counters
hisoparty

พิพิธภัณฑ์ผ้าฯ จัดนิทรรศการ ‘สิริราชพัสตราบรมราชินีนาถ’ เฉลิมพระเกียรติ ๙๐ พรรษา สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เปิดให้เข้าชม ๒๓ พ.ย.เป็นต้นไป

5 days ago

           เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ โอกาสนี้ พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ได้จัดนิทรรศการ ‘สิริราชพัสตราบรมราชินีนาถ’ เพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผ่านฉลองพระองค์ในทศวรรษต่างๆ โดยมีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงเป็นประธานที่ปรึกษาและหัวหน้าภัณฑารักษ์

           ในโอกาสนี้ พิพิธภัณฑ์ผ้าฯ จึงจัดงาน Private View ขึ้น โดยมี คุณปิยวรา ทีขะระ เนตรน้อย ผู้อำนวยการ พิพิธภัณฑ์ผ้าฯ กล่าวถึงความเป็นมาของนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และศาสตรัตน์ มัดดิน หัวหน้าแผนกภัณฑารักษ์และการศึกษา บอกเล่าถึงเบื้องลึกของนิทรรศการ ‘สิริราชพัสตราบรมราชินีนาถ’ พร้อมการนำชมนิทรรศการแบบ Exclusive ก่อนเปิดให้บุคคลทั่วไปได้เข้าชมในวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๕

           นิทรรศการ ‘สิริราชพัสตราบรมราชินีนาถ’ จัดแสดงฉลองพระองค์ของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ตลอดจนพระมาลา พระพัชนี พระกลด และฉลองพระบาท พร้อมบอกเล่าเรื่องราวของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงเป็นผู้นำในการเผยแพร่ความงดงามของผ้าไทยให้เป็นที่ประจักษ์ด้วยพระองค์เอง แม้ว่าแฟชั่นโลกจะเปลี่ยนแปลงความนิยมไปในแต่ละยุคสมัย แต่ฉลองพระองค์ของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงงดงามเหนือกาลเวลาด้วยรูปแบบที่เรียบโก้ และการใช้ผ้าไทยตลอดจนลวดลายไทยสอดผสานในการออกแบบตัดเย็บตามที่มีพระราชวินิจฉัย ทรงนำความเป็นไทยออกไปปรากฏสู่สายตาชาวโลกมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน ทั้งยังทรงส่งเสริมงานหัตถศิลป์ต่างๆ ทำให้คนไทยรู้สึกภาคภูมิใจในศิลปวัฒนธรรมของชาติและพร้อมสืบสานให้คงอยู่สืบไป

           นิทรรศการ ‘สิริราชพัสตราบรมราชินีนาถ’ เปิดให้เข้าชมตั้งแต่วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ – เดือนเมษายน ๒๕๖๘ ณ ห้องจัดแสดง ๑ - ๒ พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบรมมหาราชวัง เปิดให้เข้าชมทุกวันตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ปิดจำหน่ายบัตรเข้าชมเวลา ๑๕.๓๐ น. บัตรเข้าชมสำหรับผู้ใหญ่ ราคา ๑๕๐ บาท ผู้สูงอายุ (๖๕ ปีขึ้นไป) ราคา ๘๐ บาท นักเรียนหรือนักศึกษา (โปรดแสดงบัตรประจำตัว) และเด็กอายุ ๑๒ - ๑๘ ปี ราคา ๕๐ บาท เด็กอายุต่ำว่า ๑๒ ปี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

- GALLERY -
คลิก! ที่รูปภาพเพื่อ download รูปภาพขนาด HD

วันที่จัดงาน : 22 พฤศจิกายน 2565
สถานที่จัดงาน : พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบรมมหาราชวัง
Photo By : Pumkiat
Author By : Arunlak

SHARE