counters
hisoparty

Art Dental Studio ยกระดับมาตรการด้านสุขภาพและความปลอดภัย เพื่อความมั่นใจของผู้เข้ารับบริการ

2 years ago

สืบเนื่องจากการเกิดโรคระบาดของไวรัสโคโรน่า หรือ โรคโควิด-19 ที่ได้เกิดขึ้นพร้อมกันทั่วโลกในครั้งนี้ ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใช้ชีวิตในรูปแบบใหม่ (The New Normal) ในแทบทุกองค์กร รวมถึงสถานบริการต่างๆ คลินิกทันตกรรม Art Dental Studio นั้น ได้มีมาตรการการป้องกัน และควบคุมการติดเชื้อ เพื่อความปลอดภัยสูงสุดแก่ผู้เข้ารับบริการทุกคนอย่างเคร่งครัด

การเปิดให้บริการของคลินิกฯ ในเบื้องต้นนี้ จะเน้นให้บริการกับผู้ป่วยที่มีปัญหาฟันประเภทเร่งด่วนก่อนเป็นลำดับแรก และจะให้บริการเพิ่มมากขึ้นตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป ทั้งนี้การให้บริการของคลินิกเน้นการรักษาความสะอาด ในวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือทางทันตกรรม รวมถึงการทำความสะอาดคลินิก ตามมาตรฐานสากลระดับโลก ซึ่งทางคลินิกใส่ใจในเรื่องนี้เสมอมา

เมื่อเกิดวิกฤตของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่าครั้งนี้  ทางคลินิกจึงได้มีการปรับปรุงและเพิ่มเติมมาตราการการรักษาความสะอาดทางทันตกรรมให้มากยิ่งขึ้น โดยมีวิธีการดังนี้

- นัดหมายคนไข้ล่วงหน้า พร้อมทั้งจำกัดจำนวนผู้ติดตาม เพื่อลดความแออัดตามหลักการ Social Distancing

- มีการสอบถามข้อมูลสุขภาพก่อนการนัดหมาย

- มีการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายของผู้เข้ารับบริการ และพนักงานก่อนเข้าพื้นที่

- พนักงานทุกคน ต้องสวมใส่ Face Shield และหน้ากากอนามัยเสมอ

- ให้ผู้ป่วยกรอกข้อมูลที่สำคัญตามความเป็นจริง

- ผู้เข้ารับบริการต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้ง ที่เข้ามาภายในคลินิก และทางพนักงานจะมอบถุงซิปล็อกให้ผู้ใช้บริการได้เก็บหน้ากากอนามัยขณะทำการรักษา

- ผู้เข้ารับบริการทุกคน จะต้องสวม Shoe Cover คลุมรองเท้าก่อนเข้าไปในพื้นที่ของคลินิก

- เมื่อเข้ามาในคลินิกแล้ว ต้องล้างมือทุกครั้ง ในสถานที่ที่จัดไว้ให้ ระหว่างที่นั่งรอการทำฟัน

- ภายในคลินิกได้ทำฉากกั้น Counter Shield แยกแต่ละส่วนออกจากกัน เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการลดการแพร่กระจายของเชื้อโรค และยังได้ติดตั้งเครื่องผลิตโอโซนที่สามารถกําจัดเชื้อไวรัสภายในคลินิก และยังได้เพิ่มให้มีการฟอกอากาศเพื่อฆ่าเชื้อไวรัส ด้วยเครื่องกรองอากาศระดับ Medical Grade

- ในส่วนของการให้บริการในห้องปฏิบัติการของทันตแพทย์ ได้มีการทำความสะอาดอุปกรณ์และเครื่องมือทุกอย่างอย่างสม่ำเสมอ และใช้น้ำยาฆ่าเชื้อในการทำความสะอาดที่มีประสิทธิภาพสูง

- ทันตแพทย์ และผู้ช่วยทันตแพทย์ จะใช้ชุด PPE และเปลี่ยนชุดใหม่ในทุกๆ เคส

- มีการเพิ่มระบบการกำจัดละอองฝอย ละอองน้ำลาย ด้วยครื่องดูดแรงดันสูง เพื่อลดการฟุ้งกระจายทางอากาศ และติดตั้งเครื่องกรองฆ่าเชื้อไวรัสกำลังแรงสูงในห้องทำฟันแต่ละห้อง

- เมื่อให้บริการคนไข้แต่ละเคสเสร็จสิ้น จะมีการอบฆ่าเชื้อทำความสะอาดห้องทำฟัน ระหว่างการเปลี่ยนผู้ป่วยอย่างเคร่งครัด

ด้วยมาตรการทั้งหมด ที่ทางคลินิก Art Dental Studio ได้กำหนดขึ้น ก็เพื่อความปลอดภัยสูงสุดของผู้เข้ารับบริการ เพราะฉะนั้นผู้ที่ต้องการเข้ารับบริการทุกคนสามารถมั่นใจได้ว่า จะได้รับการดูแลด้วยบริการที่มีประสิทธิภาพที่สุด และปลอดภัยที่สุด

มาตราการเข้มงวดดังกล่าวอาจทำให้การรักษาล่าช้า และมีคิวนัดหมายที่ยาวนานขึ้นเล็กน้อย แต่ทุกท่านจะมั่นใจได้เต็มที่ว่าจะได้รับความปลอดภัยจากการรักษา

 

Art Dental Studio เปิดทุกวันตั้งแต่เวลา 10.00-20.00 น. ณ อาคาร Wave Place ชั้น G ถ.วิทยุ ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร.0-2655-0919, 092-416-5456, 061-519-6463
Facebook: Art Dental Studios Clinic
Line: artdentalstudios

 

SHARE