counters
hisoparty

AIS Go Green ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ร่วมสร้างพื้นที่สีเขียว ปลูกต้นไม้ 100,000 ต้น

1 month ago

           AIS ขานรับนโยบาย ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในการร่วมปลูกต้นไม้ล้านต้น สร้างพื้นที่สีเขียวและกำแพงกรองฝุ่นทั่วกรุง ซึ่งเป็นนโยบายสอดคล้องกับหนึ่งในเป้าหมายการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนของ AIS ที่ในด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้าง Green Network ในทุกมิติ โดยพร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยแก้ไขปัญหาสภาพภูมิอากาศ เปิดตัวโครงการ ‘AIS Go Green’ ร่วมปลูกต้นไม้ 100,000 ต้น นำร่องชวนคู่ค้า พาร์เนอร์ พนักงาน ปลูกต้นไม้ 5,000 ต้น ในพื้นที่สวนวชิรเบญจทัศ หรือสวนรถไฟ บนที่ว่างกว่า 2.4 ไร่ พร้อมวางแผนการปลูกต้นไม้ร่วมกับกรุงเทพมหานครทั่วพื้นที่กรุงเทพฯ ให้ได้รวม 100,000 ต้น ภายใน 4 ปี ตามเป้าหมายการสร้างร่มเงา ดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) และสร้างความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งการมีพื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้นใน กทม. จะช่วยสร้างพื้นที่น่าอยู่ ประชาชนมีอากาศบริสุทธิ์และมีความร่มรื่นมากขึ้น

          โดยโครงการ ‘AIS Go Green’ ตระหนักดีในเรื่องการสร้างพื้นที่สีเขียวเพื่อลดมลพิษ ทำให้การจัดงานในครั้งนี้จึงเป็นงาน Carbon Neutral Event หรืองานอีเว้นท์ที่ไม่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจก รวมทั้งมีแนวคิด Green Network มุ่งสร้างเครือข่ายมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วน ตอกย้ำเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม อีกทั้งสร้างความภาคภูมิใจให้กับผู้เข้าร่วมงานด้วยการมอบ Digital Badges AIS GO GREEN ที่จะเป็นสัญลักษณ์ใบรับรองคุณวุฒิดิจิทัล เพื่อเป็นเครื่องหมายยืนยันถึงความตั้งใจในการปลูกต้นไม้ที่มีทักษะชีวิตด้านสิ่งแวดล้อม และยังสามารถสื่อสารส่งต่อไปยังกลุ่มคนบน Social Media ให้เห็นถึงคุณค่าที่เกิดขึ้นจากการปลูกต้นไม้ ซึ่งได้สร้างประโยชน์มากมายให้กับโลกใบนี้ได้อีกด้วย

         โดย คุณสมชัย เลิศสุทธิวงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร AIS กล่าวว่า “การดูแลสิ่งแวดล้อม เป็นหนึ่งในเป้าหมายการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนของ โดย AIS ร่วมภารกิจปลูกต้นไม้ล้านต้น ตามนโยบายของ ผู้ว่าฯ ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผ่านโครงการ AIS Go Green ที่สนับสนุนการปลูกต้นไม้ 100,000 ต้น ร่วมกับลูกค้า คู่ค้า พันธมิตร และพนักงาน เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนให้นโยบายนี้เกิดผลสำเร็จ อีกทั้งยังมีการวางแผนร่วมกับกรุงเทพมหานครในการจัดสรรพื้นที่การปลูก เริ่มที่สวนรถไฟจำนวน 5,000 ต้น และตั้งเป้าปลูกให้ได้ครบ 100,000 ต้น ภายใน 4 ปี ทั่วพื้นที่กรุงเทพมหานคร อาทิ พื้นที่เขตพญาไท, โรงขยะอ่อนนุช,  ศูนย์การเรียนรู้เกษตรฯ ถนนอักษะ และ โรงขยะหนองแขม” 

         ทั้งนี้ AIS ตระหนักเสมอมาถึงปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน โดยส่วนหนึ่งของปัญหาด้านการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศเกิดขึ้นจากภาคธุรกิจอุตสาหกรรม แม้ว่าจะไม่ได้อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมที่ก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจกทางตรงจากการกระบวนการผลิต แต่การให้บริการของ AIS ต้องใช้พลังงานไฟฟ้าซึ่งยังต้องใช้เชื้อเพลิงจากพลังงานฟอสซิลเป็นหลัก ที่ผ่านมา AIS จึงให้ความสำคัญกับการดำเนินนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้าง Green Network ในทุกมิติ มาอย่างต่อเนื่อง โดย  AIS ผู้นำด้าน Digital Life Service Provider อันดับ 1 ที่มีคลื่นความถี่ในการให้บริการมากที่สุด มีความใส่ใจและการใช้ใจในการดูแลลูกค้าจนกลายเป็นแบรนด์เลิฟ ซึ่ง AIS ให้ความสำคัญกับทุกด้าน ไม่เพียงบริการสำหรับลูกค้าเพียงเท่านั้น แต่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมที่เป็นสิ่งสำคัญในปัจจุบัน เพื่อร่วมสร้างสังคมที่น่าอยู่

           นอกจากนี้ คุณสมชัยกล่าวเพิ่มเติมว่า “เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลสิ่งแวดล้อมและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก  AIS ส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น ติดตั้งอุปกรณ์สถานีฐานที่สามารถใช้งานร่วมกันได้หลายเทคโนโลยี และปรับปรุงประสิทธิภาพของเครื่องจ่ายกระแสไฟฟ้า ขยายระบบ Virtual Machine Sever ที่ช่วยประหยัดพลังงาน รวมถึงเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานทางเลือกให้ได้มากที่สุด อาทิ ติดตั้งแผงโซล่าเซลล์บริเวณสถานีฐาน ศูนย์ข้อมูลคอมพิวเตอร์ และชุมสายสถานีฐาน นอกจากนี้เรายังดำเนินนโยบายลดปริมาณขยะ ทั้งขยะอิเล็กทรอนิกส์จากการดำเนินธุรกิจ เช่น อุปกรณ์โครงข่ายและอุปกรณ์มือถือ ซึ่งเราสามารถนำไปรีไซเคิลและกำจัดอย่างถูกวิธีได้ทั้งหมดโดยไม่เหลือซากที่นำไปฝังกลบ และเรายังชวนลูกค้าให้มีส่วนร่วมด้วยการลดใช้กระดาษเปลี่ยนมาใช้ e-bill หรือ Digital Application ต่างๆ พร้อมเป็นผู้ให้บริการรายแรกที่ลุกขึ้นมาสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการแยกขยะอิเล็กทรอนิกส์ หรือ E-Waste ผ่านการทำงานร่วมกับพาร์ทเนอร์ในทุกอุตสาหกรรม สร้างจุดทิ้งแล้วกว่า 2,400 จุดทั่วประเทศ และนำเข้าสู่กระบวนการ recycle แบบ Zero landfill”

           สำหรับการร่วมเป็นส่วนหนึ่งการสร้างพื้นที่สีเขียวครั้งนี้ AIS ไม่เพียงแค่จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ แต่ต้องการสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อให้เกิด Green Network ที่จะนำไปสู่พัฒนาอย่างยั่งยืนในด้านสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่ระดับนโยบายเชิงกลยุทธ์มาจนถึงในทางปฏิบัติ ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้จึงมองถึงปริมาณ Carbon Footprint ที่เกิดขึ้น และพยายามคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากงานให้ได้ครอบคลุมมากที่สุด เพื่อทำการซื้อคาร์บอนเครดิตมาชดเชยเท่ากับปริมาณที่ปล่อยออกมา เพื่อทำให้การจัดงานครั้งนี้เป็นงาน Carbon Neutral Event หรืองานอีเว้นท์ที่ไม่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสอดคล้องไปกับเป้าหมายในการดูแลสิ่งแวดล้อมสมตามเจตนารมณ์ในทุกมิติอย่างแท้จริง พร้อมตอกย้ำการใส่ใจสิ่งแวดล้อมในทุกมิติของ AIS  โดยได้รับความร่วมมือจากพันธมิตรในกลุ่ม Startup อย่าง MuvMi บริการเรียกรถซึ่งได้นำรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้าให้บริการรับ-ส่งคู่ค้า พันธมิตร และพนักงาน ที่มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ให้เดินทางโดยไร้มลพิษเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและคนในพื้นที่อีกด้วย

          สำหรับต้นไม้ในโครงการ AIS GO GREEN ผู้เข้าร่วมสามารถติดตามการเติบโตตามพิกัดพื้นที่ปลูกภายในสวนรถไฟ และสถานที่อื่นๆ ต่อไป ได้ทาง LINE : @tomorrowtree และยังติดตามภารกิจการปลูกต้นไม้ 100,000 ต้น ของ AIS ได้ทาง  Facebook: AIS Sustainability

Author By : Arunlak

SHARE