counters
hisoparty

The Magical Breath ลมหายใจดีดี ในวันที่มีฝุ่น

6 months ago
Gallery
56 Photos

แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดย คณะกรรมการชมรม ‘ลมวิเศษ’ จัดงานกิจกรรมโร้ดโชว์  The Magical Breath : ลมหายใจดีดี ในวันที่มีฝุ่น ภายในงานได้มีกิจกรรมตรวจสุขภาพเบื้องต้นฟรี พร้อมแจกและแนะนำการใช้หน้ากาก N95 จำนวน 1,000 ชิ้น พร้อมร่วมรับฟังเสวนาในหัวข้อที่จะทำให้ทุกคนได้รู้จักกับ PM 2.5 มากยิ่งขึ้น โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านสุขภาพปอด โดยได้รับเกียรติจาก ศ.นพ.รณชัย คงสกนธ์ และ ศ.นพ.อมร ลีลารัศมี นายกแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี โดยมี คุณสุพัตรา จิราธิวัฒน์ ในฐานะประธานชมรมลมวิเศษ ร่วมด้วย รศ.นพ.สุทัศน์ รุ่งเรืองหิรัญญา ประธานที่ปรึกษาชมรม ร่วมเปิดงาน ณ โซนอีเดน ชั้น 2, ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

วันที่จัดงาน : 28 มกราคม 2563
Photo By : Boom
Author By : Arunlak

SHARE