counters
hisoparty

คิง เพาเวอร์ จับมือ AOTGA เปิดแคมเปญ ‘Power of Inclusion’ ร่วมยกระดับสังคมไทยสู่สังคมแห่งความเท่าเทียม

29 days ago

         กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ ร่วมกับ AOTGA ประกาศเปิดแคมเปญ ‘Power of Inclusion’ ร่วมส่งเสริมและสนับสนุนความหลากหลาย และความเท่าเทียมในทุกมิติจากภายในองค์กรสู่สังคมไทย ภายใต้การสนับสนุนเชิงกลยุทธ์และข้อแนะนำจาก UNDP พร้อมกำหนดโรดแมปการดำเนินงาน 3 ระยะ มั่นใจภายในปี 2570 ก้าวสู่การเป็นองค์กรที่ดำเนินนโยบายด้านความหลากหลาย ความเท่าเทียม และการมีส่วนร่วมของพนักงาน หรือ DEI ในภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

         โดย คุณอภิเชษฐ์  ศรีวัฒนประภา ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่ด้านปฏิบัติการ และรักษาการประธานเจ้าหน้าที่ด้านการสนับสนุนองค์กร กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ เปิดเผยว่า “ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมากลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ ให้ความสำคัญกับนโยบายด้านความหลากหลาย (Diversity) ความเท่าเทียม (Equality) และการมีส่วนร่วมของพนักงาน (Inclusion) หรือ DEI ส่งเสริมให้เกิดการยอมรับความแตกต่างของพนักงานในองค์กรอย่างต่อเนื่อง โดยหนึ่งในพันธกิจหลักขององค์กร คือ ‘Empowerment’ สนับสนุนให้พนักงานได้เป็นตัวเองในแบบที่ดีที่สุด ทั้งนี้เพื่อเป็นการขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าวอย่างเป็นรูปธรรม กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ ร่วมมือกับ บริษัท บริการภาคพื้น ท่าอากาศยานไทย จำกัด หรือ AOTGA ซึ่งถือเป็น 2 ด่านแรกในการต้อนรับนักเดินทางจากทั่วโลก จึงมีเป้าหมายร่วมกันในการจัดแคมเปญ ‘Power of Inclusion’ รณรงค์ให้พนักงานเห็นคุณค่าของตนเอง และตระหนักถึงความสำคัญของ DEI เปิดกว้างให้พนักงานทุกคนได้ร่วมแสดงความคิดเห็น และมีส่วนร่วมในการผลักดันให้องค์กรเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างบรรทัดฐานใหม่ให้กับสังคมไทย สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ ในด้านการสร้างความเท่าเทียมทางเพศสตรีและเด็กหญิงทุกคน, ด้านการส่งเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืน, ด้านการลดความเหลื่อมล้ำทั้งภายในและระหว่างประเทศ และด้านการผนึกกำลังเพื่อความยั่งยืน”

         ด้าน คุณสิริวัฒน์ โตวชิรกุล ผู้จัดการใหญ่ บริษัท บริการภาคพื้น ท่าอากาศยานไทย จำกัด (AOTGA) กล่าวว่า “AOTGA ให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนความยั่งยืนทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคม การพัฒนาอย่างยั่งยืนภายในองค์กรจึงถือเป็นเรื่องสำคัญ โดยเราส่งเสริมและสนับสนุนความหลากหลาย ความเสมอภาค และการยอมรับความแตกต่างอยู่เสมอ ซึ่งนอกจากจะช่วยสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดีขึ้นแล้ว ยังส่งผลดีในเชิงธุรกิจอีกด้วย ทั้งในเรื่องของประสิทธิภาพการทำงานที่ดีขึ้น และการสร้างสรรค์แนวคิดใหม่ๆ”

         สำหรับกิจกรรมพิธีเปิดตัวแคมเปญ ‘Power of Inclusion’ จัดขึ้น ณ คิง เพาเวอร์ รางน้ำ โดยมีพนักงานของทั้ง 2 องค์กรเข้าร่วมงาน เพื่อแสดงให้เห็นถึงพลังความร่วมมือที่พร้อมเปิดกว้างและยอมรับทุกความหลากหลาย นอกจากนี้ ภายในงานยังได้คุณเขื่อน-ภัทรดนัย เสตสุวรรณ ศิลปินต้นแบบการสร้าง Inclusion และผู้ส่งกำลังใจที่ดีให้กับใครหลาย ๆ คนในสังคม มาร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองและประสบการณ์ดีๆ ในหัวข้อ ‘Power of Inclusion’ #เพราะทุกคนมีคุณค่าในตัวเอง พร้อมส่งพลังบวกให้กับพนักงานที่เข้าร่วมงานอีกด้วย

Author By : Arunlak

SHARE