counters

hisoparty

วาโก้รวมพลังจิตอาสา ‘หมวกสวย ใจสวย’ มอบกำลังใจเพื่อผู้ป่วยมะเร็งเต้านมยากไร้ ตลอดปี 62

12 days ago
Gallery
10 Photos

ประสบความสำเร็จอย่างงดงามส่งท้ายปี 2562 กับกิจกรรมสร้างสรรค์สังคม ‘หมวกสวย ใจสวย’ ภายใต้ โครงการวาโก้โบว์ชมพู สู้มะเร็งเต้านม ของบริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) นำโดย คุณธรรมรัตน์ โชควัฒนา กรรมการบริหารฯ ที่ในปี 2562 ที่ผ่านมาสามารถรวมพลังจิตอาสาจากหลากหลายภาคส่วนกว่า 2,000 คน ร่วมกันประดับตกแต่งหมวกรวมทั้งสิ้น 10,000 ใบ ขับเคลื่อนพลังแห่งการให้เพื่อสร้างกำลังใจแก่ผู้ป่วยมะเร็งเต้านมยากไร้ที่อยู่ในความดูแลของสถาบันมะเร็งแห่งชาติ และโรงพยาบาลมะเร็งภูมิภาค 7 แห่งทั่วประเทศ ซึ่งได้รับผลข้างเคียงจากการรักษาด้วยเคมีบำบัดให้สามารถดำเนินชีวิตประจำวันต่อไปในสังคมได้อย่างเข้มแข็ง

โดย คุณธรรมรัตน์ โชควัฒนา กรรมการบริหาร บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ปี 2562 ถือเป็นอีกหนึ่งปีแห่งความสำเร็จสำหรับโครงการวาโก้โบว์ชมพูฯ ซึ่งได้ดำเนินต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 19 แล้ว เพื่อรณรงค์ให้สตรีไทยตระหนักถึงความร้ายแรงของโรคมะเร็งเต้านม ซึ่งเป็นโรคมะเร็งที่พบมากเป็นอันดับ 1 ในผู้หญิงไทย พบผู้ป่วยรายใหม่ปีละประมาณ  13,000 คน เสียชีวิตมากกว่า 4,000 คนต่อปี และเกิดขึ้นได้กับผู้หญิงในทุกช่วงอายุ พร้อมรณรงค์ให้ทุกคนเห็นความสำคัญของการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม เพื่อเพิ่มโอกาสในการรักษาให้หายขาดได้สูงถึงเกือบ 100% หากพบตั้งแต่ระยะที่ 1 ควบคู่ไปกับการให้ความรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็งเต้านม และกิจกรรมรูปแบบอื่นๆ อาทิ การระดมทุนจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์สำหรับการตรวจคัดกรองและการรักษา และการให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่ขาดแคลนทุนทรัพย์

เราห่วงใยคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งเต้านมยากไร้ที่เข้ารับการรักษาด้วยเคมีบำบัด ซึ่งมักเกิดผลข้างเคียง เช่น ผมร่วง ทำให้สูญเสียความมั่นใจในการเข้าสังคมและส่งผลต่อสภาพจิตใจโดยรวม จึงได้จัดกิจกรรม ‘หมวกสวย ใจสวย’ ภายใต้โครงการวาโก้โบว์ชมพู สู้มะเร็งเต้านม โดยเชิญชวนจิตอาสามาร่วมกันประดับตกแต่งหมวกผ้า เพื่อมอบให้ผู้ป่วยมะเร็งเต้านมยากไร้ที่ได้รับผลข้างเคียงจากการรักษาด้วยเคมีบำบัด ซึ่งอยู่ในความดูแลของสถาบันมะเร็งแห่งชาติ และโรงพยาบาลมะเร็งภูมิภาคทั่วประเทศ”

อีกทั้งกิจกรรมนี้ วาโก้ได้จัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการผลิตและตกแต่งหมวก โดยร่วมกับสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี ในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ว่าจ้างกลุ่มสตรีในบ้านพักฉุกเฉินที่อยู่ในการดูแลของสมาคมฯ ตัดเย็บหมวกที่สวยงามประณีต เป็นการสร้างรายได้และพัฒนาฝีมืออาชีพอีกด้วย พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้พนักงานจิตอาสาของไทยวาโก้เอง และยังได้ร่วมมือกับองค์กรพันธมิตรอื่นๆ จัดกิจกรรมเชิญชวนพนักงานและประชาชนทั่วไปมาร่วมกันประดับตกแต่งหมวก และเขียนข้อความส่งต่อความห่วงใยแก่ผู้ป่วยมะเร็งเต้านมยากไร้ให้สามารถดำเนินชีวิตในสังคมต่อไปอย่างเข้มแข็ง และจากความสำเร็จในปีนี้ ทางวาโก้จึงตั้งใจจะนำกิจกรรม ‘หมวกสวย ใจสวย’ มาเป็นหนึ่งในกิจกรรมหลักของโครงการวาโก้โบว์ชมพู สู้มะเร็งเต้านม โดยตั้งเป้าที่จะเดินหน้าขับเคลื่อนภารกิจนี้ต่อไปในทุกๆ ปี

Author By : Daruwan.C

SHARE