counters
hisoparty

นิทรรศการ The Harmony in Conflict สุนทรียภาพในความขัดแย้ง

2 months ago

            ไอคอนสยาม แลนด์มาร์คระดับโลกริมแม่น้ำเจ้าพระยา ขอเชิญชมนิทรรศการศิลปะ The Harmony in Conflict สุนทรียภาพในความขัดแย้ง นิทรรศการผลงานเดี่ยวครั้งแรกของ คุณอัญชนา นังคลา ที่เปรียบ ‘ดอกไม้ คือสิ่งมีชีวิตที่สร้างสรรค์ สีสัน ความงามให้แก่โลก อีกทั้งยังเป็นตัวอย่างสุนทรียภาพของสีคู่ตรงข้ามในธรรมชาติที่ชัดเจนที่สุด สีที่ตัดกัน สีคู่ตรงข้าม (Complementary Colors) สีคู่ปฏิปักษ์ เป็นสีที่มีค่าความเข้มข้นสูงในตัวเอง เมื่ออยู่ชิดกันจะตัดกันอย่างรุนแรงที่สุด การจะกระทำให้สิ่งตรงข้ามอยู่ร่วมกันได้อย่างสวยงามนั้นต้องใช้ หัวใจ สติ สมาธิ ความรอบคอบ เพื่อให้ยังคงคุณค่า ความบริสุทธิ์แห่งสีตน ทุกสีอยู่ในจังหวะของตนเฉกเช่นเดียวกับผู้คน เพราะโลกนี้เต็มไปด้วยความแตกต่าง แต่ถ้าเราอยู่กันได้ในจังหวะในที่ของตน เราก็จะอยู่กันได้อย่างสดใส และสวยงามเฉกเช่นเดียวกับดอกไม้’ โดย คุณอัญชนา นังคลา เป็นศิลปินจากจังหวัดปัตตานี ซึ่งนำแรงบันดาลใจจากธรรมชาติ และความแตกต่างของชีวิต มาเป็นผลงานศิลปะ ร่วมด้วยศิลปินรับเชิญ คุณนิธิ สถาปิตานนท์ ศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะ สถาปัตยกรรม (แบบร่วมสมัย), คุณอำมฤทธิ์ ชูสุวรรณ ศิลปินแห่งชาติ สาขาจิตรกรรมสื่อผสม, คุณทวีศักดิ์ อุชุคตานนท์, คุณวัชระ กล้าค้าขาย, คุณตะวัน วัตุยา, คุณธนฤทธิ์ ทิพย์วารี และคุณธนาทิพย์ ทิพย์วารี  โดยจัดแสดง ตั้งแต่วันนี้ถึง 27  มิถุนายน 2564  ณ Pop up Space ชั้น 1 โซนไอคอนลักซ์ ไอคอนสยาม ถนนเจริญนคร

Author By : Arunlak

SHARE