counters
hisoparty

PASS The LOVE Forward...คุณนัท – อภิชาติ ลีนุตพงษ์

3 months ago

วิธีการรับมือกับปัญหาที่เกิดขึ้น
“เมื่อผมเจอกับปัญหา ผมจะกลับมาตั้งสติก่อน แล้วพิจารณาว่าปัญหาคืออะไร ซึ่งเวลามีปัญหาส่วนใหญ่ผมจะปรึกษากับคุณขวัญ (ม.ล.พลอยนภัส ลีนุตพงษ์) นี่แหละครับ มาปรึกษากันว่าปัญหานี้จะแก้ไขปัญหา หรือหาทางออกอย่างไร คุณขวัญก็จะช่วยแนะนำอีกทางหนึ่งครับ คือมีคู่คิดคอยช่วยรับฟังและแก้ปัญหา โดยที่ทุกการแก้ปัญหาของผมจะอยู่บนพื้นฐานของการไม่เบียดเบียนใคร ที่สำคัญที่สุด ต้องมีสติ ในทุกการตัดสินใจครับ”

ให้กำลังใจหลายๆ คนที่กำลังเผชิญกับปัญหาต่างๆ ในชีวิต
“ทุกข์ เกิดจากการที่เราอยากให้สิ่งรอบตัวเป็นอย่างที่ใจเราต้องการ แต่เราไม่เคยทำให้ใจของเราเข้าใจสิ่งรอบๆ ตัวเรา ถ้าเราเรียนรู้เข้าใจ โดยทำสิ่งที่เราทำได้ให้ดีที่สุด มีความพยายามที่จะทำทุกอย่างให้ดีที่สุด เราก็จะเข้าใจว่าเราทำเหตุได้ แต่เราบังคับผลไม่ได้”

Author By : Arunlak

SHARE