counters
hisoparty

CINDY CHAO The Art Jewel l Bangkok Exclusive Exhibition

4 months ago

        CINDY CHAO The Art Jewel (ซินดี้ เชา ดิ อาร์ต เจเวล) นำเสนอผลงานล่าสุดในนิทรรศการระดับเอ็กซ์คลูซีฟ ซึ่งจัดขึ้น ณ โรงแรมคาเปลลา กรุงเทพ ระหว่างวันที่ 18 ถึง 20 มีนาคม พ.ศ. 2567 เป็นครั้งแรกที่ CINDY CHAO ได้นำผลงานล่าสุดจากคอลเลกชั่นสุดยอดงานศิลป์ Black Label Masterpieces มาจัดแสดงในนิทรรศการที่ประเทศไทย ซึ่งถือเป็นคอลเลกชั่นเครื่องประดับทรงคุณค่าจากการระดมทุกเทคนิคในการสร้างสรรค์เครื่องประดับชั้นสูงสากล หนึ่งในผลงานชิ้นเด่นสำหรับนิทรรศการนี้คือ Black Label Masterpiece II Pamir Brooch อันเคยโดดเด่นอยู่บนเครื่องแต่งกายของ Michelle Yeoh นอกจากกนี้ยังได้นำคอลเลกชั่น White Label มาร่วมร้อยเรียงเรื่องราวในการจัดแสดงครั้งนี้อีกด้วย

คลิก!
www.hisopartyofficial.com/gCWTSqx6oa?openExternalBrowser=1
เพื่อ download รูปภาพขนาด HD

วันที่จัดงาน : 19 มีนาคม 2567
สถานที่จัดงาน : โรงแรมคาเปลลา กรุงเทพ
Photo By : Prayuth
Author By : Arunlak

SHARE    

SHARE