counters
hisoparty

เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเฉลิมพระชนมพรรษา 72 พรรษา ไอคอนสยามและสยามพารากอน ผนึกศิลปินดังเนรมิตผลงานหัตศิลป์ตลอดเดือน ก.ค.นี้

15 days ago

           เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา 6 รอบ 72 พรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2567  ไอคอนสยาม และสยามพารากอน ผนึกกำลัง คุณสกุล อินทกุล ศิลปินนักจัดดอกไม้ระดับนานาชาติ ร่วมรังสรรค์ผลงานหัตถศิลป์อันวิจิตรงดงาม เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแด่พระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นที่รักของปวงชนชาวไทย ตลอดเดือนกรกฎาคมนี้ 

ไอคอนสยาม  รังสรรค์ประติมากรรมดอกไม้ ‘มาลีสิริ ศรีนวรัตน์สักการ’ ณ โถงเจริญนคร ฮอลล์
          ไอคอนสยาม ร่วมเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล ผ่านการตกแต่งสถานที่ด้วยศิลปะจัดวางจากดอกไม้ไทย ผลงานการรังสรรค์อันวิจิตรของ ‘คุณสกุล อินทกุล’ ซึ่งงดงามจับใจและสื่อความหมายอันเปี่ยมด้วยมงคล ผลงานดังกล่าวมีชื่อว่า ‘มาลีสิริ ศรีนวรัตน์สักการ’ เป็นศิลปะจัดวาง (Installation Art) ที่ได้แรงบันดาลใจมาจากงานเครื่องแขวนดอกไม้ไทยประเพณี อาทิ วิมานพระอินทร์ วิมานแท่น กลิ่นตะแคง และจระเข้ ฯลฯ จนเกิดไอเดียออกแบบเป็นเครื่องแขวนดอกไม้ไทยร่วมสมัย โดยนำดอกรวงผึ้งสีทอง ดอกไม้ประจำรัชกาลที่ 10 มาเป็นองค์ประกอบหลัก เสริมด้วยนวรัตน์ หรืออัญมณีมงคล 9 ชนิด ซึ่งเชื่อว่ามีสิริมงคลสูงสุดเหนือบรรดาอัญมณีทั้งปวง สร้างสรรค์ขึ้นด้วยเทคนิควิธีการประดิษฐ์ดอกไม้ไทยอย่างโบราณ เช่น งานเย็บแบบ งานตาข่ายดอกไม้ และงานอุบะดอกไม้ จนออกมาเป็นผลงานอันวิจิตรตระการตา

         โดย คุณสกุล ผู้เนรมิตประติมากรรมดอกไม้อันงดงามให้กับไอคอนสยามในครั้งนี้ กล่าวว่า “ผลงานชิ้นนี้รังสรรค์ขึ้นจากดอกไม้ไทยที่แฝงไปด้วยความหมายมงคล ซึ่งหนึ่งในส่วนประกอบที่สำคัญคือ ‘ดอกรวงผึ้ง’ ดอกไม้ประจำรัชกาลที่ 10 อันมีสีเหลืองทอง สง่า สวยงาม เป็นสิริมงคล และเป็นที่มาของการเลือกใช้โครงสีของผลงานชิ้นนี้ นอกจากนี้ยังมี ‘ดอกเข็มสีเหลือง’ ที่เป็นแรงบันดาลใจของการคิดประดิษฐ์พวงอุบะ เรียงร้อยสลับกับ ‘ดอกรัก’ อันสื่อความหมายถึงความจงรักภักดีที่พสกนิกรชาวไทยมีต่อองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งความพิเศษคือ เป็นการออกแบบอุบะขึ้นใหม่เพื่อประกอบในผลงานชิ้นนี้โดยเฉพาะ และอีกหนึ่งสัญลักษณ์มงคลที่ถูกนำมาใช้คืออัญมณีมงคลทั้งเก้าชนิดหรือ ‘นวรัตน์’ อันได้แก่ เพชร, ทับทิม, ไพลิน, บุษราคัม, มรกต, มุกดาหาร, โกเมน, เพทาย และ ไพฑูรย์ ซึ่งจัดว่าเป็นอัญมณีที่มีสิริมงคลสูงสุด โดยนำมาประดับตกแต่งตรงตำแหน่งศูนย์กลางของงานทัดหูทรงกลมขนาดใหญ่ของทุกชิ้นงาน จึงนับเป็นชิ้นงานที่สร้างสรรค์ขึ้นเพื่อแสดงออกถึงการน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้น และน้อมเกล้าถวายพระพรชัยมงคลในโอกาสมหามงคลนี้อย่างแท้จริง”

สยามพารากอน เนรมิตรหัตถศิลป์สุดตระการตา ‘บุษบัญชลี มาลีนพรัตน์เฉลิมพระชนม์’ ณ โซนจีเวล ชั้น M 
           สยามพารากอน Global Destination อันดับ 1 ที่ครองใจนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ ชวนสัมผัสวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าและจิตวิญญาณความเป็นไทย ผ่านงานประติมากรรมสุดตระการตา ภายใต้ชื่อ ‘บุษบัญชลี มาลีนพรัตน์เฉลิมพระชนม์’ สร้างสรรค์ผลงานโดย คุณสกุล อินทกุล ศิลปินนักจัดดอกไม้ระดับนานาชาติ ซึ่งปัจจุบันผันตัวเป็นศิลปินร่วมสมัยที่เน้นงานประติมากรรม ควบคุมการผลิตดอกไม้ไทยประดิษฐ์ โดย ผศ.ดร.จักรพันธ์ รูปงาม หัวหน้าสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ศึกษา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ร่วมด้วยนักศึกษาคหกรรมศาสตร์ศึกษาอีกหลายร้อยชีวิต ที่หลอมรวมใจรังสรรค์ผลงานอันวิจิตรงดงามเพื่อร่วมถวายพระพรและแสดงออกถึงความจงรักภักดี

           คุณสกุล กล่าวถึงการรังสรรค์ผลงานมาสเตอร์พีซครั้งว่า “นับเป็นครั้งแรกของการทำงานที่ยิ่งใหญ่และเป็นโอกาสพิเศษ สำหรับศิลปินแล้ว ผลงานที่จัดแสดงในครั้งนี้ มีความท้าทายมากแตกต่างจากการจัดแสดงงานในแกลเลอรี่ เนื่องจากสยามพารากอนถือเป็นเดสติเนชั่น ที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางมามากมายมหาศาล ดังนั้นจะทำอย่างไรให้งานที่ปรากฎตรงหน้าสะกดทุกสายตา ให้คนถ่ายรูปและแชร์ออกไปได้ งานจึงต้องมีความร่วมสมัยอยู่ในนั้น ซึ่งจะได้เห็นว่า ผลงานชิ้นนี้นอกจากจะแสดงถึงวัฒนธรรมและจิตวิญญาณของความเป็นไทยแล้ว ยังเป็นงานที่ร่วมสมัย คนทุกเพศทุกวัยสัมผัสได้ถึงความสวยงาม และยิ่งหากได้รับรู้ถึงแรงบันดาลใจและรายละเอียดของงานแล้ว ยิ่งเป็นการยกระดับคุณค่าผลงานให้มากขึ้น และที่ลึกซึ้งไปกว่านั้นคือ การได้ร่วมถวายพระพร และแสดงความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสมหามงคลนี้”  

           สำหรับผลงานสุดตระการนี้  คุณสกุล ได้รับแรงบันดาลใจมาจากดอกไม้ไทยนานาพรรณ โดยเฉพาะดอกรวงผึ้งซึ่งเป็นดอกไม้ประจำพระองค์จำนวน 46 ดอก รังสรรค์เป็นงานคราฟท์โดยใช้ผ้าแทนดอกไม้สด ผสานเทคนิคการพับจับจีบกลีบใบตอง อาทิ กลีบรังแตน, กลีบกระทุ้ง, กลีบรักเร่, กลับผกาซ้อน, กลีบเล็บมือนาง ฯลฯ ส่วนเกสรของดอกไม้แต่ละดอกแสดงถึงสัญลักษณ์ความเป็นไทยในรูปแบบคล้ายปั้นเหน่ง พร้อมแต่งแต้มด้วยผ้าตาดแทนสีของอัญมณีสิริมงคล อาทิ เพชร มุก มรกต ทับทิม  เพทาย บุษราคัม โกเมน ไพลิน ไพทูรย์ เมื่อผสานกับการออกแบบร่วมสมัย จึงกลายเป็นผลงานหัตถศิลป์ที่สะกดทุกสายตา 

           นอกจากนี้ในฐานะที่ คุณสกุล เคยมีโอกาสถวายงานรับใช้สมเด็จนางเจ้าสิริกิติ์ฯ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง จึงนำดอกกล้วยไม้คัทลียาควีนสิริกิติ์ ซึ่งเป็นดอกไม้ตามพระนามาภิไธยมาเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานครั้งนี้ด้วย เนื่องจากในเชิงสัญลักษณ์ ดอกกล้วยไม้คัทลียาควีนสิริกิติ์  เป็นหนึ่งในดอกไม้พระนามของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง จึงถือเป็นโอกาสอันดีที่จะได้อัญเชิญมาไว้ด้วยกัน ซึ่งเปรียบเสมือนสายใยแห่งความรักของทั้งสองพระองค์  โดยดอกกล้วยไม้พระนามนี้ ได้นำเสนอด้วยเทคนิคการถักตาข่ายของงานประดิษฐ์ดอกไม้ไทย โดยประดิษฐ์จากทั้งดอกรัก และดอกพุด เป็นลวดลายที่แตกต่างหลากหลายลวดลายด้วยกัน

           ไอคอนสยาม และสยามพารากอน ชวนประชาชนร่วมเฉลิมพระเกียรติและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย พร้อมสัมผัสผลงานหัตถศิลป์อันทรงคุณค่า และร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่จะจัดขึ้นตลอดเดือนกรกฎาคมนี้ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย หรือติดตามรายละเพิ่มเติม เฟสบุ๊ค : ICONSIAM และ SIAMPARAGON

Author By : Arunlak

SHARE