counters
hisoparty

SACICT เชิญชวนชาวไทยร่วมสัมผัสงานหัตถศิลป์จากภูมิปัญญาอันล้ำค่าในงาน SACICT Mobile Gallery 2019

4 months ago
Gallery
42 Photos

ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) ร่วมกับ ไอคอนสยาม จัดกิจกรรม ‘SACICT Mobile Gallery 2019’ ภายใต้แนวคิด ‘Sense of Siam สืบสานมรดกแห่งภูมิปัญญา สัมผัสงานหัตถศิลป์อันล้ำค่าของแผ่นดิน’ ถ่ายทอดคุณค่าแห่งมรดกภูมิปัญญาของครูศิลป์ พร้อมตอกย้ำภารกิจด้านการอนุรักษ์พัฒนางานหัตศิลป์ไทยทั้งในระดับประเทศและระดับสากล ทั้งนี้ผู้เข้าชมจะได้สัมผัสงานจัดแสดงในหอนิทรรศการอย่างใกล้ชิดเสมือนกับเดินทางมาเยี่ยมชมที่อยุธยาพร้อมทั้งยังมีความพิเศษที่การจัดแสดงทั้ง 4 ครั้งนั้น เกิดขึ้นในเดือนกรกฎาคม – เดือนสิงหาคม ซึ่งเป็นช่วงเวลาอันเป็นมงคล ที่ได้มีโอกาสถ่ายทอดพระราชจริยาวัตรอันงดงามของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในพระราชกรณียกิจด้านการส่งเสริมศิลปาชีพ อันเป็นการสืบสานพระราชปณิธานของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง อีกด้วย

วันที่จัดงาน : 4 กรกฎาคม 2562
สถานที่จัดงาน : ICON CRAFT ชั้น 4 ไอคอนสยาม
Photo By : Pae
Author By : K_WonDrous

SHARE