counters
hisoparty

Bumnan Ready - บำนาญ เรดดี้

11 days ago

ปัจจุบันอายุเฉลี่ยประชากรสูงขึ้น ด้วยวิวัฒนาการทางการแพทย์ที่ก้าวหน้า รวมถึงพัฒนาการของระบบสาธารณสุขในปัจจุบัน ส่งผลให้จํานวนประชากรผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้น ในขณะที่อัตราการเกิดลดต่ำลง

          การวางแผนเกษียณจึงเป็นสิ่งที่เราควรเตรียมไว้แต่เนิ่นๆ เพื่อให้สามารถใช้ชีวิตที่มีคุณภาพได้อย่างไร้กังวล ไม่เป็นภาระของสังคมหรือลูกหลาน 

          เริ่มวางแผนตั้งแต่วันนี้ ด้วยแบบประกัน บํานาญ เรดดี้ จาก กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต อีกหนึ่งคำตอบในการวางแผนเกษียณอย่างเป็นแบบแผน เพื่อชีวิตที่มีคุณภาพในบั้นปลาย โดยเราสามารถเลือกรับเงินบํานาญให้เหมาะสมกับงบประมาณ มีรายรับที่แน่นอน แม้เศรษฐกิจจะไม่แน่นอน

          บำนาญเรดดี้ มีระยะเวลาชําระเบี้ยประกันให้เลือก 2 แบบ ทั้งแบบชำระสั้นเพียง 8 ปี หรือชำระเบาๆ ยาวจนถึงอายุ 60 ปี และสามารถเลือกรับบำนาญได้แบบรายเดือนและรายปี สูงสุดปีละ 25%ของทุนเอาประกัน รวมเงินบำนาญตลอดสัญญามากกว่า 500% ของทุนเอาประกัน

อายุรับประกันภัยเริ่มตั้งแต่ 20 ปีจนถึงอายุ 52 ปี

          วางแผนอายุน้อยเท่าไร คุณก็อุ่นใจไวขึ้นเท่านั้น ที่สำคัญอย่าลืม รีบตัดสินใจให้อนุมัติทันในปีนี้ เพื่อนำไปลดหย่อนภาษีเต็มสิทธิ์ที่มีกันนะคะ

**ตามเงื่อนไขของสรรพากร

ท่านใดสนใจสามารถสอบถามได้ที่
เบอร์ติดต่อ โทร. 08-2949-7892 หรือ Line: bananagattalee
(คุณกล้วย - รุจิเรข คชรัตน์)

SHARE