counters
hisoparty

WELLINGTON COLLEGE INTERNATIONAL SCHOOL BANGKOK

2 years ago

WELLINGTON COLLEGE INTERNATIONAL SCHOOL BANGKOK 

โรงเรียนนับเป็นก้าวแรกที่ลูกจะได้เรียนรู้ พัฒนาตนเอง และรู้จักการเข้าสังคม ดังนั้นสิ่งสำคัญในการเลือกโรงเรียนที่ผู้ปกครองควรใส่ใจคือ การเลือกโรงเรียนที่เหมาะกับลูก โดยพิจารณาได้จากหลักสูตรของโรงเรียนที่ปูทางไปสู่การศึกษาขั้นสูง มีแนวทางการเรียนการสอนที่เหมาะสม ทันยุคสมัย มีมาตรฐานความปลอดภัยที่ดี และมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะต่างๆ ของลูก รวมทั้งจุดเด่นอื่นๆ ของโรงเรียน เช่น ระบบการจัดการเรียนการสอน คุณภาพคุณครู หรือปรัชญาของโรงเรียน นอกเหนือจากการหาข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียนแล้ว ผู้ปกครองควรเดินทางไปดูโรงเรียนด้วยตัวเอง และวางแผนการศึกษาในระยะยาวของลูก หากเป็นเด็กเล็กก็ควรเลือกโรงเรียนที่อยู่ไม่ไกลจากบ้านมากนั้นเพื่อสะดวกในการเดินทางไปกลับ การเลือกโรงเรียนที่ดีให้กับลูก นอกจากจะทำให้พ่อแม่สบายใจแล้ว ยังเป็นการเพิ่มโอกาสในอนาคตของลูกอีกด้วย

          “โรงเรียนนานาชาติเวลลิงตันคอลเลจ กรุงเทพฯ เป็นโรงเรียนที่ 4 ของเอเชีย (3 โรงเรียนแรกอยู่ที่ประเทศจีน) ซึ่งโรงเรียนเวลลิงตันคอลเลจของอังกฤษนั้นมีประวัติยาวนานกว่า 160 ปี ก่อตั้งโดยควีนวิกตอเรีย เพื่อเป็นอนุสรณ์สถานแด่ ดยุกแห่งเวลลิงตันผู้ทำความดีให้แก่ชาติ นอกจากนั้น โรงเรียนเวลลิงตันคอลเลจยังมีแนวคิดที่ก้าวหน้าอย่างมาก ในการพัฒนาเด็กให้เติบโตอย่างมีคุณภาพเฉลียวฉลาด มีแรงบันดาลใจและพึ่งพาตนเองได้ มีความสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ เป็นตัวของตัวเอง รู้จักเคารพ และให้เกียรติผู้อื่นซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญมากจากแนวคิดที่ทันสมัยนี่เองที่ทำให้โรงเรียนเวลลิงตันคอลเลจทั้งโรงเรียนแม่ในประเทศอังกฤษและโรงเรียนเวลลิงตันคอลเลจในประเทศจีน ติดอันดับท็อปที่ดีที่สุดของประเทศอังกฤษและในประเทศจีน ซึ่งแน่นอนว่าหัวอกคนเป็นพ่อแม่ล้วนต้องการมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกเสมอ ”

          “ความคาดหวังสูงสุดของแพรว คืออยากเห็นเด็กของเราประสบความสำเร็จ ไม่ว่าเขาจะเป็นใคร เลือกแบบไหนชอบสาขาอาชีพอะไร ก็อยากให้เขาประสบความสำเร็จในสิ่งที่เลือก และมีความสุขกับชีวิต ตรงนี้คือความฝันสูงสุดที่เมื่อจบจากเราแล้ว… เราอยากให้เขาเป็นคนเต็มคน”

STARTING POINT

          “โปรเจกต์นี้เริ่มขึ้นเมื่อ 6-7 ปีก่อน แพรวอยากทำโรงเรียนนานาชาติที่เป็นโรงเรียนระดับ World Class ในเมืองไทย ซึ่งโรงเรียนแบบนี้มีการลงทุนที่สูงและมีค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการสูงมาก ในช่วงเวลานั้น เมืองไทยก็มีโรงเรียนนานาชาติค่อนข้างเยอะ แต่คิดว่าโรงเรียนที่เป็นโรงเรียนระดับโลกยังมีน้อยมาก และผู้ปกครองเองก็ยังมีความต้องการส่งลูกไปเรียนโรงเรียนอินเตอร์อย่างต่อเนื่อง จึงได้เริ่มค้นหาโรงเรียนระดับ World class ในประเทศอังกฤษ โดยส่วนตัวทำงานด้านบริหารการศึกษามาโดยตลอด ทำให้ค่อนข้างเข้าใจธรรมชาติของการบริหารโรงเรียนพอสมควร เราจึงมีความเข้าใจในการเลือกโรงเรียนแม่ที่มีศักยภาพในการที่จะทำให้โรงเรียนในประเทศไทยประสบความสำเร็จอย่างที่คาดหวัง สิ่งที่สำคัญคือโรงเรียนที่เราเลือกต้องมีความพร้อมในหลายๆ ด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เขาต้องสามารถถ่ายทอดสูตรความสำเร็จต่างๆ ที่ทำให้เรา
เป็นโรงเรียนระดับ World Class ได้ ท้ายที่สุด Wellington College เป็นโรงเรียนที่ตอบโจทย์ที่สุด”

EXCLUSIVITY

          “เหตุผลอันดับแรกที่เลือก Wellington College ก็คือความพร้อมของโรงเรียนแม่ที่สามารถสนับสนุนให้โรงเรียนที่เป็นเครือข่ายในต่างประเทศสามารถเป็นโรงเรียนที่ดีที่สุดระดับ World Class ได้ ด้วยทีมงานที่ดูแลด้านการดำเนินงานในต่างประเทศโดยตรง ทีมงานที่มี Knowhow และสามารถทำให้เกิด Knowledge transfer เพื่อที่จะให้โรงเรียนในเมืองไทยมีมาตรฐานที่ดีที่สุดเช่นเดียวกับโรงเรียนแม่ เหตุผลต่อมาคือ ที่นี่ไม่ได้มุ่งเน้นเรื่องวิชาการอย่างเดียว แต่เน้นเรื่องดุลยภาพ (Wellness) ที่จะทำให้เด็กมีความสุข สุขภาพดีทั้งภายในและภายนอก พร้อมเปิดรับการทุกเรียนรู้ ซึ่งที่น่าสนใจก็คือ นักเรียนของ Wellington College มีอัตราการเข้ามหาวิทยาลัยชื่อดังระดับโลก ไม่ต่ำกว่า 25% ทุกปี แม้กระทั่งโรงเรียนสาขาที่จีนที่เปิดมาแล้วกว่า 10 ปี ก็มีอัตราที่สูงในการเข้ามหาวิทยาลัยชื่อดังระดับโลกเช่นกัน จึงทำให้เรามั่นใจ”

          “การจัดการเรียนการสอนก็ถือเป็นอีกจุดเด่นของ Wellington College ซึ่งนอกจากหลักสูตรแกนที่เป็นหลักสูตรอังกฤษแล้ว โรงเรียนจะมีหลักสูตรเสริมมากมาย ที่จัดให้เด็กได้เลือกทำในทุกวัน ซึ่งครอบคลุมหลากหลายด้าน ทั้งด้านศิลปะ วัฒนธรรม ภาษา กีฬา และอื่นๆ โดยกิจกรรมต่างๆ ผสมผสานกับหลักสูตรแกนหลักได้อย่างลงตัว เด็กจะมีกิจกรรมที่เลือกเองในทุกๆ วัน ได้ค้นหาตัวเอง ได้ทำในสิ่งที่ชอบเยอะมากขึ้น ทำให้เด็กไม่รู้สึกว่าการมาโรงเรียนเป็นเรื่องน่าเบื่อและเป็นภาระ เป็นการเปิดโอกาสให้เขาทำสิ่งที่ตัวเองชอบตลอดเวลา เด็กจะได้เรียนและก็ค้นหาตัวเองไปพร้อมๆ กัน นอกจากนี้ ยังมีการเรียนการสอนแบบ Harkness ที่เป็นการเรียนแบบให้เด็กเป็นศูนย์กลาง ช่วยปลูกฝังประสบการณ์และทักษะด้าน Critical Thinking หรือ การคิดเชิงวิพากษ์ให้กับเด็กได้ดี ทั้งนี้ จากการเรียนการสอนและการพัฒนาทักษะต่างๆ ทั้งหมดสะท้อนให้เห็นรูปแบบปรัชญา 5I ของโรงเรียน อันได้แก่ Inspired, Intellectual, Independent, Individual และ Inclusive”

ABOUT HARKNESS AT WELLINGTON

           การเรียนรู้แบบ Harkness เป็นการเรียนรู้แบบอภิปรายที่สะท้อนกระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์ มีขั้นตอนในการคิด ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญ จะเป็นการเปิดโอกาสให้เด็กได้เป็นผู้สร้างเนื้อหาการเรียนรู้ นอกเหนือจากการรับฟังเพียงอย่างเดียว ทั้งยังฝึกให้เด็กได้รู้จักวิธีคิดและพัฒนาทักษะต่างๆ โดยครูจะเป็นผู้กระตุ้นให้เด็กได้มีส่วนร่วมในการสร้างเนื้อหา ส่งเสริมทักษะทางสังคมและการสื่อสารไปพร้อมๆ กัน

          “เราเชื่อว่าบรรยากาศการเรียนแบบ Harkness จะช่วยดึงความกระตือรือร้น และดึงศักยภาพของเด็กได้ดีกว่า จะช่วยปลูกฝังประสบการณ์และทักษะในด้าน Critical Thinking หรือ การคิดเชิงวิพากษ์ ซึ่งเป็นกระบวนการสำคัญสำหรับความคิดและการตัดสินใจทำสิ่งใดๆ สามารถมองสิ่งต่างๆ รอบด้านและเข้าใจถึงผลกระทบของการตัดสินใจของตัวเอง ซึ่งการเรียนการสอนในปัจจุบันโดยส่วนมากยังเน้นให้เด็กเป็นผู้รับความรู้อย่างเดียว ไม่สามารถเอื้อให้พรสวรรค์ที่แตกต่างกันในเด็กแต่ละคนให้เปล่งประกายออกมาได้ เนื่องจากวิธีการสอนในลักษณะเดิมๆ ที่ไม่สามารถสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ หรือส่งเสริมให้เด็กได้สำรวจความรู้ด้วยตัวเองได้ ทั้งนี้ในโลกที่เต็มไปด้วยความผันผวน ความเปลี่ยนแปลงอันรวดเร็ว และการแข่งขันนั้น ส่งผลให้วิธีการคิดในแบบเดิมๆ ที่เคยช่วยให้ประสบความสำเร็จในอดีตอาจไม่ใช่สูตรสำเร็จสำหรับอนาคตของเด็กๆ ดังนั้นเราให้ความสำคัญกับการเรียนแบบ Harkness ในห้องที่ถูกออกแบบเป็น Harkness Room โดยเฉพาะ ซึ่งเป็นห้องที่มีโต๊ะวงรี ที่นั่งได้ประมาณ 12 คน ที่เด็กๆ แต่ละคนจะนำสิ่งที่ตัวเองได้ไปค้นคว้า หาคำตอบมา แล้วมาร่วมอภิปรายความรู้กัน เพื่อสร้างความรู้ใหม่ๆ โดยมีครูที่คอย facilitate โดยไม่เข้าไปมีส่วนร่วมในการทำงานของเด็กจนเกินไป ที่ Wellington เราเริ่มให้เด็กๆ ได้มีประสบการณ์กับการเรียนแบบ Harkness ตั้งแต่ year 5 ด้วยวิธีการเรียนรู้ที่สนับสนุนให้เด็กได้พัฒนาทักษะด้านการคิดเชิงวิพากษ์นี้ เพื่อเตรียมความพร้อมให้เด็กๆ สามารถเผชิญหน้าต่อความท้าทายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้อย่างแข็งแกร่งต่อไป”

FACILITIES

“สถานที่และบรรยากาศมีความสำคัญต่อการบันดาลจิตใจของคนเรามาก เพราะฉะนั้นพื้นที่ต่างๆ ของโรงเรียนจะเป็นสถานที่ที่สะท้อนการใช้ชีวิตจริงของเด็กทุกคน นอกจากจะเป็นที่เรียนเพื่อเพิ่มความรู้วิชาการแล้ว ต้องเป็นสถานที่สำหรับการออกไปใช้ชีวิตด้วย เพราะฉะนั้นการดีไซน์จะถูกคิดตั้งแต่ต้นว่า เด็กอยู่ในห้องเรียน ออกมาจะเจอกับพื้นที่การเรียนรู้แบบไหน สำหรับที่ Wellington เราใช้พื้นที่ต่อจากห้องเรียนเป็น Learning studio ซึ่งเป็นลักษณะคล้ายกับ Co-Working Space ที่เด็กจะสามารถทำงานเป็นกลุ่มได้ ออกมาเล่นกับเพื่อนได้ ออกมาคุยกับครูได้ โดยห้องเรียนจะเชื่อมต่อกับ Learning studio อย่างไหลลื่นจากภายในสู่ภายนอก เพื่อให้ทุกที่เป็นพื้นที่ของการเรียนรู้และพัฒนาตัวเอง การใช้ชีวิตในโรงเรียนจึงไม่ได้อยู่แต่ในห้องเรียนตลอดเวลา มีสถานที่ในโรงเรียนที่เป็นพื้นที่ที่จะพัฒนาเด็กในทุกจุด โดยโรงเรียนจะมีบรรยากาศความร่มรื่นน่าอยู่ มีพื้นที่สีเขียวค่อนข้างมาก นอกจากนี้ ยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกระดับดีมากๆ ไม่ว่าจะเป็นสนามฟุตบอลที่ใช้หญ้าจริงทั้งหมด และได้มาตรฐานสนามแข่งฟุตบอลระดับสากล สระว่ายน้ำมาตรฐานสากล 50 เมตร และ 25 เมตร อุปกรณ์กีฬาต่างๆ รวมทั้งโรงอาหาร โรงละครที่มีอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอนการละครที่สมบูรณ์ ทุกพื้นที่จะสร้างความสุขและสร้างเสริมทักษะอื่นๆ ของเด็กได้อย่างเต็มที่”

AUTHOR BY K_WONDROUS
PHOTO BY VEERAPOL
VDO BY SIRAWIT
VDO EDIT BY CHONTICHA


SHARE    

SHARE