counters
hisoparty

Still On My Mind สถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์

1 year ago

          ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๔ ครบรอบ ๕ ปี ที่ในหลวงรัชกาลที่ ๙ สวรรคต แม้พระองค์ท่านจะไม่ได้อยู่ตรงนี้ แต่พระบรมราโชวาทของพระองค์ที่มอบให้แก่พวกเราชาวไทยในหลากหลายเรื่องนั้น ยังคงเป็นสิ่งที่เราหลายคนนำมาปฏิบัติในชีวิตประจำวันเสมอทั้งด้านความคิดในการทำงาน ครอบครัว และการใช้ชีวิต
         โดย HiSoParty ขอน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ด้วยการนำเสนอบทสัมภาษณ์ของบุคคลหลากหลายอาชีพ หลากหลายวัย ที่ได้นำหลักคำสอนของในหลวงรัชกาลที่ ๙ ไปใช้ในการดำเนินชีวิต และทำให้เขาประสบความสำเร็จมาถึงทุกวันนี้...

คุณอภิชาติ – ม.ล.พลอยนภัส ลีนุตพงษ์

หลักคำสอนของในหลวงรัชกาลที่ ๙ ที่น้อมรำลึกถึงเสมอ...

‘…เรื่องการให้ ทั้งให้โอกาส ให้การศึกษา ให้ความรัก ความเมตตาให้น้ำใจไมตรี ให้อภัย
ให้การสงเคราะห์อนุเคราะห์กัน…’

          “จากพระราชดำรัสนี้จึงเป็นที่มาของบริษัท Sharich Holding โดยมาจากคำว่า Share ที่แปลว่า แบ่งปันและ Rich ซึ่งแปลว่า Happiness หรือความสุข เมื่อรวมกันจึงแปลว่าการแบ่งปันความสุข และยังเป็นแรงบันดาลใจให้เราทำมูลนิธิปันสุขขึ้นมา เพื่อที่จะแบ่งปันความสุขและสิ่งดีๆ กลับคืนสู่สังคม”

คุณจักรกฤต-คุณวริษา เบเนเดทตี้

หลักคำสอนของในหลวงรัชกาลที่ ๙ ที่น้อมรำลึกถึงเสมอ...

พูดจริงทำจริง, อ่อนโยน ไม่อ่อนแอ

            “สิ่งที่ผมประทับใจในคำสอนของในหลวงรัชกาลที่ ๙ และน้อมรับมาเป็นแนวทางการปรับใช้ในชีวิต อันดับแรกคงเป็นเรื่องของการพูดจริงทำจริง เพราะคุณค่าของการถือสัจจะนั้นสามารถนำมาใช้ได้กับทั้งสถาบันครอบครัว คนรอบข้าง ญาติพี่น้อง แม้กระทั่งการทำงานกับลูกค้าหรือพนักงาน หากเราถือสัจจะพูดจริงทำจริง คำไหนคำนั้นก็จะทำให้เรามีความน่าเชื่อถือ ส่งผลให้ในระยะยาวหากมีเหตุการณ์ไม่คาดคิดเกิดขึ้น เราก็สามารถสื่อสารกันได้อย่างตรงไปตรงมา โดยที่ไม่ต้องคาดเดาว่าอีกฝ่ายต้องการอะไร และอีกหนึ่งคำสอนที่ผมประทับใจคือ อ่อนโยน ไม่อ่อนแอ ซึ่งในคำสอนนี้ฟังแล้วสามารถตีความได้ในหลายด้าน แต่สำหรับผมได้นำมาใช้กับหน่วยเล็กๆ อย่างครอบครัว คู่ครอง เพราะในวันที่เราเป็นหัวหน้าครอบครัว เราต้องมีความอ่อนโยน ดูแลเอาใจใส่ ต้องมีความรู้สึกเห็นอกเห็นใจ เข้าใจกันและกัน พร้อมเป็นบุคคลที่อ่อนโยนให้กับคู่ชีวิตและครอบครัวอยู่เสมอ ในส่วนที่ไม่อ่อนแอ เราก็จะต้องเข้มแข็ง พร้อมอยู่ในภาวะผู้นำที่ดีที่จะนำพาคู่ชีวิตและครอบครัวไปสู่จุดมุ่งหมายที่ตั้งใจกันไว้ให้ได้ และฝ่าฟันอุปสรรคที่เกิดจากภายนอกหรือภายในให้ได้ ซึ่งจากคำสอนนี้ก็สามารถนำมาใช้กับการทำงานและการใช้ชีวิตประจำวันได้เช่นเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็นการดูแลลูกค้า พนักงาน เพราะหลักการในลักษณะนี้คือสิ่งที่เราต้องเป็นคนนอบน้อม มีสัมมาคาราวะ ซึ่งในความอ่อนโยนนั้นเป็นสิ่งที่ดีอยู่แล้ว แต่ในขณะเดียวกันเราก็จะต้องเป็นคนที่จริงจังและเข้มแข็ง ไม่อ่อนแอ ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคด้วยครับ”

            “สำหรับปายจะพูดในฐานะผู้เป็นภรรยา ซึ่งในการเป็นผู้ให้กับผู้รับที่ดีในความรู้สึกของเรานั้นคือ ในบางครั้งเราก็อาจจะเป็นผู้รับจากการที่เราได้มอบให้กับเขา โดยไม่จำเป็นว่าเราจะต้องเป็นผู้รับอยู่ฝ่ายเดียว อย่างเช่น เหมือนว่าในบางวันที่เราเห็นว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่เป็นความสุขของอีกฝ่าย เราก็รู้สึกว่าอยากจะทำให้เขา เพราะช่วงเวลาที่เราได้เห็นรอยยิ้มที่เกิดขึ้นบนใบหน้าของเขา ตัวเราเองจะรู้สึกอิ่มเอมใจมากกว่าการที่เราได้รับด้วยตัวเอง ซึ่งสิ่งเหล่านี้จึงเป็นเหมือนความสุขสองเท่าของเรา เพราะเป็นสิ่งที่ได้นำมาใช้ในชีวิตจริง ณ ขณะนี้ ที่ต้องใส่ใจความรู้สึกของอีกฝ่ายหนึ่งเช่นเดียวกันค่ะ”

คุณนรรจาพร จงควินิต

หลักคำสอนของในหลวงรัชกาลที่ ๙ ที่น้อมรำลึกถึงเสมอ...

‘การทำความดี’

            “หลักคำสอนของในหลวงรัชกาลที่ ๙ ที่เป๊กกี้น้อมนำมาเป็นหลักในการดำเนินชีวิตอย่างสม่ำเสมอคือ การทำความดีค่ะดั่งพระบรมราโชวาทที่พระราชทานไว้ “การทำความดีนั้นทำยาก และเห็นผลช้า แต่ก็จำเป็นต้องทำ…” คำสอนนี้เป็นเสมือนเครื่องเตือนใจให้มุ่งมั่นที่จะทำความดี โดยไม่มีข้อแม้ ทั้งเรื่องส่วนตัว ครอบครัว และการช่วยเหลือสังคมในทางตรง และทางอ้อมค่ะ
            “ส่วนเรื่องการทำงานนั้น พระองค์ท่านได้สอนว่าต้องมีความเต็มใจ มีความเพียรความสุจริต และศรัทธาในงาน เป๊กกี้ยึดถือหลักนี้เสมอมา ส่งผลให้งานประสบความสำเร็จมาโดยตลอด แม้ในยามที่มีปัญหาก็จะมีกำลังใจในการทำงาน และแก้ไขปัญหาต่างๆให้ลุล่วงไปได้ค่ะ เป๊กกี้เชื่อว่าแม้ตัวเราจะทำตามพระราชดำรัส และพระบรมราโชวาทได้ไม่ทั้งหมด แต่ถ้าได้ตระหนักถึง และลงมือทำคงเป็นผลดีต่อตัวเราและสังคมอย่างแน่นอนค่ะ”

คุณศิตา ชุติภาวรกานต์, คุณอนัญญา ชุติภาวรกานต์

หลักคำสอนของในหลวงรัชกาลที่ ๙ ที่น้อมรำลึกถึงเสมอ...

‘การทำความดี...’

           “ศิตาเชื่อ และตั้งมั่นตามหลักคำสอนการทำความดีมากๆ ถึงบางครั้งจะทำดีไม่ได้ดีบ้าง ก็จะกลับไปดูคำสอนของในหลวงรัชกาล ๙ ที่พระองค์ท่านทรงตรัสไว้ว่า “การทำดีนั้นเห็นผลช้า…” ทำให้ศิตาพึงระลึกเสมอว่า ทำดีต้องได้ดีสักวัน ในมุมมองของธุรกิจ ศิตาได้นำสิ่งดีๆ มาให้ลูกค้าเสมอ ไม่ว่าจะเป็นด้านการบริการ หรือ คุณภาพของสินค้า ซึ่งเราซื่อสัตย์ และจริงใจกับงาน และลูกค้าของเราเสมอ โดยเชื่อว่าหากเราทำสิ่งดีๆ ให้กับลูกค้า สิ่งดีๆ ก็จะกลับมาหาเราอย่างแน่นอนค่ะ เช่นกันในหลักบริหารลูกน้องในองค์กร เราก็สอนให้เขาจริงใจ ซื่อสัตย์กับองค์กร และรักในงานที่ทำ ดีกับเพื่อนร่วมงาน ถึงแม้บางครั้งจะมีไม่ลงรอยกันบ้าง แต่หากทุกคนตั้งมั่นในความดี มองเห็นคุณค่าของความดีของเพื่อนร่วมงาน งานก็จะลุล่วงสำเร็จได้ค่ะ”

คุณหลุยส์ เตชะอุบล

หลักคำสอนของในหลวงรัชกาลที่ ๙ ที่น้อมรำลึกถึงเสมอ...

‘ต้องปรับปรุงตัวตลอดเวลา’

           “ดิฉันเชื่อว่าการเรียนรู้ไม่มีวันสิ้นสุด ชีวิตคือประสบการณ์การเรียนรู้ที่ไม่มีวันสิ้นสุด ซึ่งแต่ละประสบการณ์ก็สอนให้เราเก่งขึ้น ดังนั้นเราควรรักษาความอ่อนน้อมถ่อมตน และเรียนรู้จากผู้อื่นเสมอเพราะทุกคนมีประสบการณ์ที่แตกต่างกัน และสามารถนำมาเป็นบทเรียน และเป็นประสบการณ์การเรียนรู้ต่อไป”

คุณกัณฐนภัส พันธ์เจริญวรกุล

หลักคำสอนของในหลวงรัชกาลที่ ๙ ที่น้อมรำลึกถึงเสมอ...

‘ความพอเพียง’

            “หากจะให้นึกถึงคำสอนที่ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ได้ทรงสอนไว้ หนึ่งในคำสอนมากมาย ที่ออยนึกถึงเป็นเรื่องแรกๆคือ เรื่องของความพอเพียงค่ะ บ่อยครั้งมากๆ ที่ออยจะนำสิ่งที่พระองค์ท่านสอนมานั่งคิด แม้ว่าในบางเรื่องตัวเองอาจจะปฏิบัติไม่ได้เท่ากับที่ท่านทรงสอนไว้นะคะ แต่ออยจะนำมาคิดไว้ในใจเสมอ ยิ่งในช่วงเวลาที่ได้เห็นคนที่เขาลำบากไม่ว่าจะจากโรคระบาดรุนแรงที่เกิดขึ้น หรือล่าสุดจากภัยธรรมชาติ ทำให้ย้อนมานึกถึงคำสอนของพระองค์ท่านเป็นอย่างมาก ว่าสุดท้ายแล้ว ถ้าคนเรารู้จักความพอเพียง และมีความพอเพียงติดตัว จะเป็นเกราะป้องกัน เพราะคนเราไม่มีอะไรแน่นอนในชีวิตซึ่งจากเหตุการณ์นี้ไม่เคยมีใครคิดว่าจะเกิดขึ้น ไม่เคยมีใครคิดว่าจะต้องเจอมาก่อน แม้แต่คนที่มีพร้อมก็ยังกระทบเยอะ คนที่ไม่ค่อยพร้อมก็ยิ่งกระทบมาก แต่ถ้าให้มองกลับไป ตามคำสอนของพระองค์ท่าน ถ้าเราอยู่ได้ในแบบที่ท่านสอน ออยว่า โดนกระทบน้อยที่สุด ต่อให้แปลงนาแปลงผักจะถูกน้ำท่วม แต่ว่าด้วยความพอเพียงที่อยู่ในใจของเขา พอน้ำแห้งเขาก็สร้างทุกอย่างขึ้นมาใหม่ได้ทันทีด้วยสองมือ ไม่ต้องไปทุกข์กาย ทุกข์ใจมาก ทุกๆ คำสอนของพระองค์ท่าน เหมือนเป็นสิ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ วันไหนที่เราเจอกับความทุกข์ ก็เหมือนมีสิ่งเหล่านี้ไว้คอยเตือนใจค่ะ”

คุณปริญญา เธียรวร, ดร.อารียา อัศวานันท์, ด.ญ.ปุณศิรา เธียรวร, ด.ช.ชญตว์ เธียรวร

หลักคำสอนของในหลวงรัชกาลที่ ๙ ที่น้อมรำลึกถึงเสมอ...

‘เศรษฐกิจพอเพียง’

           “สำหรับผม คำว่าพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ ๙ พระองค์ท่านไม่ได้หมายความว่าเราไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับ แต่พระองค์พยายามจะสอนให้เรารู้จักทำแต่พอดี ทำอย่างมั่นคง ค่อยๆ ก้าวไปข้างหน้า ไม่เสี่ยงจนเกินจำเป็น ผมได้น้อมนำสิ่งที่พระองค์สอนมาปรับใช้ในการทำธุรกิจ คือ ทำทุกอย่างด้วยความระมัดระวัง ไม่ทำอะไรที่เกินตัว ทำด้วยความพอดี แต่ทว่าทำทุกอย่างด้วยความเพียร ไม่ได้หยุดอยู่กับที่ เสมือนกับเรื่องพระมหาชนก ความเพียรทำให้พบกับความสำเร็จ คือเราทำแบบพอเพียงก็จริงแต่เรามีความเพียรในการพยายามขยายธุรกิจเรื่อยๆ ตามความเหมาะสม และทุกอย่างก็จะค่อยๆ เติบโตขึ้นอย่างมั่นคงครับ”

คุณชาตยา สุพรรณพงศ์

หลักคำสอนของในหลวงรัชกาลที่ ๙ ที่น้อมรำลึกถึงเสมอ...

‘ต้องศรัทธาในงาน...’

           “เพราะดิฉันเชื่อในเรื่อง Higher Purpose ของผู้คน จะดึงดูดให้คนดี คนเก่ง คนมีความสุข มาร่วมงานกัน และมีพลังขับเคลื่อนให้ก้าวข้ามทุกอุปสรรค จนบรรลุเป้าหมายร่วมกันของคนในองค์กร ดิฉันใช้หลักการ Start With Why มานำพาคนในองค์กรให้มุ่งหน้า สามัคคี ไปด้วยกันค่ะ”

คุณกชพร เวโรจน์, เด็กหญิงหยาดทิพย์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา

หลักคำสอนของในหลวงรัชกาลที่ ๙ ที่น้อมรำลึกถึงเสมอ...

‘ปิดทองหลังพระ’

            “หยกได้นำสิ่งที่ในหลวงรัชกาลที่ ๙ พระราชทานพระบรมราโชวาทไว้นำมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตเสมอ คุณพ่อคุณแม่จะสอนน้องหยาดลูกสาวของหยกเสมอว่า การที่เราทำความดีช่วยเหลือผู้อื่นนั้น มีโอกาสต้องทำทันทีอย่างไม่ลังเล และไม่หวังสิ่งใดตอบแทน ไม่ต้องอวดอ้างออกไปให้ใครรู้ว่าเราได้ทำความดี เรารู้ตัวเองก็พอแล้วค่ะ คนที่เราช่วยได้พ้นทุกข์ เราก็จะพบความสุขใจ การที่เรามีจิตใจดีมีเมตตาช่วยเหลือผู้อื่น คนรอบข้างเราก็สุขใจ สังคมก็จะดีขึ้นค่ะ

‘อ่อนโยนแต่ไม่อ่อนแอ’

            “ครอบครัวเราจะอบรมเด็กๆ ในบ้าน ให้ตระหนักถึงความอ่อนโยน มีเมตตาต่อผู้อื่น อ่อนน้อมถ่อมตนเคารพตนเองและผู้คนรอบข้าง แต่ไม่อ่อนแอ ไม่ให้ใครมารังแก ปกป้องสิทธิ์ของตัวเองและผู้อื่นด้วยเหตุผล เพื่อความสมดุลในชีวิตค่ะ”

‘ความซื่อสัตย์’

            “หยกจะสอนลูกและพนักงานเสมอว่า ไม่ว่าจะเกิดเรื่องดี หรือไม่ดีขึ้น เราควรบอกกล่าวเล่าความจริงซึ่งกันและกันเพื่อช่วยกันแก้ไขปัญหาต่างๆ ส่งผลให้ไม่ว่าจะเกิดปัญหามากน้อยเพียงใดครอบครัวเราจะช่วยกันคิดแก้ไขได้ทันท่วงทีและพบกับความไว้วางใจซึ่งกันและกันค่ะ”

คุณนาฎอุมา เสรีโยธิน, ด.ช. บุณยเกียรติ เสรีโยธิน, ด.ช. บุณยสิทธิ์ เสรีโยธิน

หลักคำสอนของในหลวงรัชกาลที่ ๙ ที่น้อมรำลึกถึงเสมอ...

‘ต้องปรับปรุงตัวตลอดเวลา’

            “ในการดำเนินชีวิต คนเราเรียนรู้ที่จะพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ ตั้งแต่เราหัดเดิน หัดพูดตอนเด็ก ถึงการปรับปรุงตัวเองเพื่อหน้าที่การงานหรือการเป็นพ่อแม่ที่ดีต่อลูก ดังนั้นการพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ หรือ Continuous Improvement จะทำให้เราสามารถปรับปรุงพัฒนาอยู่ตลอดเวลาเพื่อก้าวขึ้นเป็นผู้นำได้ ไม่มีความสำเร็จใด ที่โรยด้วยกลีบกุหลาบ ในทุกการแข่งขันการที่จะประสบความสำเร็จล้วนมาจากความพยายาม และการรู้จักที่จะปรับปรุงตนเองหรือองค์กรของตนให้เจริญเติบโตก้าวหน้าแข็งแกร่งขึ้น เพื่อที่จะสามารถผ่านอุปสรรคใดๆ ที่เข้ามากระทบในช่วงชีวิตหรือช่วงเวลาของธุรกิจ แต่หากเราไม่ปรับปรุงตัวเองด้วยความเพียรพยายาม และรู้จักอดทนรอเวลาแล้วนั้น เราจะไม่สามารถประสบความสำเร็จในชีวิตหรือธุรกิจการงานที่ทำได้เลยค่ะ”


Still On My Mind สถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ ๑   |  Still On My Mind สถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ ๓

Author By : Arunlak

SHARE