counters
hisoparty

APEC Voices of the Future Thailand 2022 'Activity Day' at NaRaYa Head Office

1 year ago

          ในการประชุมผู้นำ APEC ที่จะจัดขึ้นในประเทศไทยในวันที่ 18-19 พฤศจิกายน 2565 นี้ ได้มีผู้นำเยาวชนเอเปก APEC Voices of the Future 2022 (APEC VOTF 2022) ซึ่งจะจัดขึ้นคู่ขนานกับการประชุมสุดยอดผู้นำ APEC CEO Summit 2022 ระหว่างวันที่ 13 - 19 พฤศจิกายน 2565 เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนที่มีศักยภาพจาก 21 เขตเศรษฐกิจสมาชิกเอเปค ได้ทำกิจกรรม ร่วมกันเพื่อนำเสนอมุมมอง และแนวทางออกเกี่ยวกับประเด็นปัญหาที่ส่งผลต่ออนาคตของเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก รวมถึงเข้ารับฟังวิสัยทัศน์ของผู้บริหารจากบริษัทชั้นนำของโลกที่มาร่วมการประชุม APEC

          โดย บริษัท นารายณ์อินเตอร์เทรด จำกัด (นารายา) ได้ร่วมจัดกิจกรรม APEC Voices of the Future Thailand 2022 'Activity Day' at NaRaYa Head Office และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนผู้นำเยาวชนเอเปค APEC Voices of the Future 2022 (APEC VOTF 2022) อันจะต่อยอดเป็นประสบการณ์ ที่มีค่ามากยิ่งในอนาคต ซึ่งพลังบวกจากเยาวชนกลุ่มนี้ จะเป็นแรงผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่เป็นประโยชน์ต่อโลกใบนี้ ด้วยแนวคิดหลัก คือเปิดใจรับความแตกต่าง (Open) เชื่อมโยงความแตกต่างเหล่านั้นเข้าเป็นพลังร่วมที่เข้มแข็ง (Connect) ร้อยเรียงความแตกต่างที่จะสร้างความสมดุลของโลกใบนี้ได้อย่างยั่งยืน (Balance)

วันที่จัดงาน : 14 พฤศจิกายน 2565
สถานที่จัดงาน : NaRaYa Head Office
Photo By : Prayuth
Author By : Arunlak

SHARE