counters
hisoparty

งานฉลองสมรสพระราชทานระหว่าง คุณกมลนันท์ เจียรวนนท์ และคุณชานันท์ โสภณพนิช

7 months ago

           นับเป็นงานฉลองสมรสที่ยิ่งใหญ่แห่งปีอีกงานหนึ่งกับ งานฉลองสมรสพระราชทานระหว่าง คุณฟ่ง - กมลนันท์ เจียรวนนท์ บุตรีเพียงคนเดียวของ คุณศุภชัย – คุณบุษดี เจียรวนนท์ และ คุณนันท์ - ชานันท์ โสภณพนิช บุตรคนที่ 2 ของคุณชาติศิริ – คุณณินทิรา โสภณพนิช โดยภายในงานได้รับเกียรติจากพลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นประธานในพิธี พร้อมบุคคลสำคัญ ทั้งคนในแวดวงการเมือง คนวงการธุรกิจ อาทิ นายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา และภริยา รองศาสตราจารย์ นราพร จันทร์โอชา พร้อมด้วย พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รวมถึงคนในครอบครัว เพื่อนสนิทที่มาร่วมเป็นสักขีพยานและแสดงความยินดีอย่างมากมาย ณ โรงแรมชาเทรียม แกรนด์ กรุงเทพฯ

วันที่จัดงาน : 14 พฤศจิกายน 2565
สถานที่จัดงาน : โรงแรมชาเทรียม แกรนด์ กรุงเทพฯ
Author By : Arunlak

SHARE