counters

hisoparty

GIT จัดพิธีมอบรางวัลในโครงการชวนเล่าเรื่องพิพิธภัณฑ์อัญมณีและเครื่องประดับ ‘Let’s Talk About GIT Museum’

5 months ago

สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ GIT นำโดย คุณนันทวัลย์ ศกุนตนาค ประธานกรรมการสถาบัน จัดงานมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดใน ‘โครงการชวนเล่าเรื่องพิพิธภัณฑ์อัญมณีและเครื่องประดับ’ ภายใต้หัวข้อ ‘ส่องโลกอัญมณีผ่านจีไอทีมิวเซียม’ (Let’s talk about GIT Museum) เพื่อเป็นการรณรงค์ให้เยาวชนไทยตระหนักถึงความสำคัญของอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทย ผ่านบทความ ภาพถ่าย และคลิปวีดีโอ ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 117,000 บาท

โดยพิธีมอบรางวัลในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก คุณนันทวัลย์ ศกุนตนาค ให้เกียรติเป็นผู้มอบประกาศนียบัตร และรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดจำนวน 9 รางวัล พร้อมมอบโล่ให้แก่สถาบันการศึกษาที่เข้าร่วมส่งผลงานจำนวน 2 สถาบัน ได้แก่ โรงเรียนบดินเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) และ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งทางด้าน คุณดวงกมล เจียมบุตร ผู้อำนวยการสถาบันฯ ได้เผยว่า การประกวดดังกล่าวมีนักเรียน นิสิต และนักศึกษาสนใจส่งผลงานเข้าร่วมกว่า 360 คน และ มีสถาบันการศึกษาเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์อัญมณีและเครื่องประดับ เพื่อถ่ายภาพ และคลิปวิดีโอ จำนวน 28 สถาบัน โดยสถาบันได้รับผลงานภาพถ่าย จำนวน 56 ผลงาน จากสถาบันการศึกษา 22 สถาบัน วีดีทัศน์ 17 ผลงาน จากสถาบันการศึกษา 14 สถาบัน และบทความจำนวน 13 บทความ จากสถาบันการศึกษา 11 สถาบัน ซึ่งถือว่าการประกวดชวนเล่าเรื่องพิพิธภัณฑ์อัญมณีและเครื่องประดับภายใต้หัวข้อ ‘ส่องโลกอัญมณีผ่านจีไอทีมิวเซียม’ (Let’s talk about GIT Museum) ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี จากสถาบันการศึกษาของไทย ซึ่งเป็นนิมิตหมายอันดี เพราะนอกจากจะเป็นการประชาสัมพันธ์พิพิธภัณฑ์อัญมณีและเครื่องประดับให้รับรู้ในวงกว้างแล้ว ทั้งยังสร้างการรับรู้ในพันธกิจและภารกิจที่สำคัญ รวมถึงงานบริการด้านต่างๆ ของสถาบันมากยิ่งขึ้น ผ่านยอดการกดไลค์กดแชร์ www.facebook.com/GIT Training Center ซึ่งปัจจุบันมียอดผู้ชมกว่า 157,004 ราย

สำหรับผู้ชนะเลิศผลงานวิดีทัศน์และภาพถ่าย ได้แก่ คุณสิทธิณี ฐิศุภกร จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ ผู้ชนะเลิศผลงานบทความ ได้แก่ คุณกิตติพิชญ์ เชาวน์ไวย จากโรงเรียนบดินทรเดเชา (สิงห์ สิงหเสนี) และสำหรับผู้ที่สนใจและมีความประสงค์เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์อัญมณีและเครื่องประดับ สามารถติดต่อเข้าเยี่ยมชมได้ ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 9.00 – 17.00 น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.0-2634-4999 ต่อ 201 – 311

Author By : Daruwan.C

SHARE