counters
hisoparty

ไปรษณีย์ไทยเปิดตัวแสตมป์ 3 เรื่องราวสำคัญทางประวัติศาสตร์ ฉลองวาระสำคัญ ‘ชาติ ศาสน์ กษัตริย์’ จำหน่ายพร้อมกัน 5 ธันวาคม

2 months ago

            บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เปิดตัวแสตมป์ที่ระลึกเรื่องราวสำคัญ ของ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ บนแสตมป์ 3 ชุด ได้แก่ ‘ชุดวันชาติ 2564’ บันทึกภาพช้างไทยลักษณะมงคลตามตำรา คชลักษณ์ หนึ่งในสัญลักษณ์ประจำชาติร่วมกับศาลาไทย และดอกราชพฤกษ์ ตามข้อเสนอของคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ ปี 2544 โดยแสตมป์ชุดวันชาติ 2564 นี้ ได้มีการพิมพ์แบบพิเศษด้วยหมึกประกายมุก จำหน่ายดวงละ 5 บาท พร้อมซองวันแรกจำหน่าย 14 บาท

           พร้อมด้วยแสตมป์ ‘ชุด 100 ปี แห่งการสิ้นพระชนม์สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส’ ซึ่งเป็นสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 10 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ และได้รับการยกย่องจากยูเนสโกให้เป็นบุคคลสำคัญของโลก ทางประวัติศาสตร์ไทย ด้านการศึกษา วัฒนธรรม สังคมศาสตร์  และมนุษยศาสตร์ประจำปี พ.ศ. 2563 – 2564 โดยในแสมตป์ 1 ชุด จะมีทั้งหมด 5 ดวง ที่พิมพ์ด้วยเทคนิคฟอยล์ทองคละแบบกัน ประกอบด้วย ภาพพระพุทธชินสีห์และพระสุวรรณเขตภายในพระอุโบสถ วัดบวรนิเวศวิหาร ใน 2 มุมมอง คือ แสดงให้เห็นภาพม้าหมู่บูชาฝีพระหัตถ์ของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ และอีกหนึ่งมุมมองที่แสดงให้เห็นฐานชุกชีที่บรรจุพระบรมราชสรีรังคารพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และตามด้วยภาพบันทึกพระรูปสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส และสุดท้ายเป็นภาพอาคารมนุษยนาควิทยาทาน วัดบวรนิเวศวิหาร โดยแสตมป์ชุด 100 ปี แห่งการสิ้นพระชนม์สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรสนี้ จัดจำหน่ายในราคาชุดละ 22 บาท พร้อมซองวันแรกจำหน่าย 36 บาท

          และแสตมป์ชุดสุดท้าย คือ ‘ชุดวันดินโลก 2564’ เป็นการบันทึกภาพเหตุการณ์เพื่อรำลึกถึงพระอัจฉริยภาพของ ร.9 ในการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรดิน โดยในเหตุการณ์จะมีคณะผู้บริหารสหภาพวิทยาศาสตร์ทางดินนานาชาติเข้าเฝ้าทูลเกล้า ฯ ถวายรางวัล “นักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม” แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ซึ่งทรงเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกที่ได้รับรางวัลดังกล่าว และได้กำหนดให้วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปีเป็นวันดินโลก เพื่อเทิดพระเกียรติพระอัจฉริยภาพด้านการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรดิน ซึ่งแสตมป์ชุดนี้ จะจำหน่ายราคาดวงละ 9 บาท พร้อมซองวันแรกจำหน่าย 18 บาท

          สำหรับแสตมป์ทั้ง 3 ชุด กำหนดจำหน่ายพร้อมกัน ในวันที่ 5 ธันวาคม 2564 ที่ไปรษณีย์ทั่วประเทศ และทางออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน หรือเว็บไซต์ www.thailandpostmart.com สามารถตรวจสอบรายชื่อที่ทำการที่เปิดให้บริการในวันที่ 5 ธ.ค. ได้ที่ https://kbms.thailandpost.com/portal และสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายบริหารลูกค้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์บริการไปรษณีย์ โทร.0-2573-5480, 0-2573-5463

Author By : Arunlak

SHARE    

SHARE