counters

hisoparty

เปิดตัวนวัตกรรมการศึกษาแห่งแรกของโลก The Business Incubation (BIS) โรงเรียนบ่มเพาะธุรกิจ บีไอเอส

11 months ago
Gallery
26 Photos

ดร.แสงสุข พิทยานุกูล นักธุรกิจผู้ประสบความสำเร็จจากการสร้างแบรนด์สินค้าไทยที่โด่งดังในระดับสากล สร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้วงการศึกษาได้ก้าวไปอีกขั้น ด้วยการยกระดับมาตรฐานการศึกษาทางการบริหารธุรกิจ เพื่อให้ความรู้และบ่มเพาะธุรกิจให้แก่ผู้ประกอบการรายใหม่ๆ โดยเปิดตัวนวัตกรรมการศึกษา The Business Incubation (BIS) โรงเรียนบ่มเพาะธุรกิจ บีไอเอส เพื่อผลักดันผู้ประกอบการเอสเอ็มอี (SMEs) ให้เติบโตและยืนหยัดได้ในระดับโลก ซึ่งมีหลายหลักสูตรให้เลือกตามความต้องการทั้งเจ้าของกิจการ ผู้บริหาร ลูกจ้าง ทายาท นักขาย รวมถึงนักเรียนที่หารายได้ แบ่งออกเป็น น2 ระยะ ได้แก่ อบรมระยะยาว และอบรมระยะสั้น

วันที่จัดงาน : 2 สิงหาคม 2562
สถานที่จัดงาน : ณ อาคารสมูท ไลฟ์ ทาวเวอร์ สาทร ชั้น 12
Photo By : Kong
Author By : K_WONDROUS

SHARE