counters

hisoparty

วาโก้รวมพลังจิตอาสา ‘หมวกสวย ใจสวย’ มอบกำลังใจเพื่อผู้ป่วยมะเร็งเต้านมยากไร้ ตลอดปี 62

Gallery
10 Photos

ประสบความสำเร็จอย่างงดงามส่งท้ายปี 2562 กับกิจกรรมสร้างสรรค์สังคม ‘หมวกสวย ใจสวย’ ภายใต้ โครงการวาโก้โบว์ชมพู สู้มะเร็งเต้านม ของบริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) นำโดย คุณธรรมรัตน์ โชควัฒนา กรรมการบริหารฯ ที่ในปี 2562 ที่ผ่านมาสามารถรวมพลังจิตอาสาจากหลากหลายภาคส่วนกว่า 2,000 คน ร่วมกันประดับตกแต่งหมวกรวมทั้งสิ้น 10,000 ใบ ขับเคลื่อนพลังแห่งการให้เพื่อสร้างกำลังใจแก่ผู้ป่วยมะเร็งเต้านมยากไร้ที่อยู่ในความดูแลของสถาบันมะเร็งแห่งชาติ และโรงพยาบาลมะเร็งภูมิภาค 7 แห่งทั่วประเทศ ซึ่งได้รับผลข้างเคียงจากการรักษาด้วยเคมีบำบัดให้สามารถดำเนินชีวิตประจำวันต่อไปในสังคมได้อย่างเข้มแข็ง

โดย คุณธรรมรัตน์ โชควัฒนา กรรมการบริหาร บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ปี 2562 ถือเป็นอีกหนึ่งปีแห่งความสำเร็จสำหรับโครงการวาโก้โบว์ชมพูฯ ซึ่งได้ดำเนินต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 19 แล้ว เพื่อรณรงค์ให้สตรีไทยตระหนักถึงความร้ายแรงของโรคมะเร็งเต้านม ซึ่งเป็นโรคมะเร็งที่พบมากเป็นอันดับ 1 ในผู้หญิงไทย พบผู้ป่วยรายใหม่ปีละประมาณ  13,000 คน เสียชีวิตมากกว่า 4,000 คนต่อปี และเกิดขึ้นได้กับผู้หญิงในทุกช่วงอายุ พร้อมรณรงค์ให้ทุกคนเห็นความสำคัญของการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม เพื่อเพิ่มโอกาสในการรักษาให้หายขาดได้สูงถึงเกือบ 100% หากพบตั้งแต่ระยะที่ 1 ควบคู่ไปกับการให้ความรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็งเต้านม และกิจกรรมรูปแบบอื่นๆ อาทิ การระดมทุนจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์สำหรับการตรวจคัดกรองและการรักษา และการให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่ขาดแคลนทุนทรัพย์

เราห่วงใยคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งเต้านมยากไร้ที่เข้ารับการรักษาด้วยเคมีบำบัด ซึ่งมักเกิดผลข้างเคียง เช่น ผมร่วง ทำให้สูญเสียความมั่นใจในการเข้าสังคมและส่งผลต่อสภาพจิตใจโดยรวม จึงได้จัดกิจกรรม ‘หมวกสวย ใจสวย’ ภายใต้โครงการวาโก้โบว์ชมพู สู้มะเร็งเต้านม โดยเชิญชวนจิตอาสามาร่วมกันประดับตกแต่งหมวกผ้า เพื่อมอบให้ผู้ป่วยมะเร็งเต้านมยากไร้ที่ได้รับผลข้างเคียงจากการรักษาด้วยเคมีบำบัด ซึ่งอยู่ในความดูแลของสถาบันมะเร็งแห่งชาติ และโรงพยาบาลมะเร็งภูมิภาคทั่วประเทศ”

อีกทั้งกิจกรรมนี้ วาโก้ได้จัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการผลิตและตกแต่งหมวก โดยร่วมกับสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี ในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ว่าจ้างกลุ่มสตรีในบ้านพักฉุกเฉินที่อยู่ในการดูแลของสมาคมฯ ตัดเย็บหมวกที่สวยงามประณีต เป็นการสร้างรายได้และพัฒนาฝีมืออาชีพอีกด้วย พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้พนักงานจิตอาสาของไทยวาโก้เอง และยังได้ร่วมมือกับองค์กรพันธมิตรอื่นๆ จัดกิจกรรมเชิญชวนพนักงานและประชาชนทั่วไปมาร่วมกันประดับตกแต่งหมวก และเขียนข้อความส่งต่อความห่วงใยแก่ผู้ป่วยมะเร็งเต้านมยากไร้ให้สามารถดำเนินชีวิตในสังคมต่อไปอย่างเข้มแข็ง และจากความสำเร็จในปีนี้ ทางวาโก้จึงตั้งใจจะนำกิจกรรม ‘หมวกสวย ใจสวย’ มาเป็นหนึ่งในกิจกรรมหลักของโครงการวาโก้โบว์ชมพู สู้มะเร็งเต้านม โดยตั้งเป้าที่จะเดินหน้าขับเคลื่อนภารกิจนี้ต่อไปในทุกๆ ปี

Author By : Daruwan.C

SHARE