counters
hisoparty

ไอคอนสยาม เดินหน้ารักษ์สิ่งแวดล้อม ชวนแยกขยะรีไซเคิล ในโครงการ ‘ขยะเติมสุข เปลี่ยนขยะเป็นความสุขส่งต่อถึงกัน’

16 days ago

           เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก  (5 มิถุนายนของทุกปี) ไอคอนสยาม ยึดมั่นในวิสัยทัศน์การดำเนินธุรกิจที่เอื้ออำนวยประโยชน์ให้กับคนจำนวนมาก และต้องการเป็นส่วนสำคัญในการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทย จึงได้นำกลยุทธ์ ‘ร่วมกันรังสรรค์ (Co-creation) และการสร้างคุณค่าสมประโยชน์ร่วมกันทุกฝ่าย (Creating Shared Values)’ มาบรรจุเข้าไปในกระบวนการดำเนินธุรกิจทุกประเภท โดยให้ความสำคัญ ใน 3 มิติ คือ ผู้คน ชุมชนสังคม และสิ่งแวดล้อม  ล่าสุด ไอคอนสยาม จับมือร่วมกับพันธมิตร และ โรงเรียน รวมถึง ชุมชนบริเวณโดยรอบ จัดทำโครงการ ‘ขยะเติมสุข เปลี่ยนขยะเป็นความสุขส่งต่อถึงกัน’ เพื่อรณรงค์ให้ทุกคนร่วมกันรักษาสิ่งแวดล้อม โดยการตั้งกล่องรับบริจาคขยะรีไซเคิล ได้แก่ ขวดพลาสติก ขวดแก้ว ถุงพลาสติก ลังกระดาษ กระดาษรีไซเคิล เพื่อนำไปจำหน่ายและนำรายได้ไปมอบให้แก่มูลนิธิโรงพยาบาลตากสิน เพื่อสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์สำหรับอาคารอเนกประสงค์ 23 ชั้น (อาคารใหม่) และมอบรายได้ส่วนหนึ่งเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ โดยสามารถร่วมบริจาคได้ตั้งแต่วันนี้ – 31 ธันวาคม 2565 ณ ไอคอนสยาม ถนนเจริญนคร

            โดย คุณสุมา วงษ์พันธุ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไอคอนสยาม จำกัด กล่าวว่า  “นโยบายของไอคอนสยามให้ความสำคัญในการร่วมสร้างความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม พร้อมร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืนและอยู่คู่เคียงแม่น้ำเจ้าพระยาอย่างสมศักดิ์ศรีสืบไป  จึงได้ดำเนินพันธกิจต่อสังคม 3 เรื่องหลักอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบริเวณแม่น้ำเจ้าพระยาโดยรอบ,  การมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนและส่งเสริมต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตนอย่างยั่งยืน และ การสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยอันดีงามที่อยู่คู่กับวิถีคนริมน้ำเจ้าพระยามาช้านาน โดยล่าสุดจัดทำโครงการเพื่อเดินหน้าให้ทุกคนมาร่วมกันรักษ์สิ่งแวดล้อม กับโครงการ “ขยะเติมสุข เปลี่ยนขยะเป็นความสุขส่งต่อถึงกัน” ขึ้นเพื่อตอกย้ำให้เห็นถึงความตั้งใจในการร่วมรักษาสิ่งแวดล้อม เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ซึ่งตรงกับวันที่ 5 มิถุนายนของทุกปี และเป็นการดำเนินการสอดคล้องตามหลักแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียน Circular Economy การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้คุ้มค่าเกิดของเสียที่ทำลายสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด

            “ซึ่ง โครงการ ‘ขยะเติมสุข เปลี่ยนขยะเป็นความสุขส่งต่อถึงกัน’ เป็นเหมือนจุดเริ่มต้นของกระบวนการรีไซเคิล โดยการเชิญชวนรณรงค์ให้ประชาชนร่วมกันนำขยะที่สามารถรีไซเคิลได้ ไม่ว่าจะเป็นขวดพลาสติก ขวดแก้ว ถุงพลาสติก ลังกระดาษ กระดาษรีไซเคิล มาหย่อนลงในตู้ขยะเติมสุข เพื่อให้ทางโครงการได้นำขยะไปคัดแยกอย่างถูกต้อง และเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลอย่างเหมาะสม อย่างไรก็ตามนอกจากการคัดแยกขยะเพื่อนำไปรีไซเคิลขยะแล้วนั้น ทางโครงการยังได้นำขยะที่ได้คัดแยกนี้ไปจำหน่ายเพื่อนำรายได้ทั้งหมดสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์สำหรับอาคารอเนกประสงค์ 23 ชั้น อีกทั้งไอคอนสยามได้ตั้งเป้าหมายร่วมสมทบเงินเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์เพิ่มอีก 100% จากมูลค่าที่ได้จากยอดบริจาคอีกด้วย” คุณสุมา กล่าวเพิ่มเติม

           สำหรับจุดตั้งกล่องรับบริจาคขยะรีไซเคิล หรือกล่องขยะเติมสุข จะตั้งไว้จำนวน 4 จุดคือ 1. ริเวอร์ พาร์ค บริเวณท่าเรือ 1  2. บริเวณลิฟต์ Lobby A เมืองสุขสยาม ด้านหลังร้านนารายา 3. บริเวณลิฟต์ Lobby C ชั้น 3 ทางออกลานจอดรถ และ 4. ตรงข้ามร้านอาหาร BONCHON ชั้น 6  สำหรับผู้ที่ประสงค์จะนำขยะรีไซเคิลมาบริจาคเป็นจำนวนมากสามารถติดต่อทีมงานที่ 098-269-5252 

Author By : Arunlak

SHARE