counters
hisoparty

ไปรษณีย์ไทยเปิดตัวแสตมป์ชุดวันไปรษณีย์โลก และชุดปู 4 ชนิด

12 days ago

         บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เปิดตัวแสตมป์ที่ระลึกเนื่องในวันไปรษณีย์โลก ในชุด ‘วันไปรษณีย์โลก’ ซึ่งเป็นการนำเสนอภาพกราฟฟิกบุคลากรของไปรษณีย์ไทยที่ปฏิบัติภารกิจในการลำเลียงเวชภัณฑ์เพื่อส่งต่อให้ผู้ป่วยที่กระจายอยู่ทั่วประเทศ ในช่วงการแพร่ระบาดของ COVID-19 สะท้อนบทบาทของไปรษณีย์ไทยในการขับเคลื่อนชีวิต และเศรษฐกิจไทย ให้สามารถดำเนินต่อได้ในภาวะวิกฤตดังกล่าว โดยจำหน่ายราคาดวงละ 3 บาท ซองจำหน่าย 12 บาท

         พร้อมด้วยแสตมป์ชุดปู ซึ่งเป็นภาพปูพันธุ์ใหม่ของโลกที่พบในประเทศไทย 3 ชนิด ได้แก่ ปูเขาหินปูนสตูล พบเมื่อ พ.ศ. 2559 ปูเขาหินปูนทุ่งหว้า พบเมื่อ พ.ศ. 2560 ในพื้นที่จังหวัดสตูลและรอยต่อบริเวณจังหวัดตรัง ปูทหารยักษ์ปากบารา ถูกค้นพบครั้งแรกแถบท่าเทียบเรือปากบารา และได้รับการบันทึกเป็นปูชนิดใหม่เมื่อปี พ.ศ. 2556 และปัจจุบันพบได้เฉพาะในเขตพื้นที่ชายฝั่งอันดามันตั้งแต่จังหวัดระนองไปจนถึงสตูล เท่านั้น นอกจากนี้ ยังมีปูก้ามดาบชมพู ที่แม้ไม่ได้เป็นปูชนิดใหม่ แต่มีสีสันสวยงาม โดยเพศผู้มีก้ามข้างหนึ่งใหญ่กว่าอีกข้าง มักใช้โบกไปมาแสดงความแข็งแรงบอกอาณาเขต และดึงดูดเพศเมีย

         ซึ่งไปรษณีย์ไทยได้รับความอนุเคราะห์ภาพต้นแบบปูทั้ง 4 ชนิด จากคุณเรืองฤทธิ์ พรหมดำ, คุณกฤตานนท์ ทศกูล และคุณพัน ยี่สิ้น นักวิทยาศาสตร์ผู้ค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับปูดังกล่าว อีกทั้งแสตมป์ชุดนี้ ได้ใช้เทคนิคพิมพ์ด้วยสีพิเศษที่เพิ่มความเงาและประกายเหลือบทำให้สีสด เสมือนจริง ซึ่งเหมาะสำหรับเป็นสื่อการเรียนรู้สำหรับเด็กและเยาวชนเป็นอย่างยิ่ง จำหน่ายราคาชุดละ 20 บาท (1 ชุดมี 4 ดวง) แผ่นชีต 30 บาท ซองจำหน่าย 32 บาท

         โดยแสตมป์ทั้งสองชุดกำหนดวันแรกจำหน่ายพร้อมกันในวันที่ 9 ตุลาคมนี้ ณ ศูนย์ไปรษณีย์ทั่วประเทศ และทางออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน หรือเว็บไซต์ www.thailandpostmart.com สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายบริหารประสบการณ์ลูกค้าบริการไปรษณีย์  โทรศัพท์ 02-573 5480, 02-573 5463โทรศัพท์ 02-573 5480, 02-573 5463

Author By : Arunlak

SHARE