counters
hisoparty

PASS The LOVE Forward...คุณทิปปี้ – สุพรทิพย์ ช่วงรังษี

3 months ago

วิธีการรับมือกับปัญหาที่เกิดขึ้น
“ปัญหาเป็นของคู่โลก มีไว้ให้เราฝึกฝนเพื่อเป็นข้อคิดในการดำเนินชีวิตให้ถูกต้องและดีขึ้นเสมอ”

ให้กำลังใจหลายๆ คนที่กำลังเผชิญกับปัญหาต่างๆ ในชีวิต
“ไม่มีปัญหาใดอยู่ถาวร ทุกปัญหาก็เข้ากฏไตรลักษณ์ เกิดขึ้นย่อมดับไป ขอให้แก้ปัญหาที่ต้นเหตุ แต่ถ้าแก้ไม่ได้จริงๆ ก็ฝึกการปล่อยวาง ชีวิตเราไม่ต้องแบกไว้ทุกเรื่องก็ได้”

Author By : Arunlak

SHARE