counters

hisoparty

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬา ‘BBG Princess Cup 2020’

5 months ago
Gallery
32 Photos

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา ‘BBG Princess Cup 2020’ ที่จัดโดยสโมสรกีฬาบีบีจี (BBG : Bounce Be Good) ร่วมกับ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน), กลุ่มบริษัท คิงเพาเวอร์, เจเล่, บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล, บริษัท ทรูคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ปตท.จำกัด ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ประจำปี 2563

สำหรับพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา ‘BBG Princess Cup 2020’ ได้มีการจัดอย่างยิ่งใหญ่ เมื่อวันที่ 31 มกราคม ที่ผ่านมา ณ บริเวณชั้น 5 สามย่านมิตรทาวน์ฮอลล์ โดยมี คุณเอกภพ เดชเกรียงไกรสร ประธานสโมสรกีฬาบีบีจี, คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล กรรมการคณะกรรมการโอลิมปิกสากล และ นายกสมาคมกีฬาแบดมินตัน แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ คุณพีรเดช พฤฒิพฤกษ์ นายกสมาคมกีฬาเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทย พ.ต.อ.ทรงศักดิ์ รักศักดิ์สกุล หัวหน้าผู้ตรวจราชการ กระทรวงยุติธรรม ท่านทูตอดิศักดิ์ ภานุพงศ์ ที่ปรึกษาพิเศษสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (TIJ) ดร.วิชญะ เครืองาม สมาคมแบดมินตันแห่งประเทศไทยฯ  ตลอดจนผู้ใหญ่ใจดี อาทิ คุณรุจนาฏก์ วิมลสถิต รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส เครือเจริญโภคภัณฑ์ ในนาม บริษัท ทรูคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน), คุณอัยยวัฒน์ ศรีวัฒนประภา และ คุณอภิเชษฐ์  ศรีวัฒนประภา กลุ่มบริษัท  คิงเพาเวอร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารจากหลากหลายองค์กรและแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมงาน

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา มีพระดำรัสเปิดงานมีใจความสำคัญบางส่วนว่า “ข้าพเจ้ารู้สึกยินดีมากที่ได้มาร่วมในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเทเบิล เทนนิส และกีฬาแบดบินตัน BBG PRINCESS CUP 2020 ขอขอบคุณทุกคน ทุกฝ่าย ที่เห็นความสำคัญของเด็กและเยาวชนในโครงการ Bounce Be Good พัฒนาก้าวหน้า เกิดเป็นสโมสรกีฬาบีปีจี และเป็นที่น่าชื่นชมเป็นอย่างยิ่งที่สโมสรแห่งนี้ เป็นส่วนสำคัญในการใช้กีฬาพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนได้มีความสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม จนเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติจากการประชุมสหประชาชาติที่ผ่านมา ข้าพเจ้าขอขอบคุณและชื่นชมนักกีฬาทุกคนที่มีความตั้งใจใฝ่ดี มุ่งมั่นที่จะพัฒนาศักยภาพฝีมือด้านกีฬาให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น นักกีฬาทุกคนทราบอยู่แล้วว่า การเป็นนักกีฬาที่ประสบความสำเร็จนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย จำเป็นต้องมีระเบียบวินัย มีการวางแผนและต้องปรับปรุงพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา และต้องไม่เลิกล้มหรือท้อถอยกลางคัน ต้องอาศัยความอุตสาหะ พากเพียร และความอดทนเป็นอย่างสูง ข้าพเจ้าขอเป็นกำลังใจให้นักกีฬาทุกท่าน และขอให้การแข่งขัน BBG PRINCESS CUP 2020 เป็นเวทีที่ทุกคนจะได้แสดงศักยภาพของตนอย่างเต็มที่ ได้แสดงความสามารถ พร้อมทั้งเพิ่มพูนทักษะความเชี่ยวชาญและหาประสบการณ์ให้เป็นที่ประจักษ์ว่าคุณค่าที่แท้จริงของตนเองคือการนำศักยภาพที่มีอยู่มาใช้ให้เป็นประโยชน์ แต่ละคนจะได้ภูมิใจ เป็นกำลังใจที่สะท้อนเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในอนาคต”

คุณเอกภพ เดชเกรียงไกรสร ประธานสโมสรกีฬา บีบีจี กราบทูลถวายรายงานว่า การริเริ่มโครงการในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้ากรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาเด็กและเยาวชนที่เคยกระทำความผิดและขาดโอกาส จนเกิดเป็นการแข่งขัน BBG Princess Cup 2020 จัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีให้เด็กและเยาวชนที่มุ่งมั่นตั้งใจฝึกซ้อม ได้แสดงออกถึงศักยภาพและเก็บประสบการณ์ด้านกีฬา ทั้งยังเป็นการส่งเสริมการพัฒนาทักษะทางด้านกีฬาเทเบิลเทนนิส และกีฬาแบดมินตันให้แพร่หลาย ในกลุ่มเยาวชนและประชาชนทั่วไป ตลอดจนเป็นการแสดงถึงความร่วมแรงร่วมใจของทุกภาคส่วน ที่สนับสนุนความสามารถเด็กและเยาวชนในสโมสรกีฬาบีบีจีให้เกิดการพัฒนาตนเองต่อไป

สำหรับ BBG Princess Cup 2020 จะจัดไปจนถึงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2020 โดยวันที่ 31 มกราคม ถึง 2 กุมภาพันธ์ 2563 จะเป็นการแข่งขันเทเบิลเทนนิส ที่สามย่านมิตรทาวน์ ฮอลล์ และวันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2563 งานแข่งขันกีฬาแบดมินตัน ที่สนามกีฬาแบดมินตันพรหมลิขิต ถนนบรมราชนนี ท่านใดสนใจสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารของสโมสรกีฬาบีบีจีได้ทาง Facebook: BBG Club

Author By : Daruwan.C

SHARE