counters
hisoparty

‘พรรคพลังชาติไทย’ จัดเสวนา ‘พรรคการเมืองยุคใหม่ & เศรษฐกิจยุคใหม่ 2023’ ถือฤกษ์มงคลเปลี่ยนชื่อพรรคใหม่ เป็นพรรค ‘รวมแผ่นดิน’

10 months ago

           เพื่อเป็นพรรคการเมืองยุคใหม่ ที่รวบรวมผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มากไปด้วยประสบการณ์ทั่วแผ่นดินไทย ประกอบไปด้วยผู้คนหลากหลายช่วงอายุ อาชีพ ทุกเพศทุกวัย แม้ที่มาจะแตกต่างกันแต่ แต่พวกมีอุดมการณ์ไปในทิศทางเดียวกัน คือ มุ่งลดความขัดแย้งทางการเมือง ปรองดอง ประสานงานกับทุกฝ่าย เพื่อรวบรวมสรรพกำลังความรู้ ความสามารถช่วยแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ ปากท้องของประชาชน หารายได้เข้าประเทศ ส่งเสริมการท่องเที่ยว สนับสนุนการส่งออก เศรษฐกิจขนาดเล็ก การสนับสนุนยกระดับการเกษตรของไทย สู่อุตสาหกรรมเกษตรที่สมบูรณ์ ใช้เทคโนโลยี วิธีการที่ทันสมัย ผสมผสานแนวคิดทีมงานคนรุ่นใหม่ รุ่นก่อน พัฒนาการเกษตร เศรษฐกิจไทยให้ก้าวหน้า พัฒนาระบบโลจิสติกส์ให้ทันสมัย เพื่อคุณภาพสินค้าที่สูงขึ้น เป็นที่ต้องการของประเทศต่างๆ สามารถส่งออกเพิ่มมากขึ้น ภายในกรอบเวลาที่จำกัด ดูแลพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยให้ดีและเท่าเทียมเข้าถึงบริการพื้นฐานของรัฐ
           ด้วยเหตุผลดังกล่าวที่ประชุม ‘พรรคพลังชาติไทย’ จึงมีมติจัดประชุมใหญ่ และเวทีเสวนา ‘พรรคการเมืองยุคใหม่ & เศรษฐกิจยุคใหม่ 2023’ ในวันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมรามาการ์เด้นส์ ถนนวิภาวดีรังสิต โดยได้รับเกียรติจาก พล.อ.วิชญ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา เลขาธิการคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย, ผู้แทนประธานคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย, คณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย, อดีตหัวหน้าพรรคเศรษฐกิจไทย และผู้มีบทบาททางการเมืองไทย หลายท่านมาร่วมงาน

วันที่จัดงาน : 1 สิงหาคม 2565
สถานที่จัดงาน : ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมรามาการ์เด้นส์
Photo By : Prayuth

SHARE