counters
hisoparty

เอส เอฟ ให้ผู้หญิงดูหนังฟรี ในวันสตรีสากล

2 months ago

           โรงภาพยนตร์เครือ เอส เอฟ ต้อนรับ ‘วันสตรีสากล’ มอบสิทธิพิเศษให้สุภาพสตรีกับกิจกรรม ‘International Women’s Day 2021’ โดยลูกค้าที่เป็นสมาชิก SF+ Gen Pack (เฉพาะผู้หญิง) รับสิทธิ์ชมภาพยนตร์ฟรีทันที 1 ที่นั่ง ทุกรอบ ทุกช่องทางการจำหน่ายบัตรชมภาพยนตร์ (เฉพาะภาพยนตร์ที่ร่วมรายการ ที่นั่งประเภท Deluxe Seat และ Premium Seat) ในวันจันทร์ที่ 8 มีนาคม 2564 วันเดียวเท่านั้น ที่โรงภาพยนตร์เครือ เอส เอฟ ทุกสาขาทั่วประเทศ (ยกเว้น เอ็มพรีเว่ ซีเนคลับ) ลูกค้า เอส เอฟ สามารถใช้บริการด้วยความมั่นใจภายใต้มาตรการ ‘ดูแลด้วยใจ’ ที่โรงภาพยนตร์ในเครือ เอส เอฟ ทุกสาขา ตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ผ่านแอปพลิเคชัน SF Cinema, www.sfcinema.com พร้อมทั้งสามารถติดตามข่าวสาร และสอบถามรายละเอียดได้ผ่านโซเชียลมีเดีย WeLoveSF หรือ #Sfcinema

Author By : Arunlak

SHARE