counters
hisoparty

TECHNICALBIOMED – คุณวรุตม์ สุทธินันท์

5 years ago

บทบัญญัติแห่งความงามที่ก้าวกระโดดอย่างรวดเร็วในยุคปัจจุบัน นับเป็นจุดสำคัญมากที่ผู้นำเข้านวัตกรรมพึงคำนึงถึงมาตรฐาน...Highly Sophisticated Club ครั้งนี้ คุณวรุตม์ สุทธินันท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เทคนิคอลไบโอเมด จำกัด ได้ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยถึงการเติบโตของธุรกิจเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์และนวัตกรรมการแพทย์ด้านความงาม จะเป็นอย่างไรบ้างนั้น ชวนติดตามอ่านได้ในคอลัมน์ค่ะ

ความงามนั้นนับเป็นเรื่องของคุณค่าและมุมมองที่แตกต่างกันไปตามความหมายและคำนิยามของแต่ละบุคคล การเข้าใจถึงความงามและคุณค่าภายในตัวเราจึงเป็นเรื่องที่สำคัญมากอีกด้านนึงเช่นกัน

“ประเทศไทยนับเป็นประเทศที่มีศักยภาพทางด้านความงามมากนะครับ ตลาดส่วนนี้ยังมีอัตราเติบโตอย่างต่อเนื่องในทุกๆปี เรามีคุณหมอที่เก่ง ชำนาญการ มีประสบการณ์และความละเอียดอ่อนในการให้บริการ อย่างที่มักได้ยินว่ามีชาวต่างชาติเดินทางมาเพื่อรับบริการทางด้านศัลยกรรมและความงามในประเทศเราโดยเฉพาะ ซึ่งจากการเติบโตอย่างนี้ทำให้มีผู้สนใจเข้ามาลงทุนอย่างต่อเนื่อง เราจะเห็นได้ว่าคลินิกและสถานพยาบาลด้านความงามมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นทุกปี ซึ่งสอดคล้องกับการเติบโตในภาพรวมครับ

ในขณะเดียวกันการเติบโตนี้ก็ทำให้เกิดการแข่งขันในตลาดอย่างมากเช่นกัน ซึ่งถ้าใช้ผลการรักษาในการแข่งขันก็จะเกิดการพัฒนาตัวเอง และคัดสรรสิ่งที่มีคุณภาพมาใช้อย่างเหมาะสม เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีกับลูกค้าเป็นหลัก แต่บางสถานที่ก็อาจเลือกแข่งขันทางด้านราคาโดยใช้ราคาเป็นเกณฑ์หลักก่อนในการเลือกสินค้าเข้ามาให้บริการ สิ่งเหล่านี้จึงทำให้คนไข้ต้องศึกษาหาความรู้ให้ดีก่อนเข้ารับบริการครับ เพราะงานด้านนี้ต้องใช้ความเข้าใจทั้งศาสตร์และศิลป์ในการสร้างผลลัพธ์ที่น่าพึงพอใจ การเลือกสถานประกอบการที่มีแพทย์ผู้ชำนาญการ มีอุปกรณ์ที่ทันสมัยจึงมีผลเป็นอย่างมากกับคุณภาพในการรักษาของคนไข้ครับ

ผมให้ความสำคัญในเรื่องประสิทธิภาพ ผลลัพธ์และความปลอดภัยเป็นอันดับแรกครับ สินค้าที่เราคัดเลือกเข้ามาในแต่ละไลน์จำเป็นต้องมีมาตรฐานและได้รับการยอมรับในระดับสากลโดยเฉพาะ U.S. FDA และ CE ผ่านการทดสอบจริงว่าเหมาะสมกับสีผิวของคนไทย และคงเป็นเพราะหลักในการทำงานที่เราให้ความสำคัญและเชื่อมั่นเหล่านี้จึงทำให้เราได้รับผลการตอบรับจากเหล่าแพทย์ผู้ชำนาญการเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ครับ

ในปีนี้เราขยายตัวมากขึ้นทางด้านเทคโนโลยี Aesthetic Lasers ศัลยกรรมความงาม โดยเฉพาะเรื่องการดูดและปลูกถ่ายไขมัน (Liposuction and Fat Grafting) การปลูกผม (Hair Transplant) และ Skin Care ซึ่งเป็นสิ่งที่บ้านเราให้ความสนใจเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เรายังได้นำโปรแกรมชั้นนำ Visual 3D สามมิติ จากประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ที่สามารถจำลองให้คนไข้เห็นก่อนว่าคุณจะมีใบหน้าและรูปร่างของตัวเองอย่างไรหลังการรักษา ซึ่งจะช่วยให้คุณหมอและคนไข้มีความเข้าใจที่ตรงกันก่อนเริ่มทำการรักษามากยิ่งขึ้นครับ”

Photo By : PRAYUTH
Author By : K_WONDROUS

SHARE