกิจให้ครอบคลุมความต้องการของลูกค้ามากยิ่งขึ้น โดยมี New Product คือ AIS Fibre และสร้าง Digital Platform ขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับไลฟ์สไตล์ของลูกค้า ไม่ว่าจะเป็น Video Platform / Mobile Money Platform / Cloud Platform / IoT Platform และ Partner Platform

สำหรับด้านงานบริการ เอไอเอส เน้นความสำคัญใน 2 เรื่อง คือ 1. เราต้องดูแลลูกค้าด้วยใจ เราใช้ ‘ใจ’ ออกแบบงานบริการที่สร้างสรรค์ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ และความต้องการของลูกค้าแต่ละคนที่แตกต่างกัน และ 2. เราต้องมี Partner ที่ดี ซึ่งเอไอเอส มี AIS Telewiz เป็น Strategic Channel Partner อยู่เคียงข้าง AIS มาอย่างยาวนานกว่า 20 ปี ทำให้เชื่อมั่นได้ถึงประสิทธิภาพของการดูแลลูกค้า ปัจจุบันเรามี AIS Shop, AIS Telewiz, AIS Buddy และร้านตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่ต่างๆ ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ กว่า 22,000 แห่ง แม้เทคโนโลยีจะเข้ามาช่วยทำให้ชีวิตสะดวกง่ายมากขึ้น แต่ลูกค้าก็ยังมีความต้องการที่จะสัมผัสประสบการณ์งานบริการแบบ Human Touch อยู่เช่นกัน เพียงแต่ความต้องการนั้น จะมีลักษณะเฉพาะเจาะจงและหลากหลายมากขึ้น

ในฐานะผู้นำ AIS ต้องสร้างความแตกต่างด้วยงานบริการที่ดีที่สุด เราเน้นการทำ Customer Intimacy นั่นคือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับงานบริการลูกค้าต้องทำให้ลูกค้าหลงรัก และดูแลลูกค้าทุกคนที่เดินเข้ามาใช้บริการด้วยความจริงใจ

และเพื่อให้สอดคล้องกับไลฟ์สไตล์ของลูกค้า AIS ได้พลิกโฉมการให้บริการในส่วนของ Channel Partner ผ่านระบบอัจฉริยะที่เรียกว่า ‘Smart Digital Services’ เข้ามาช่วยอำนวยความสะดวกด้านงานขายและงานบริการลูกค้าให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ลดขั้นตอนและระยะเวลาในการทำรายการให้บริการลูกค้าได้มากกว่า 80% ลดการใช้เอกสารกระดาษ ด้วยกระบวนการทำงานผ่าน Digital Form ร่วมกับอุปกรณ์ Signature Pad และ Smart Camera ช่วยลดต้นทุนการผลิต นอกจากนี้ ยังเพิ่มความเชื่อมั่นเรื่องความปลอดภัยในการเก็บรักษาข้อมูลของลูกค้าได้อีกด้วย โดยถือเป็นโอเปอเรเตอร์รายแรกที่ให้บริการลูกค้าด้วยระบบดิจิทัลเต็มรูปแบบ นับเป็นการนำ Digital Tool มาช่วยเสริมงานบริการ Touch Point ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพมากขึ้น

สุดท้ายนี้ พวกเราจะยังคงก้าวไปข้างหน้าด้วยกัน เพื่อส่งมอบประสบการณ์ที่ดียิ่งขึ้นให้กับลูกค้าทุกคน และพร้อมพิสูจน์ให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในฐานะผู้นำด้านงานบริการที่แท้จริง

คุณปิยะนุช รังคสิริ
• บมจ.ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น

“มีความเชื่อมั่นในนโยบายของ AIS และมั่นใจในการเป็น Partner คู่ค้า เพราะ AIS เป็นมืออาชีพ และมีทีมงานที่มีประสบการณ์ในธุรกิจ เชื่อว่าจะทำให้ธุรกิจประสบความสำเร็จอย่างแน่นอน”

คุณซันชิโร่ ภู่อมร
• หจก.ลำปางมาร์เก็ตติ้ง (1999)

“ผมสร้างความอบอุ่นให้ทีมงาน เปรียบเสมือนครอบครัวเดียวกัน และมุ่งเน้นพัฒนาให้ทีมมีความรู้ความสามารถ สนุกในการทำงาน รวมถึง Training ให้พนักงาน มี Service Mind ยิ้มแย้ม ให้บริการที่ดี ทำงานรวดเร็ว และมีคุณภาพ เพื่อสร้างความประทับใจแก่ลูกค้า และดูแลใส่ใจในสิ่งที่ลูกค้าต้องการ สำหรับการนำ Smart Digital Services มาใช้ เป็นการตอบสนองตามต้องการของลูกค้าที่ชื่นชอบความรวดเร็ว สะดวกสบาย สามารถตอบโจทย์ การใช้ชีวิตในยุคดิจิทัล และสามารถแก้ปัญหาหน้าร้านแบบเดิมๆ ได้ดีขึ้น ที่สำคัญข้อมูลมีความถูกต้อง แม่นยำ และปลอดภัย ลูกค้าได้รับความสะดวกสบายยิ่งขึ้นกว่าเดิม”

คุณสวาท ธีระรัตนนุกูลชัย
• บจ.เอ็งจุ่งฮวด เทรดดิ้ง

“เราเป็นกลุ่มบริษัทที่ยึดแนวความคิดวิสัยทัศน์เดียวกัน ภายใต้การทำงานเป็นทีม และรวมใจกันเป็นหนึ่งเดียวร่วมกับลูกค้าเพื่อความสำเร็จของทุกคน และเราคือองค์กรที่มีความคิดสร้างสรรค์ เปิดรับแนวคิดใหม่ทางธุรกิจ พร้อมปรับเปลี่ยนด้วยความกระตือรือร้นในการนำเสนอทางเลือกที่ตรงกับความต้องการของลูกค้า ที่สำคัญเรามุ่งมั่นรวมใจเป็นหนึ่งกับลูกค้า เพื่อนร่วมค้าดุจหุ้นส่วน ด้วยความซื่อสัตย์ต่อกัน และยึดถือจรรยาบรรณทั้งคำพูดและการกระทำ”

คุณสุรสิทธิ์ ติรสถาพร
• บจ.ซิลค์ เทเลคอม

“เราเน้นการดูแลลูกค้าด้วยความจริงใจ และเป็นมิตร โดยพนักงานที่มีความรู้ความสามารถ และสิ่งหนึ่งที่เราให้ความสำคัญที่สุดคือ การดูแลพนักงานให้มีความสุข เพราะพวกเขาจะส่งต่อความสุขให้ลูกค้าต่อๆ ไปได้ครับ นอกจากนี้ ผมยังมีความเชื่อมั่นว่าการให้บริการในรูปแบบ Smart Digital Services จะเข้ามาช่วยให้ลูกค้าได้รับบริการอย่างรวดเร็วกว่าเดิม ผมมองว่าสิ่งนี้ทำให้เราสามารถรองรับลูกค้าใหม่ได้เพิ่มมากขึ้นด้วย เพราะปัจจุบันดิจิทัล เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันมากขึ้น การนำดิจิทัลเข้ามาปรับใช้ในการบริการ จะทำให้ลูกค้าได้รับบริการที่สะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น อีกทั้งยังได้รับบริการที่ดีกว่าเดิม ซึ่งเมื่อลูกค้าเกิดความไว้วางใจ ก็จะมาใช้บริการเพิ่มมากขึ้น คือ ‘อุ่นใจทุกครั้งที่มาใช้บริการ มั่นใจทุกทีที่ปรึกษา ได้รับบริการเป็นพิเศษทุกครั้งที่กลับมา’ ครับ”

คุณกฤตกร พิมลวงศ์
• บจ.ปกรณ์และเพื่อน

“ด้วยความใส่ใจในลูกค้า ความมุ่งมั่นในการมอบบริการให้กับลูกค้าอย่างเต็มที่ พร้อมช่วยแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าได้ตรงจุด รวมถึงเสนอสิ่งที่ลูกค้าต้องการได้อย่างตรงใจ จึงทำให้เราสามารถครองใจลูกค้าในพื้นที่ให้มาใช้บริการและเกิดการบอกต่อกันในที่สุด”

คุณบงกช สุทธิพงษ์
• บจ.เอสพี โฟน

“เทคนิค และกลยุทธ์ที่ทำให้ได้รับรางวัลในครั้งนี้คือ ‘การเอาใจใส่’ เริ่มตั้งแต่การเอาใจใส่ในการพัฒนารูปแบบการขาย และการบริการลูกค้าอย่างต่อเนื่อง สร้างความประทับใจ และตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้มากที่สุด ประกอบกับการนำนวัตกรรมการให้บริการอย่าง ระบบ Smart Digital Services มาใช้ในสาขานั้น นอกจากจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้ว ยังช่วยให้การบริการทำได้รวดเร็วยิ่งขึ้น ลดการทำงานซ้ำซ้อนในบางขั้นตอน ลดการพิมพ์ และการจัดเก็บเอกสารสามารถตรวจสอบติดตามรายงานผลย้อนหลังได้สะดวก ทั้งยังเป็นการปรับรูปแบบการให้บริการที่เข้าใจพฤติกรรมของลูกค้าในปัจจุบัน สอดคล้องกับรูปแบบการใช้ชีวิตของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงอีกด้วย”

คุณบุญชัย คิดการณ์ไกล
• บจ.บุญชัยธุรกิจหาดใหญ่

“วิสัยทัศน์ บริษัทของผม คือ ‘คิดการณ์ไกล ประทับใจทุกครั้งที่ใช้บริการ’ ซึ่งบริษัทฯ ได้นำ Smart Digital Services มาเป็นเครื่องมือปรับใช้ในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร เพื่อที่ลูกค้าได้รับบริการที่เหนือความคาดหมาย ทำให้ลูกค้ามาใช้บริการอย่างต่อเนื่อง และยังแนะนำลูกค้ารายใหม่มาใช้บริการเพิ่มขึ้นอีกด้วย ผมต้องขอบคุณเอไอเอส ที่คิดการณ์ไกล มองเห็นความต้องการของลูกค้าในอนาคตเพราะ Smart Digital Services ทำให้ลูกค้าได้รับบริการที่ทันสมัย ง่าย สะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง และแม่นยำ นอกจากนี้ ผมต้องขอขอบคุณลูกค้าทุกท่าน ที่ไว้วางใจมารับบริการอย่างต่อเนื่อง เราจะส่งมอบบริการที่ดี และพัฒนาศักยภาพในการบริการให้ตอบสนองกับความต้องการของลูกค้าให้มากขึ้น เพื่อให้ลูกค้าได้รับบริการที่ดีกว่าเดิมกลับไป”

คุณสรร วัฒนาวีรชัย
• บจ.สิริสินเทเลคอม

“เรามุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้วยใจ เพื่อยกระดับการบริการ ให้มีคุณภาพในทุกด้าน และเหนือชั้นกว่า ลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่าจะได้รับบริการที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน”

คุณไตรสรณ์ วรญาณโกศล
• บมจ.เอส พี วี ไอ

“บริษัทของเรามีการอบรมพนักงาน เพื่อเสริมสร้างความรู้ใหม่ๆ อยู่เสมอ เพื่อให้พนักงานสามารถให้บริการแก่ลูกค้าได้ดีขึ้น ผ่านทางระบบ Online รวมถึงการแบ่งปันประสบการณ์ใหม่ๆ ภายในร้านแก่เพื่อนร่วมงาน เพื่อตอบสนองความต้องการ หรือแก้ปัญหาให้กับลูกค้าได้มีประสิทธิภาพ และผมรู้สึกดีใจมาก ที่ AIS นำ Smart Digital Services เข้ามาใช้เพื่อยกระดับการให้บริการ นับเป็นการก้าวเข้าสู่โลกแห่งการสื่อสารในยุคดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ ช่วยลดขั้นตอน ลดเวลาในการทำงาน และปลอดภัยในข้อมูลสำคัญ สามารถทำจบในระบบเดียว สามารถตอบสนองพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป และเพิ่มศักยภาพในการทำงานแบบมืออาชีพ ซึ่งผมเชื่อว่าเราสามารถส่งมอบประสบการณ์ และการบริการที่ดีที่สุด ให้แก่ลูกค้าของ AIS ทุกคนที่มาใช้บริการ ที่เป็นมาตรฐานเดียวกันกับ AIS Shop”

คุณดุสิต สุขุมวิทยา
• บจ.เจมาร์ท โมบาย

“จากการที่ AIS ได้นำรูปแบบการให้บริการแบบ Smart Digital Services เข้ามาทำให้เราสามารถพัฒนาการให้บริการที่ดีขึ้นไปอีกระดับ ลูกค้าได้รับความสะดวกสบาย รวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการจดทะเบียนใหม่ หรือ ย้ายค่ายเบอร์เดิมก็สามารถทำได้ทุกจุดภายในร้าน โดยที่ลูกค้าไม่จำเป็นต้องไปทำธุรกรรมที่เคาน์เตอร์ และจากการใช้งานจริงลูกค้าส่วนใหญ่ชื่นชมในเรื่องการลดเอกสารต่างๆ รวมถึงเรื่องการรอคิวที่เคาน์เตอร์เป็นอย่างมาก เราเองก็พอใจที่สามารถให้บริการที่รวดเร็วขึ้นทำให้ลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการประทับใจ กับ Service ใหม่ตัวนี้ของเรา”

คุณอัจฉรามาศ อุดมศิริ
• หจก.โมบาย ช็อป

“ร้านของเรามีการทำ โปรแกรม Sales Incentive and Commission ให้กับพนักงานขายประจำสาขาอย่างต่อเนื่องทุกเดือน เพื่อกระตุ้นให้พนักงานทุกคน จำหน่ายสินค้าให้ได้ตามเป้าหมายที่ AIS กำหนด และเราก็มีการทำรายการส่งเสริมการขายให้กับลูกค้าที่เข้ามาซื้อสินค้าอยู่สม่ำเสมอ นอกจากนี้ ยังมีการมอบของขวัญพิเศษสำหรับลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ อาทิ มอบน้ำดื่มบรรจุขวดเมื่อมาชำระค่าบริการรายเดือน บริการที่จอดรถเป็นต้น และเมื่อ AIS นำ Smart Digital Services เข้ามา ยิ่งทำให้เราสามารถตอบสนองการบริการให้ลูกค้าที่เข้ารับบริการในสาขาได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น ทำให้ลูกค้ามีความประทับใจใน Technology ที่ให้บริการและยังเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการ โดยเพิ่มจำนวน Service Transaction ได้มากขึ้น เมื่อท่านเข้ามาที่ AIS Shop ของเราท่านจะได้รับบริการ ที่ครบถ้วนสมบูรณ์ที่สุดอย่างแน่นอน”

คุณณัฏฐ์ณภัทร อาศิรวาทวณิชย์
• บจ.สยามภัทรชัย

“บริษัทของเรามีการพัฒนาความรู้ให้กับพนักงานตลอดเวลา โดยการฝึกอบรม ให้นึกเสมอว่าการให้บริการลูกค้าเสมือนญาติพี่น้องเราเอง อีกทั้งเรายังมีการศึกษาคู่แข่ง และนำมาพัฒนาปรับใช้ พร้อมสร้างบรรยากาศการทำงานให้มีความสุข เพราะหากพนักงานมีความสุขแล้ว เขาจะแบ่งปันความสุขผ่านการให้บริการลูกค้าต่อไป นอกจากนี้ ปัจจุบันเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันมากยิ่งขึ้น การนำ Smart Digital Services มาจัดการเกี่ยวกับธุรกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นงานขาย และงานบริการ สามารถช่วยลดต้นทุนในด้านต่างๆ และทำให้ลูกค้าได้รับความสะดวกสบายมากขึ้น และขอให้ความเชื่อมั่นกับลูกค้าทุกท่านว่า หากคุณเข้ามาใช้บริการในสาขาของเรา คุณจะได้รับบริการที่สุดประทับใจ ตั้งแต่ก้าวแรกที่เข้ามาใช้บริการ เนื่องจากพนักงานของเรามีความเชี่ยวชาญ มุ่งมั่น ตั้งใจที่จะให้บริการ ลูกค้าจะได้รับบริการที่รวดเร็วอย่างแน่นอน”

คุณสยาม ตันฑสุกิจวณิช
• หจก.แอดวานซ์ โมบาย ระนอง

“สิ่งสำคัญในการทำงานคือเราต้องรู้จัก และเข้าใจลูกค้า พยายามค้นหาความต้องการของลูกค้า รวมถึงเป็นผู้รับฟังปัญหาที่ดี เพื่อที่จะสามารถส่งมอบบริการได้ตรงใจลูกค้าที่สุด และที่สำคัญอากัปกิริยาสีหน้าท่าทางควรแสดงออกถึงความพร้อม และความเต็มใจในการให้บริการ และการที่เอไอเอสได้นำระบบอัจฉริยะ Smart Digital Services มาให้บริการผ่านร้าน TELEWIZ นั้น ช่วยลดขั้นตอนในการให้บริการ พร้อมทั้งยังเพิ่มศักยภาพการบริการของพนักงานอีกด้วย ซึ่งระบบดังกล่าวมีความทันสมัย และเหมาะกับยุคดิจิทัลเป็นอย่างมาก”

คุณประดิษฐ์ ฤกษ์พิศุทธิ์
• บจ.สายฟ้า เทเลคอม

“‘รอยยิ้มจากคุณ คือ งานสำคัญของทีมงานเรา’ นี่คือคำขวัญของบริษัทเรา เพราะเราให้ความสำคัญในเรื่องของ Human การให้บริการ บวกกับความใส่ใจ เพื่อให้ลูกค้าเกิดความไว้วางใจในร้านของเรา ที่เหลือก็คือ Skill ของพนักงาน ผมเชื่อว่าเมื่อพนักงานมีความสุข เขาจะรู้จักแบ่งความสุขนั้นครับ สำหรับผม AIS เป็น Operator ที่อยู่เคียงข้างกับเรามาอย่างยาวนาน มากทั้งประสบการณ์ และความเป็นเลิศเรื่องเทคโนโลยีนำสมัย ไม่ว่าจะเป็นสาขาใด ขอให้คุณมั่นใจต่อการนำเสนองานบริการ และรูปแบบการให้บริการ ออกมาเป็นมาตรฐานเดียวกันอย่างแน่นอน”

คุณธนากร นนทกนก
• บจ.เซลลูล่าร์ โอ.เอ.

“กลยุทธ์ของทางร้านเราคือ พนักงานทุกคนบริการลูกค้าด้วยความจริงใจ และเต็มใจ จึงทำให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างเต็มที่ AIS เองก็ไม่เคยหยุดนิ่งที่จะพัฒนา โดยเฉพาะในด้านดิจิทัลเพื่อรองรับงานขาย และงานบริการลูกค้า เราจึงมั่นใจในการเป็น Partner กับ AIS เพราะ AIS เป็นผู้นำเครือข่ายอันดับ 1 โดยนำ Smart Digital Services มาช่วยพัฒนางานขาย และงานบริการลูกค้าให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น เพื่อให้ลูกค้าได้รับบริการที่ดี”

คุณชาญ เธียรกาญจนวงศ์
• บมจ.บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น

“ผมมองว่า Smart Digital Services ถือเป็นกลยุทธ์สำคัญที่ทำให้ AIS ครองความเป็นผู้นำตลาดโทรคมนาคม เทคโนโลยีช่วยให้เราเข้าใจความต้องการของลูกค้าอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้น และสามารถตอบสนองได้อย่างรวดเร็ว ทำให้สามารถส่งมอบสินค้าและบริการ ให้กับลูกค้าได้อย่างตรงใจมากยิ่งขึ้น เราจะมุ่งมั่นพัฒนารูปแบบของงานบริการ และทีมงานมืออาชีพ เพื่อให้คำแนะนำบริการต่างๆ ที่สามารถตอบสนองทุก Lifestyle การใช้ชีวิตในยุคดิจิทัล ให้ลูกค้าได้รับความสะดวกสบาย ภายใต้มาตรฐานการให้บริการที่ดีที่สุดของ AIS”

คุณจันทร์เพ็ญ ตันพิบูลย์ศักดิ์
• บจ.โฟนนิโอ

“เทคนิคที่สำคัญที่ทำให้บริษัทของเราประสบความสำเร็จ คือการตั้งเป้าหมายแล้วลงมือทำให้สำเร็จ ทำอย่างมีความสุข โดยคิดกลับไปว่าถ้าเราเป็นลูกค้าเข้ามาใช้บริการ เราต้องการการบริการแบบไหน กลับไปแล้วเขาได้อะไรบ้าง ในมุมของบริษัทพนักงานต้องพร้อมที่จะให้บริการ ยิ้มแย้มแจ่มใส ใส่ใจลูกค้า เคลียร์ความกังวลใจเขาได้ เพื่อให้ลูกค้าได้รับความสบายใจกลับไป”

คุณจักรพงษ์ อึ้งอำพร
• หจก.แอดวานซ์เซ็นเตอร์

“ส่วนหนึ่งที่ทำให้ร้านเราประสบความสำเร็จ ผมต้องขอชื่นชมทีมงานที่ร้านทุกๆ คนเลยครับ เพราะทุกคนทำงานเป็นทีมเวิร์ค และพร้อมนำเสนอสิ่งที่เหมาะสมเพิ่มเติมแก่ลูกค้า เพื่อให้ลูกค้ารู้สึกคุ้มค่าที่สุดเมื่อมาใช้บริการกับทางร้านอยู่เสมอครับ สำหรับในส่วนการนำ Smart Digital Services เข้ามาให้บริการ ถือเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยให้ดีขึ้น โดยสามารถช่วยลดเวลาอันมีค่าของลูกค้าที่จะต้องรอรับบริการให้สั้นลง พนักงานมีเวลาแนะนำผลิตภัณฑ์อื่น หรือดูแลลูกค้าท่านต่อๆ ไปได้อย่างรวดเร็วขึ้น นอกจากนั้น เนื่องจากความเป็นดิจิทัล จึงช่วยลดขั้นตอนนำส่งเอกสาร และการใช้กระดาษภายในร้านซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งของภาวะโลกร้อนลงได้ สุดท้ายผมอยากจะเชิญชวนท่านผู้อ่านทุกๆ ท่าน ให้มารับประสบการณ์จากร้าน AIS ในสาขาใกล้บ้านท่านด้วยตัวเอง เชื่อแน่ว่าท่านจะได้ความประทับใจกลับบ้านไปด้วยครับ”

คุณสุรพงค์ พงศ์พิสุทธา
• บจ.เทเลทัช

“เทคนิค และกลยุทธ์คือ การให้บริการแก่ลูกค้าด้วยข้อมูลที่ถูกต้อง และเสนอแนวทางที่จะทำให้ลูกค้าได้รับประโยชน์สูงสุด จากการเข้ามาใช้บริการที่ร้านเทเลวิซ ซึ่งหลังจากที่ได้นำ Smart Digital Services เข้ามาถือเป็นการก้าวข้ามทุกข้อจำกัดในการให้บริการทุก Touch Point ของเอไอเอส คนที่ได้ประโยชน์ที่สุดคือลูกค้าที่จะได้รับบริการที่รวดเร็วขึ้น เหมาะกับยุคดิจิทัลจริงๆ”

คุณกมล เรืองตระกูล
• บจ.อาร์.เน็ตเวิร์ค

“กลยุทธ์ที่ทำให้ได้รับรางวัล คือเราต้องรู้ความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า โดยมองลูกค้าเป็นศูนย์กลาง การขายและบริการ จึงสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่แท้จริงได้ พร้อมทั้งต้องส่งมอบบริการด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง และมีคุณภาพสูงสุด โดย Smart Digital Services ที่เข้าใช้ทุก Touch Point เป็นส่วนหนึ่งที่เสริมสร้างคุณภาพงานบริการ ด้านความรวดเร็ว ความถูกต้อง (ลดปัญหาข้อผิดพลาด) ตลอดจนเสริมสร้างภาพลักษณ์ความทันสมัยและความน่าเชื่อถือมากขึ้น สำหรับบริษัทของเราไม่เคยหยุดนิ่งในการปรับตัวในบริบทที่โลกมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ส่งผลให้เกิดความพร้อมในการส่งมอบบริการด้วยใจ สร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า”

คุณณภัสชนก ไตรเวช
• หจก.888 ฟอร์จูน

“การขายไม่ใช่เพียงขายไป และได้กำไรเพียงอย่างเดียว การเป็นที่ปรึกษา คอยรับฟังปัญหา และเป็นคนดูแลที่ใส่ใจรายละเอียด ทำให้ลูกค้าประทับใจในตัวของเราและร้านของเรา ความไว้วางใจเป็นเรื่องสำคัญ จุดแข็งของเราคืองานบริการที่ดี เราจึงต้องมุ่งพัฒนาศักยภาพของพนักงาน ด้านความรู้ และความเข้าใจในตัวเครื่อง และสินค้าภายในร้าน เวลาที่ลูกค้าเข้ามาใช้บริการหรือสอบถามข้อมูล พนักงาน และเจ้าหน้าที่จะสามารถตอบคำถามได้ทันที เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือที่ควรคู่กับการบริการที่ดี โดยเราจะมีช่องทางการติดต่อกับลูกค้าผ่านโซเชียลมีเดียต่างๆ ทั้ง Facebook, Line ช่องทางที่ลูกค้าสามารถสอบถาม และเข้าถึงเราได้ง่ายขึ้น ฉะนั้น เมื่อ AIS มีการจัดโครงการใหม่ๆ หรือโฆษณาที่เป็นประโยชน์แก่ลูกค้า เราจะมีการย้ำด้วยการทำเป็นสื่อโฆษณาเฉพาะจากทางหน้าร้านของเรา เพื่อกระตุ้นยอดขาย และเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ให้แก่ลูกค้าอีกช่องทางหนึ่งด้วย”

คุณลภัสส์นดา ชูชยานนท์
• บจ.หาดใหญ่ อิเลคทรอนิคส์

“บริษัทได้มีการพัฒนาศักยภาพของพนักงานให้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องงานขาย และบริการ ให้เป็นไปตามแนวทางที่เอไอเอสกำหนด เพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน จะเห็นได้ว่าพนักงานมีความยิ้มแย้ม กระตือรือร้น ใส่ใจในทุกรายละเอียด เพื่อสร้างความประทับใจให้กับลูกค้า และในการนำ Smart Digital Services เข้ามาใช้ในงานขาย และการบริการลูกค้านั้น ทำให้การให้บริการมีความถูกต้อง แม่นยำมากขึ้น ลูกค้าได้รับบริการที่ง่าย สะดวก เนื่องจากลดขั้นตอน และระยะเวลาในการให้บริการลูกค้า ที่สำคัญเนื่องจากพนักงานของเราได้รับการฝึกอบรมที่มาตรฐานจากเอไอเอส มั่นใจได้เลยว่า เมื่อคุณเข้ามารับบริการในร้านเทเลวิซ จะได้รับบริการที่เป็นมาตรฐานเดียวกันกับเอไอเอส ช็อปอย่างแน่นอน”

SHARE