counters
hisoparty

55th Anniversary Beauty Gems

3 years ago

ตลอดระยะเวลา 55 ปี ที่ผ่านมา กลุ่มบริษัทบิวตี้เจมส์ ได้เติบโตก้าวหน้ามาอย่างมั่นคงแข็งแรง โดยมุ่งเน้นในศักยภาพของการพัฒนาอย่างยั่งยืน อย่างเป็นขั้นเป็นตอน โดยให้ความสำคัญต่อกิจการและธุรกิจการค้าที่มีความเชี่ยวชาญอย่างจริงจังโดยอาศัยความรู้ความสามารถของทรัพยากรด้านบุคลากรทุกระดับ ผนวกกับนำความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีและอุปกรณ์เข้ามาใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับให้สอดรับกับความต้องการของลูกค้า และการยกระดับคุณภาพให้เป็นที่ยอมรับและทันต่อสมัยนิยม

ในโอกาสนี้กลุ่มบริษัท บิวตี้เจมส์ ใคร่ขอขอบพระคุณลูกค้า ผู้มีอุปการคุณทุกท่าน ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ที่ให้การสนับสนุน ให้ความไว้วางใจ และความเชื่อมั่นต่อบิวตี้เจมส์เป็นอย่างดีเสมอมา ขอขอบพระคุณด้วยความจริงใจ 

เกรซกับคุณหนึ่ง สุริยน ศรีอทัยกุล รู้จักกันมานานแล้วค่ะ เราเรียนที่ Pepperdine University LA ที่เดียวกัน จึงมีความผูกพันกันมายาวนาน แล้วเกรชก็ได้มีโอกาสถ่ายแฟชั่นเซ็ตปกของ HISOPARTY Magazine รุ่นแรกๆ (เป็น 1 ใน 4 เซเลบริตี้ที่ได้ถ่ายแฟชั่นกับ Beauty Gems) ถ้าพูดถึงความรู้สึก เกรซขอเรียกว่าความผูกพันที่มีมาอย่างต่อเนื่องระหว่าง Beauty Gems กับ HISOPARTY ที่มีมายาวนาน เราไม่เคยหายจากกันไปไหน วนกับมาหากันตลอด และความรู้สึกผูกพันนี้ไม่เคยลดน้อยลงเลย และด้วยความเป็น Beauty Gems เกรซรู้สึกไว้วางใจเพราะเป็นเพชรที่มีคุณภาพ ออกแบบสวยงาม รูปลักษณ์ทันสมัย ไม่ว่าจะผ่านมากี่ปี คุณภาพไม่เคยเปลี่ยน คุ้มค่ามากค่ะ

ความประทับใจต่อไฮโซปาร์ตี้คือเป็นหนังสือที่มีความผูกพันกันมานาน รู้สึกว่าเราเติบโตมาด้วยกัน จากวันแรกที่ได้ร่วมงานตอนนั้นคือเริ่มจาก Website จนกระทั่งพัฒนาเป็นนิตยสารชั้นนำที่ครบรอบมาถึงปีที่ 15 และเชื่อมั่นว่า Hisoparty จะเป็นนิตยสารที่อยู่คู่กับคนไทยไปอีกยาวนานค่ะ เช่นเดียวกับ Beauty Gems ที่ได้รับความเชื่อถือ และประสบความสำเร็จมายาวนานกว่า 55 ปี และได้พัฒนาคุณภาพ และดีไซน์จนขยายตลาด ประสบความสำเร็จในต่างประเทศ

SHARE