counters
hisoparty

MADAME OF BEAUTY

1 year ago

นางแบบ: คุณนวลพรรณ ล่ำซำ
ช่างภาพ: คุณธนนนท์ ธนากรกานต์
ช่างแต่งหน้า: คุณเอกรินทร์ วงศ์อกนิษฐ์
ช่างทำผม: คุณภูดล คงจันทร์
ขอขอบคุณเครื่องประดับจาก: Beauty Gems

SHARE