counters
hisoparty

คิมเบอร์ลี่ย์-คล๊าค ประเทศไทย แบ่งปันน้ำใจคืนสู่สังคม

9 days ago

           บริษัท คิมเบอร์ลี่ย์-คล๊าค ประเทศไทย จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์อนามัยส่วนบุคคลชั้นนำของไทย นำโดย คุณราตรี สกุลตันติเมธา กรรมการผู้จัดการ จัดกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมสุขอนามัยที่ดีให้กับเด็กผู้ด้อยโอกาส ด้วยการร่วมแบ่งปันน้ำใจส่งมอบผลิตภัณฑ์ ‘กางเกงผ้าอ้อม ฮักกี้ส์ ดราย แพนท์’ รวมมูลค่า 1,185,000 บาท แก่ มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก สภากาชาดไทย มูลค่า 592,500 บาท และ วอร์ดผู้ป่วยเด็กยากไร้ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ มูลค่า 592,500 บาท โดยมี คุณขรรค์ ประจวบเหมาะ ผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย, คุณจันทร์ประภา วิชิตชลชัย รองผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย, รศ.พญ. นวลจันทร์ ปราบพาล เลขาธิการมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก สภากาชาดไทย, ศ.ดร.พญ.กัญญา ศุภปีติพร รองหัวหน้าภาควิชากุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และ คุณภาวิณี กาญจนบุตร ผู้ตรวจการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เป็นตัวแทนรับมอบผลิตภัณฑ์ผ้าอ้อมเด็กฮักกี้ส์ ณ โรงพยาบาล จุฬาลงกรณ์

Author By : Arunlak

SHARE