counters
hisoparty

EMPOWER THE YOUTH'S NEXTPERIENCE

2 years ago

          ศูนย์การค้า ดิ เอ็มควอเทียร์ จัดงานเปิดโชน EMJOY : EMPOWER THE YOUTH'S NEXTPERIENCE ศูนย์การเรียนรู้สู่อนาคตของเยาวชนยุคดิจิทัลแห่งใหม่ใจกลางสุขุมวิท โดยได้รวบรวมสถาบันการศึกษาเสริมทักษะการเรียนรู้นอกตำราเรียนสำหรับเยาวชนรุ่นใหม่ พร้อมบรรยากาศการตกแต่งที่สวยงาม และสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน ไว้เพื่อรองรับไลฟ์สไตล์ของครอบครัว บนชั้น 2 ดิ เอ็มควอเทียร์ ภายในงานได้รับเกียรติจาก คุณชฎารัตน์ สิงหเดชากุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดงาน โดยมีแขกผู้มีเกียรติที่สนใจเข้าร่วมงานมากมาย

วันที่จัดงาน : 15 ตุลาคม 2563
สถานที่จัดงาน : ณ โซน EMOY ชั้น 2 อาการ C ศูนย์การค้า ดิ เอ็มควอเทียร์
Photo By : Pakrit
Author By : Arunlak

SHARE