counters
hisoparty

Life Ready พร้อมวันนี้ เพื่ออนาคต

2 months ago

          ในสถานการณ์การเงินโลก การวางเงินเพื่อลงทุนในกองทุน หุ้น หรือการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลต่างก็มีความผันผวน ควบคุมยากทั้งสิ้น

          การออมเงินในรูปแบบประกัน จึงเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดทางหนึ่ง สำหรับเงินอีกก้อนที่จะกันไว้โดยไม่ได้เน้นผลตอบแทนเป็นกำไรระยะสั้น แต่จะเน้นความคุ้มครองชีวิตวงเงินสูงตั้งแต่วันแรกที่อนุมัติ และทวีค่าเงินที่เราออมในแต่ละปี ลูกค้าสามารถวางแผนมรดกวางแผนเกษียณ และผลตอบแทนอีกทางที่คาดหวังได้คือการนำไปลดหย่อนภาษีตลอดช่วงการชำระเบี้ย

กล้วยขอนำเสนอแผนประกันใหม่ เพิ่งออกจำหน่ายในเดือนกันยายนที่ผ่านมา ชื่อแผน Life Readyแผนนี้มีข้อดีคือ

          อยากฝากวีไอพีทุกท่าน พิจารณาแผนประกันใหม่ของเรา Life Ready จากกรุงไทยแอกซ่า แผนประกันที่การันตีความคุ้มครองและมูลค่าเงินที่ออมในแต่ละปี ตอบโจทย์สร้างความพร้อมในวันนี้เพื่อออกแบบอนาคตอย่างที่คุณต้องการ

ท่านใดสนใจสามารถสอบถามได้ที่
เบอร์ติดต่อ โทร. 08-2949-7892 หรือ Line: bananagattalee
(คุณกล้วย - รุจิเรข คชรัตน์)

SHARE