counters

hisoparty

Bangkok Airways มอบสิทธิประโยชน์พิเศษแก่ผู้โดยสาร

1 month ago

เป็นเรื่องราวดีๆ อีกครั้ง ที่บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส ได้มอบสิทธิประโยชน์พิเศษแก่ผู้โดยสาร โดยเพิ่มน้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่องจากปกติ 20 กิโลกรัม เป็น 40 กิโลกรัม และยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกบัตรโดยสาร ในอัตรา 60 บาทต่อเที่ยวบิน สำหรับการออกบัตรโดยสารผ่านทางเว็บไซต์ www.bangkokair.com และ 120 บาท กรณีออกบัตรโดยสารผ่านศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า คอลเซ็นเตอร์ โทร 1771 และสำนักขายของทางสายการบินฯ เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2563 ทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารที่มีความจำเป็นจะต้องเดินทางในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

สำหรับผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูล หรือสำรองที่นั่งได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า โทร 1771 และ 02-270-6699 ในเวลาทำการ

Author By : Arunlak

SHARE