counters
hisoparty

Clé de Peau Beauté จัดงานประกาศรางวัล พาวเวอร์ ออฟ เรเดียนส์ 2021 พร้อมเปิดตัวเกมส์ออนไลน์ ‘Radiance World’

8 months ago

         จากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ทำให้เกิดการล็อกดาวน์และการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช้ชีวิตในยุค New Normal ทำให้นำมาสู่ผลกระทบต่อด้านการศึกษาทั่วโลก โดยผลสำรวจพบว่า โรงเรียนมากกว่า 180 ประเทศต้องระงับการเรียนการสอนชั่วคราว ทำให้เยาวชนทั่วโลกไม่ได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ทั้งยังวิตกกังวลหากต้องเข้าเรียน ก่อให้เกิดผลกระทบต่อความสามารถในการเรียนรู้และอาจนำไปสู่การขาดโอกาสทางการศึกษาในบางพื้นที่

         ซึ่งในปีนี้ทางแบรนด์ Clé de Peau Beauté (เคลย์ เดอ โป โบเต้) ผลิตภัณฑ์ความงามชั้นสูงจากประเทศญี่ปุ่น ได้ย่างก้าวสู่ปีที่ 3 ในการสานต่อพันธกิจแบรนด์เพื่อสนับสนุนด้านการศึกษาสาขาวิชา STEM ที่ประกอบด้วย S-Science ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ T-Technology ความรู้ด้านเทคโนโลยี E-Engineering ความรู้ด้านวิศวกรรมศาสตร์ และ M-Mathematics ความรู้ด้านคณิตศาสตร์  จึงจัดงานประกาศรางวัล พาวเวอร์ ออฟ เรเดียนส์ 2021 โดย Alyona Tkachenko (อัลโยน่า ทัคเชนโก) จากประเทศคาซัคสถาน คือผู้ที่ได้รับรางวัลและเชิดชูเกียรติภายใต้แคมเปญระดับโลก ‘Power of Radiance Awards’ เพราะเธอคือผู้อุทิศตนผลักดันให้หลักสูตร STEM ได้บรรจุในโรงเรียนทั่วประเทศบ้านเกิดของเธอ พร้อมมุ่งเน้นให้เยาวชนโดยเฉพาะเด็กผู้หญิงได้เข้าถึงทักษะความรู้  เพื่อสร้างโอกาสทางอาชีพในอนาคต  พร้อมเสริมพลังความเท่าเทียมระหว่างเพศให้กับเด็กผู้หญิง ปัจจุบันการอุทิศตนของเธอส่งผลประโยชน์ต่อเด็กผู้หญิงรวมกว่า 500,000 คน ในปีนี้ทางแบรนด์ได้นำคุณค่าความสำเร็จ ประสบการณ์ และปัจจัยที่ทำให้เด็กๆ สนใจเรียนวิชา STEM ของเธอเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์เครื่องมือเพื่อการเรียนรู้สาขาวิชา STEM ในรูปแบบโปรแกรมเกมชื่อว่า ‘Radiance World’ (เรเดียนส์ เวิร์ล) เกมส์ออนไลน์ที่ได้แรงบันดาลใจจากการศึกษาในรูปแบบสเต็ม เพื่อให้เด็กๆ สามารถเข้าถึงได้ทั้งในและนอกห้องเรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กผู้หญิงสามารถเรียนได้อย่างสบายใจ สนุกสนาน ตื่นเต้นกับหลักสูตรที่ตนเองเลือกเรียน เสมือนกุญแจปลดล็อกทักษะและศักยภาพการเรียนรู้แบบปัจเจกบุคคลที่รับกับยุคสมัยอย่างมีประสิทธิภาพ 

 

โดยเงินทุนของรางวัล ‘Power of Radiance Awards’ มาจากรายได้ส่วนหนึ่งของการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ Le Serum ทั่วโลก หากคุณต้องการร่วมสมทบทุนรางวัล สามารถช้อปผลิตภัณฑ์ได้ที่ www.cledepeau-beaute.co.th/

Author By : K_WONDROUS

SHARE