counters
hisoparty

alo ร่วมกับ RAKxa จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ สร้างความสมดุลทั้งร่างกายและจิตใจ เนื่องในวัน Global Wellness Day 2024

1 month ago

         alo (อะโล) แบรนด์ชุดออกกำลังกายเพื่อสุขภาพและเวลเนสชื่อดังจากลอสแอนเจลิส สหรัฐอเมริกา ร่วมกับ RAKxa (รักษ) ศูนย์พักผ่อนและบำบัดเพื่อสุขภาพในประเทศไทย จัดกิจกรรมเพื่อสุขภาพและสร้างความสมดุลระหว่างร่างกายและจิตใจ เนื่องในวันสุขภาพโลก (Global Wellness Day) ประจำปี 2024 บนพื้นที่เกาะที่ได้รับการอนุรักษ์อย่างบางกระเจ้า ล้อมรอบด้วยแม่น้ำเจ้าพระยา หรือเป็นที่รู้จักกันในชื่อ ‘ปอดสีเขียวแห่งกรุงเทพฯ’ โดยมีนักแสดงคนดัง และแขกผู้มีเกียรติที่รักในการออกกำลังกายและใส่ใจตัวเอง อย่าง คุณไบเบิ้ล - วิชญ์ภาส สุเมตติกุล, คุณปันปัน - สุทัตตา อุดมศิลป์, คุณพิตต้า ณ พัทลุง, คุณบุ๊ค - ณัชชารีย์ กิจวิริยะธนโชติ (บุ๊ค โอลีฟ), คุณเม - พิชชา ธนาลงกรณ์ และ คุณฮัทชิ้ว - ชวรัตน์ แจ้งวัฒนาถาวร เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

        สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการสร้างสุขภาพที่ดีแบบองค์รวม ทั้งร่างกาย จิตใจ และไลฟ์สไตล์ ผ่านกิจกรรมที่จะช่วยให้ผู้ที่เข้าร่วมทุกคนได้สำรวจ เรียนรู้ และปรับรูปแบบการใช้ชีวิตของตัวเองให้มีความสมดุลกลมกลืน โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมยังได้รับความรู้เกี่ยวกับการฟื้นฟูร่างกายโดยใช้ผลิตภัณฑ์เสริม ไม่ว่าจะเป็นการดริปวิตามินสูตรต่างๆ ตามเป้าหมายด้านสุขภาพและสภาวะร่างกายของแต่ละบุคคล การใช้ศาสตร์ตะวันออกมาร่วมบำบัด เช่น การฝังเข็ม การดีท็อกซ์ด้วยศาตร์อายุรเวช นวดปรับสมดุลจากศาสตร์แผนไทย ฯลฯ รวมถึงคำแนะนำ ด้านการพักผ่อนอย่างมีคุณภาพเพื่อคุณภาพการนอนที่ดี ให้ร่างกายได้พักผ่อนและฟื้นฟูอย่างเต็มที่

      โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เกิดขึ้นจากความตั้งใจของแบรนด์ alo และ RAKxa ในฐานะผู้นำด้านการส่งเสริมสุขภาพดีแบบองค์รวม เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการเฉลิมฉลองเนื่องในวันสุขภาพโลก (Global Wellness Day) ซึ่งถูกกำหนดให้จัดขึ้นทุกวันเสาร์ที่ 2 ของเดือนมิถุนายนของทุกปี เพื่อส่งเสริมให้ผู้คนทั่วโลกตระหนักถึงการดูแลสุขภาพ ทั้งร่างกาย จิตใจ และจิตวิญญาณ และมุ่งหวังให้คนไทยหันมาใส่ใจในการดูแลสุขภาพแบบครบวงจรมากยิ่งขึ้น

      ร่วมสัมผัสประสบการณ์สร้างเสริมสุขภาพ ที่เชื่อมโยงทั้งร่างกายและใจให้เป็นหนึ่งเดียวกันได้ที่ ร้าน alo ตึก C ชั้น M ห้างสรรพสินค้าเอ็มควอเทียร์ และ RAKxa Integrative Wellness

Author By : Arunlak

SHARE