counters
hisoparty

งานแถลงข่าวเปิดตัว APEC 2022 THAILAND ‘ไทยพร้อม APEC พร้อม’

1 year ago

         เนื่องด้วยประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค ในปี 2565 ซึ่งเป็นการประชุมผู้นำสมาชิก 21 เขตเศรษฐกิจ มีกำหนดจัดขึ้นในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2565 กรมประชาสัมพันธ์ ในฐานะหน่วยงานภาครัฐ มีภารกิจในการดำเนินการประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชนตระหนัก เข้าใจ ใช้ประโยชน์ และมีส่วนร่วมจากการที่ประเทศไทยได้มีโอกาสเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้ กรมประชาสัมพันธ์จึงจัดพิธีเปิดกิจกรรมรณรงค์ ‘ไทยพร้อม APEC พร้อม’ โดยมีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี คุณอนุชา นาคาศัย เป็นประธานในพิธีฯ
         ซึ่งในโอกาสนี้กรมประชาสัมพันธ์ได้เปิดตัวผู้แทนอย่างเป็นทางการในการรณรงค์และประชาสัมพันธ์การจัดงานทั้ง 9 ท่าน ได้แก่ คุณคมสันต์ แซ่ลี, คุณเขมนิจ จามิกรณ์, เชฟชุมพล แจ้งไพร, คุณแอนชิลี สก๊อต-เคมมิส คุณทารีน่า โบเทส, คุณฐิติพันธ์ ทับทอง, คุณเข็มอัปสร สิริสุขะ, คุณอุกฤษ อุณหเลขกะ และคุณศุภศิษฏ์ จงชีวีวัฒน์ เพื่อประชาสัมพันธ์การเป็นเจ้าภาพ APEC 2022 ของไทยอย่างเป็นทางการ โดยกิจกรรมทั้งหมดจะจัดขึ้นในช่วงเวลาก่อนหน้าไปจนถึงวันกำหนดการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค ในวันที่ 18 - 19 พฤศจิกายน 2565 เพื่อแสดงให้เห็นถึงศักยภาพด้าน Soft Power ของเยาวชน รวมถึงประชาชนคนไทยทุกคน ได้รับรู้ ภูมิใจ และพร้อมสำหรับการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปคในครั้งนี้
        สำหรับผู้ที่สนใจสามารถติดตามข่าวสารการจัดงานประชุม APEC 2022 Thailand ได้ทางเว็บไซต์ของกรมประชาสัมพันธ์ APEC2022.prd.go.th หรือทาง Facebook: APEC พร้อม ไทยพร้อม

วันที่จัดงาน : 14 กันยายน 2565
สถานที่จัดงาน : โรงแรมคอนราด กรุงเทพฯ ห้องแกรนด์บอลรูม 1-3
Photo By : Pumkiat
Author By : Arunlak

SHARE