counters
hisoparty

เอสเต ลอเดอร์ คอมพานีส์ จับมือสถาบันมะเร็งแห่งชาติ สานต่อพันธกิจขจัดภัยมะเร็งเต้านมให้หมดไปจากโลก

1 year ago

         ก้าวสู่ปีที่ 30 กับพันธกิจขจัดภัยมะเร็งเต้านมให้หมดไปจากโลกใบนี้ ของ เอสเต ลอเดอร์ คอมพานีส์ ภายใต้ แคมเปญกระตุ้นเตือนภัยมะเร็งเต้านม หรือ Breast Cancer Campaign เพื่อรณรงค์ให้ผู้หญิงทั่วทุกมุมโลกตระหนักถึงภัยของโรคนี้ โดยยังคงสานต่อความร่วมมือกับสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ในการให้บริการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมแบบเชิงรุกให้กับสตรีผู้มีรายได้น้อย กลุ่มเปราะบาง ผู้รอคอยการตรวจนานและผู้ต้องราชทัณฑ์ตามพื้นที่ต่างๆ ที่นอกเหนือจากในเขตกรุงเทพมหานคร โดยในปีนี้เป็นกิจกรรมการคัดกรองมะเร็งเต้านมเชิงรุกครั้งที่ 2 ที่จังหวัดสุพรรณบุรี ณ ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน ไลฟ์สไตล์ สุพรรณบุรี ในวันที่ 3-5 กรกฎาคม และ 11-13 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 วันละ 40 เคส จำนวน 6 วัน รวมทั้งหมด 240 เคส

         โดย มร.วีคัส แทนดัล กรรมการผู้จัดการทั่วไป บริษัท เอสเต ลอเดอร์ คอมพานีส์ ประเทศไทย กล่าวว่า “แคมเปญกระตุ้นเตือนภัยมะเร็งเต้านม (Breast Cancer Campaign) มีจุดมุ่งหมายในการสนับสนุนการรักษามะเร็งเต้านมสำหรับผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงที่ด้อยโอกาสมาตลอด 30 ปี และนับเป็นปีที่ 20 สำหรับในประเทศไทย เราได้ระดมทุนเพื่อสนับสนุนงานวิจัย การศึกษา และการเพิ่มศักยภาพของบริการด้านการแพทย์เพื่อผู้ป่วยมะเร็งเต้านมในประเทศเสมอมา นอกจากนั้นยังมีการประสานความร่วมมือกับสถาบันมะเร็งแห่งชาติ เพื่อส่งบริการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมให้กับผู้ขาดโอกาสตามพื้นที่ต่างๆ ให้ได้รับการตรวจโดยไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อกระตุ้นเตือนถึงภัยชองมะเร็งเต้านมแบบเชิงรุก

         “ในปีนี้ เราได้วางแผนการส่งบริการไปตามพื้นที่ต่างๆ นอกเหนือจากในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งนับเป็นครั้งที่ 2 โดยนำร่องที่จังหวัดสุพรรณบุรี ด้วยข้อมูลของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี ระบุว่ามีอัตราการป่วยด้วยมะเร็งเต้านมที่ค่อนข้างสูง โดยในปี 2562 สูงถึง 248 คนต่อประชากรหนึ่งแสนคน และปี 2563-2565 คือ 242, 230 และ 226 คนต่อประชากรหนึ่งแสนคน ตามลำดับ และจากการที่จังหวัดสุพรรณบุรีมีเครื่องมือทางการแพทย์ที่ค่อนข้างจำกัด ซึ่งทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี เคยมีการประสานขอความร่วมมือไปยังสถาบันมะเร็งแห่งชาติ เพื่อขอรับบริการรถเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ ทว่าการระบาดของโควิด-19 ทำให้สถานการณ์ไม่เอื้ออำนวย เอสเต ลอเดอร์ คอมพานีส์ จึงใช้โอกาสนี้ในการขอความร่วมมืออีกครั้งและลงพื้นที่ในวันที่ 3 - 5 กรกฎาคม และ 11 - 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 นี้ โดยจะให้บริการแก่สตรีผู้มีรายได้น้อย กลุ่มเปราะบาง ผู้ต้องราชทัณฑ์ และผู้ที่รอคิวรับการตรวจนาน”

          ด้าน ว่าที่ ร.ต.ท.หญิง พญ.นภา ศิริวิวัฒนากุล ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ เผยว่า “ข้อมูลจากสถาบันมะเร็งแห่งชาติ พบว่า ในปี 2565 หญิงไทยป่วยเป็นมะเร็งเต้านมมากกว่า 20,000 ราย หรือมากกว่า 50 รายต่อวัน โดยคาดการณ์ว่าในปี 2566 ประเทศไทยจะพบผู้ป่วยมะเร็งเต้านมรายใหม่ราว 22,000 ราย ปัจจัยเสี่ยงบางส่วนมาจากพฤติกรรมการใช้ชีวิต เช่น รับประทานอาหารไขมันสูง การมีภาวะน้ำหนักเกิน การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เป็นต้น และเนื่องด้วยมะเร็งเต้านมระยะเริ่มต้นมักจะไม่ค่อยแสดงอาการ ทำให้กว่าจะรู้ตัวก็อยู่ในระยะที่ก้อนมะเร็งมีการแพร่กระจายแล้ว ซึ่งเสี่ยงต่อการเสียชีวิตสูง ดังนั้นการตรวจพบรอยโรคในระยะเริ่มต้นจึงเป็นสิ่งสำคัญ เพราะสามารถรักษาให้หายขาดได้สูงมาก

          “สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ต้องขอบคุณ เอสเต ลอเดอร์ คอมพานีส์ ที่เล็งเห็นความสำคัญของการสร้างความตระหนักรู้และป้องกันโรคมะเร็งเต้านม ผ่านการสนับสนุนค่าใช้จ่าย และประชาสัมพันธ์โครงการให้เป็นที่รับรู้ในวงกว้าง ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงและทำให้ผู้ที่อยู่ในระยะเริ่มต้นสามารถตรวจเจอมะเร็งเต้านมได้อย่างรวดเร็ว เข้ารับการรักษาทันท่วงที ลดโอกาสเสียชีวิตและลดการสูญเสียค่าใช้จ่ายจากกระบวนการรักษา ทั้งนี้ ขอแนะนำให้ประชาชนทั่วไปตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยตนเองอย่างสม่ำเสมอทุกเดือน ทั้งการสังเกตด้วยตาเปล่า รวมถึงการคลำด้วยมือเพื่อหาความผิดปกติ และเข้ารับการตรวจจากแพทย์หรือพยาบาลอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง”

         บริการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม ภายใต้แคมเปญกระตุ้นเตือนภัยมะเร็งเต้านม หรือ Breast Cancer Campaign โดยรูปแบบการจัดกิจกรรมแบบรถตรวจเคลื่อนที่ครั้งที่ 2 นี้ จะเริ่มที่ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน ไลฟ์สไตล์ จังหวัดสุพรรณบุรี ในวันที่ 3 - 5 กรกฎาคม และ 11 - 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 รวม 6 วัน วันละ 40 เคส โดยจะมีการส่งต่อเคสความเสี่ยงสูงไปยังโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช เพื่อรับการคัดกรองเชิงลึกจากแพทย์ต่อไป และในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2566 ที่จะถึงนี้ จะมีการส่งรถเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ไปให้บริการให้กับประชาชนในรูปแบบเดียวกัน เพื่อเน้นย้ำพันธกิจในการขจัดภัยร้ายมะเร็งเต้านมให้หมดไป

Author By : Arunlak

SHARE