counters
hisoparty

‘MINI United to Help the Fight Against COVID-19’ ปฏิบัติการประสานใจส่งความห่วงใยสู่ผู้ติดเชื้อโควิด-19

22 days ago

           มินิ ประเทศไทย ร่วมกับ บริษัท มิลเลนเนียมออโต้ กรุ๊ป จำกัด ในเครือ บริษัท มิลเลนเนียม กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น (เอเชีย) จำกัด หรือ เอ็มจีซี-เอเชีย หนึ่งในผู้นำด้านการค้าปลีกยานยนต์และธุรกิจที่เกี่ยวข้องครบวงจร ร่วมกิจกรรม ‘MINI United to Help the Fight Against COVID-19’ ปฏิบัติการประสานใจส่งความห่วงใยสู่ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในกลุ่มผู้ติดเขื้อสีเขียว

          โดย คุณสมปราชญ์ โบสุวรรณ รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายขายและการตลาด บริษัท มิลเลนเนียม ออโต้ กรุ๊ป จำกัด เปิดเผยว่า ในช่วงเวลาที่การแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด-19 ได้ส่งผลให้เกิดสถานการณ์ที่ยากลำบากในทุกภาคส่วนเช่นนี้ นอกจากจะคำนึงถึงสุขภาพและความปลอดภัยของบุคลากรซึ่งเป็นสิ่งที่บริษัทให้ความสำคัญเสมอมาแล้ว บริษัทยังได้ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมในการร่วมแรงร่วมใจเพื่อต่อสู้และสนับสนุนการรับมือกับภาวะวิกฤตครั้งนี้

          “กิจกรรม MINI United to Help the Fight Against COVID-19 นี้ เป็นอีกโครงการความร่วมมือระหว่างมินิประเทศไทยและมิลเลนเนียมออโต้ กรุ๊ปฯ เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือให้คนไทยก้าวผ่านช่วงเวลานี้ไปด้วยกัน โดยเราได้จัดขบวนรถมินิ อาทิ มินิคูเปอร์ SE รถไฟฟ้า ไร้มลพิษจากตระกูลมินิ, มินิคันทรี่แมน กว่า 15 คัน ไปร่วมเป็นยานยนต์อาสาสมัครส่งมอบเวชภัณฑ์ และถุงปันสุขจากรมการแพทย์สู่ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในกลุ่มผู้ติดเขื้อสีเขียวที่รักษาตัวที่บ้านหรือโฮม ไอโซเลชั่น ซึ่งมีอยู่เป็นจำนวนมากในขณะนี้ โดยมีตัวแทนลูกค้าและสื่อมวลชนหลากหลายแขนงเข้าร่วมกิจกรรมส่งมอบพลังใจในครั้งนี้“

          ทางด้าน คุณประภัสรา อร่ามวงศ์สมุทร ผู้อำนวยการ มินิ ประเทศไทย กล่าวว่า กิจกรรมในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของความมุ่งมั่นของมินิ ประเทศไทย ในการช่วยบรรเทาการแพร่ระบาดของ โควิด-19 และส่งมอบความช่วยเหลือให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ในช่วงที่สังคมไทยยังต้องเผชิญกับวิกฤติการณ์นี้  “โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทได้ร่วมมือกับผู้จำหน่ายมินิอย่างเป็นทางการ ลูกค้า พาร์ทเนอร์ สื่อมวลชน และพนักงานของเรา ในการให้ความช่วยเหลือคนไทยและสังคมไทยอย่างต่อเนื่อง ควบคู่กับการปฏิบัติตามแนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดสำหรับพนักงาน และลูกค้าอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้มินิ ประเทศไทย จะยังคงดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมในรูปแบบต่างๆ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือให้คนไทยก้าวผ่านช่วงเวลานี้ไปด้วยกัน และให้ประเทศไทยกลับมาแข็งแกร่งได้เร็วยิ่งขึ้น“

Author By : Arunlak

SHARE