counters
hisoparty

Wat Noi 103 Years…The Legacy Continues ‘เรือนวัดน้อย’ มรดก 103 ปี ที่ยังทรงคุณค่าของชาวมาแตร์เดอีฯ

1 month ago

 

         เรือนวัดน้อย หรือที่ชาวมาแตร์ฯ เรียกสั้นๆ ติดปากว่า ‘วัดน้อย’ มีความสำคัญยิ่งทั้งในด้านสถาปัตยกรรม ประวัติศาสตร์ และความรักความผูกพันของชาวมาแตร์เดอีฯ เนื่องจากเคยใช้เป็นอาคารหลังแรกของโรงเรียน เป็นโบสถ์คาทอลิก และเป็นที่พักอาศัยของคณะมาแตร์ โดยผ่านการต่อเติมปรับเปลี่ยนรูปแบบมาหลายยุคหลายสมัย สถานที่แห่งนี้จึงเต็มเปี่ยมด้วยคุณค่าทางจิตใจอย่างยิ่งสำหรับชาวมาแตร์เดอี ในฐานะที่ให้กำเนิดคณะอุร์สุลินในประเทศไทยและเป็นจุดก่อตั้งโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย  จึงเปรียบเสมือนจุดศูนย์กลางของความรักและความผูกพันของชาวมาแตร์เดอีฯ ที่มีต่อโรงเรียนมาตลอดระยะเวลา 103 ปี

           ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2471 ท่านสังฆราชแปร์โรสได้เดินทางมาเสกตัวอาคารวัดน้อยและที่ดิน และประกอบพิธีมิสซาแรกบนวัดน้อย จึงถือเป็นวันสถาปนาโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย และเนื่องในโอกาสที่วันสถาปนาโรงเรียนเวียนมาครบรอบอีกครั้งในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัยและสมาคมนักเรียนเก่ามาแตร์เดอีวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงได้จัดงาน ‘Wat Noi 103 Years …The Legacy Continues’ ขึ้น เพื่อเปิดวัดน้อยที่มีอายุกว่า 103 ปี หลังได้รับการบูรณะเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยในงานจัดให้มีนิทรรศการความเป็นมาของเรือนวัดน้อย จุดถ่ายรูปบริเวณจุดศูนย์กลางของวัดน้อย โดยมี ดร.ยุวรัตน์ เหมะศิลปิน สถาปนิกอนุรักษ์การบูรณะวัดน้อย ร่วมเล่าถึงขั้นตอนการบูรณะ และปิดท้ายด้วยการแสดงดนตรี Classical Music จากนักเรียนเก่ามาแตร์ฯ ผู้มีผลงานแสดงในระดับนานาชาติ นำโดย ดร.อินทุอร ศรีกรานนท์ ร่วมกับ คุณญาดา ลี และ คุณกัลยาณ์ พงศธร ซึ่งสร้างความประทับใจและตราตรึงแก่เหล่านักเรียนเก่ามาแตร์ฯ ที่พร้อมใจมาร่วมงานกันอย่างมากมาย อาทิ ท่านผู้หญิงวิวรรณ วรวรรณ, ท่านผู้หญิงภรณี มหานนท์, อาจารย์สุมิตรา พงศธร,คุณสกลศรี จิราธิวัฒน์ มาลีนนท์, คุณจินตนา จิราธิวัฒน์ บุญรัตน์, คุณพรพรรณ พรประภา, ดร.กันตธีร์ ศุภมงคล, คุณอรนุช  ว่องปรีชา, คุณวิวรรณ สารกิจปรีชา, คุณศรีชนก วัฒนศิริ, คุณสุดถนอม กรรณสูต, คุณวิภาดา โทณวนิก, คุณรุจิราภรณ์ หวั่งหลี, คุณศิริกาญจน์ ศักดิเดช ภาณุพันธ์ฯ  ฯลฯ

           โดย ดร. ยุวรัตน์ เหมะศิลปิน สถาปนิกอนุรักษ์การบูรณะวัดน้อย กล่าวว่า “ประทับใจในสิ่งที่ค้นเจอระหว่างทาง เจอประวัติศาสตร์ในแต่ละยุคของวัดน้อย ตั้งแต่เป็นบ้าน เป็นโรงเรียนก่อนสงคราม ซึ่งมีประวัติศาสตร์ที่ซ้อนทับไว้เยอะมาก รู้สึกดีใจที่เก็บเรื่องราวและเล่าเรื่องได้ครบค่ะ”

           ด้าน ดร.อินทุอร ศรีกรานนท์ ในฐานะศิลปิน Classical Music และนักเรียนเก่า ก็พูดถึงความประทับใจที่มีต่อวัดน้อยว่า “เห็นแล้วสวยมากค่ะ เค้าไม่ได้บูรณะให้ดูใหม่ แต่บูรณะให้มีความดั้งเดิม เห็นแล้วรู้เลยว่าเป็นตึกเก่าที่ได้รับการบูรณะอย่างดี ไม้เก่า ประตูเก่า ทุกอย่างยังอยู่ครบ ถ้ามีโอกาสก็อยากเข้ามาชมอีกครั้งในฐานะนักท่องเที่ยวเลยค่ะ”

            แขกผู้มีเกียรติอีกท่านที่มีความสำคัญและเป็นประธานในงานเปิดวัดน้อยในครั้งนี้ ท่านผู้หญิงวิวรรณ วรวรรณ ก็บอกว่า “รู้สึกประทับใจเป็นที่สุดที่ได้เห็นการอนุรักษ์บูรณะวัดน้อยให้อยู่ในสภาพที่งดงาม ตัวดิฉันเองเป็นนักเรียนมาแตร์ฯตั้งแต่อายุ 4 ขวบ ผ่านมาแล้ว 85 ปี มาวันนี้ภาพเดิมๆที่สวยงามก็กลับมา ทำให้มีความรู้สึกเหมือนได้ย้อนกลับไปพบกับความสุขที่มีต่อวัดน้อยในวันเก่าๆ”

            ปิดท้าย ด้วย ดร.กันตธีร์ ศุภมงคล กล่าวว่า “รู้สึกซาบซึ้งถึงประวัติศาสตร์ที่มีความหมายของวัดน้อย ภูมิใจที่ลูกสาวได้เรียนที่นี่ ผมก็รู้สึกผูกพันกับโรงเรียนมาแตร์ฯมากๆ”

            โดยนักเรียนเก่าและผู้ที่มีความสนใจสามารถเข้าเยี่ยมชมอาคารวัดน้อยที่ได้รับการบูรณะแล้วเสร็จอย่างสวยงาม และชมนิทรรศการถาวรที่จัดตั้งบนวัดน้อย ได้ในวันที่  18 และ 25 กุมภาพันธ์ 2566 ระหว่างเวลา 14.00 – 16.00 น. สามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook : https://web.facebook.com/ourmaterdei

Author By : Arunlak

SHARE