counters
hisoparty

‘Woven Dialects’ พื้นที่การเรียนรู้ใหม่ที่บอกเล่าความงามและอัตลักษณ์ผ้าไทยทุกภูมิภาค ณ พิพิธภัณฑ์ผ้าฯ

1 year ago

          พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เปิดตัวพื้นที่การเรียนรู้ใหม่ในชื่อ ‘ปัก : ถัก : ทอ (Woven Dialects)’ เพื่อสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้านศิลปาชีพ เผยแพร่องค์ความรู้ตลอดจนพระราชกรณียกิจด้านศิลปาชีพอันยาวนานกว่า ๔๖ ปี และเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา

          ปัก : ถัก : ทอ (Woven Dialects) สะท้อนแนวคิด ‘ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของประเทศไทย’ โดยยังคงเอกลักษณ์ท้องถิ่นไว้ ด้วยการนำผ้าท้องถิ่นที่มีชื่อเสียงในแต่ละภูมิภาคจากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ มาเล่าผ่านแผนที่ประเทศไทย Textile Cartograph of Thailand  ซึ่งทำจากเทคนิค Appliqué โดย คุณเพลินจันทร์ วิญญรัตน์ (ศิลปินและนักออกแบบสิ่งทอ) ถ่ายทอดเรื่องราวผ่านภัณฑารักษ์มากประสบการณ์คือ คุณณชนก วงศ์ข้าหลวง และเจ้าหน้าที่การศึกษา คุณธัญลักษณ์ ตึกดี จัดแสดงอุปกรณ์ และวิดีโอขั้นตอนการทอผ้าแต่ละประเภท ได้แก่ ผ้าขิด ผ้าจก ผ้ายก ผ้าฝ้าย ผ้าแพรวา ผ้าชาวไทยภูเขา ผ้ามัดหมี่ ผ้าปักซอยแบบไทย และผ้าบาติก เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่า และเพื่อสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้เข้าชมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก และมีส่วนร่วมกับตัวอย่างผ้า อุปกรณ์การทอผ้า รวมไปถึงกิจกรรมต่างๆ ภายในห้อง เช่น ตราประทับลายผ้าอัตลักษณ์ประจำจังหวัดได้อีกด้วย

          นอกจากนี้ พิพิธภัณฑ์ผ้าฯ ยังจัดแสดง ‘นิทรรศการผ้าบาติกในพระปิยมหาราช: สายสัมพันธ์สยามและชวา’ ถ่ายทอดเรื่องราวการเสด็จเยือนชวาของพระบาทสมเด็จพระจุลมจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ทั้งสามครั้ง และจัดแสดงผ้าบาติกสะสมที่สวยงามจากเมืองต่าง ๆ บนเกาะชวา ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์ (๐๒) ๒๒๕ ๙๔๒๐ และชมนิทรรศการ ณ พิพิธภัณฑ์ผ้าฯ ในพระบรมมหาราชวัง (วัดพระแก้ว) เปิดให้เข้าชมทุกวันเวลา ๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. ปิดจำหน่ายบัตรเวลา ๑๕.๓๐ น.

Author By : Arunlak

SHARE