counters
hisoparty

Exclusive Private Preview ‘SILVIA FURMANOVICH’ แบรนด์เครื่องประดับที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์

14 days ago

           ครั้งแรกในประเทศไทย กับการเปิดตัวผลงานสร้างสรรค์ของ Silvia Furmanovich (ซิลเวีย ฟูร์มาโนวิช) ผู้มีจิตวิญญาณแห่งงานศิลป์จากบราซิล ผ่านงานสร้างสรรค์ที่นำเสนอความผสมผสานระหว่างจินตนาการของการเดินทางทั่วโลก และเทคนิค ‘งานฝังลวดลายด้วยไม้’ (Wood Marquetry) งานฝีมือจากชนเผ่าในป่าอเมซอนของประเทศบราซิล ที่ยังรักษาศิลปะการฝังลวดลายด้วยไม้ไว้อย่างยอดเยี่ยม ตกแต่งด้วยวัสดุเลอค่า อาทิ ทองคำ เพชร และพลอยหลากสี กลายเป็นเครื่องประดับที่เป็นเอกลักษณ์ และงดงามด้วยฝีมืออันประณีตจากช่างฝีมือชั้นครู

           ร่วมค้นพบและเป็นเจ้าของงานเครื่องประดับที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ จากการสร้างสรรค์ของ Silvia Furmanovich ผู้มีจิตวิญญาณแห่งงานศิลป์จากบราซิล เป็นครั้งแรกในประเทศไทย ได้ที่ Email: concierge@lotusartsdevivre.com หรือ โทร. 089-667-6077 (By Appointment Only)

- GALLERY -
คลิก! ที่รูปภาพเพื่อ download รูปภาพขนาด HD

วันที่จัดงาน : 24 พฤษภาคม 2566
สถานที่จัดงาน : Rosewood Hotel
Photo By : Prayuth
Author By : Arunlak

SHARE    

SHARE