counters
hisoparty

‘Content Thailand นักสร้างเรื่อง’ กิจกรรมดีๆ ที่อยากชวนน้องๆ ทุกคนมาร่วมสนุก

6 days ago

            สถาบันพัฒนาบุคลากรทางด้านวิดีทัศน์  กระทรวงวัฒนธรรม ได้จัดกิจกรรม ‘นักสร้างเรื่อง’ ขึ้น โดยเป็นกิจกรรมที่เชิญชวนเยาวชนอายุระหว่าง 14 - 18 ปี ที่มีความสนใจเรื่อง ภาพยนตร์มาเข้าค่ายอบรมเพื่อให้มีองค์ความรู้ในด้านการผลิต  การเขียนบท การถ่ายทำ ตลอด จนการตัดต่อให้มีทักษะมากยิ่งขึ้น สามารถนํา Content ที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาพัฒนา เป็นเรื่องราวที่มี ความสร้างสรรค์ และขยายโอกาสในการเข้าถึงโครงการ  Content Thailand  ให้กว้างยิ่งขึ้น  เพื่อให้ Filmmaker  ในจังหวัดนั้นๆ และในพื้นที่ใกล้เคียงที่สนใจสามารถ เข้ามาเรียนรู้ หรือพัฒนา ทักษะจาก วิทยากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

            เปิดรับสมัครแล้ว ตั้งแต่วันนี้ - 20 สิงหาคม 2565 โดยจะจัดค่ายอบรม 3 สถานที่ และ 3 ช่วงเวลาดังต่อไปนี้
จ. นครศรีธรรมราช วันที่ 31 ส.ค. - 4 ก.ย. 2565
จ. บึงกาฬ วันที่ 21 - 25 ก.ย. 2565
จ. ชลบุรี (พัทยา) วันที่ 28 ก.ย. - 2 ต.ค. 2565

            สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/Content-Thailand-Academy-104312315706337

Author By : Arunlak

SHARE