counters
hisoparty

Young Generation Story by โค้ช มิกกี้

1 year ago

กลุ่มคนรุ่นใหม่ คือกลุ่มที่เกิดระหว่างปี พ.ศ. 2523 - 2540 หรือ ทราบกันว่า Gen Y หรือ Millennials ซึ่งผมก็เป็นคนหนึ่งที่อยู่ในกลุ่มนี้ จึงทำให้เห็นความเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะในเรื่องของ สุขภาพ และ ไลฟ์สไตล์ ทั้งไปในทางที่ดี และอาจจะไม่ดีมากนัก

สิ่งหนึ่งที่เราสามารถเห็นได้ชัดเจนคือ การอำนวยความสะดวกโดยเทคโนโลยี ที่มีมากขึ้นเรื่อยๆ ทำให้หลายคนมีไลฟ์สไตล์ที่เปลี่ยนไป เช่น มีการขยับตัวที่น้อยลงในแต่ละวัน ซึ่งสอดคล้องกับสถิติที่แสดงให้เห็นว่า Generation Y เป็นกลุ่มที่มีน้ำหนักตัวมากกว่าเกณฑ์ มากที่สุดถ้าเทียบกับกลุ่มอื่นๆ เพราะนอกจากการขยับตัวที่ลดน้อยลงแล้ว อาจจะมีสาเหตุมาจาก อาหารที่ทุกวันนี้แปรรูปเป็นส่วนใหญ่ ทำให้มีพลังงานค่อนข้างสูง และความเร่งรีบจากการทำงาน ทำให้มีเวลาดูแลตัวเองน้อยลง เลือกอาหารที่ทานน้อยลง และออกกำลังกายได้น้อยลง

แต่ในทางกลับกัน Generation Y ก็ถือว่าเป็นยุคที่คนใส่ใจในเรื่องสุขภาพมากที่สุดก็ว่าได้ และด้วยความทันสมัยของเทคโนโลยี เช่น แอพพลิเคชั่น ที่เป็น Fitness Tracker หรือ แอพพลิเคชั่น ออกกำลังกายอื่นๆ ที่สามารถเพิ่มตัวเลือกในการออกกำลังกายให้เราได้มากขึ้น โดยเฉพาะรูปแบบที่เหมาะกับคนที่มีชีวิตเร่งรีบ และอีกอย่างหนึ่งคือการที่ ช่วยให้เราสามารถสร้าง Community หรือ สังคมได้ง่ายขึ้น จาก Social Media ต่างๆ และนั่น เป็นอีกหนึ่งสิ่งจูงใจที่ทำให้เรารู้สึกอยากออกกำลังกายมากขึ้นได้

แนะนำให้ออกกำลังกาย 150-300 นาที ต่อสัปดาห์ ผสมผสนระหว่าง แอโรบิค และเวทเทรนนิ่ง เพื่อให้ได้ทั้งระบบหายใจและกล้ามเนื้อ ควบคู่ไปกับการเลือกทานอาหารให้ครบ เช่น แป้งก็เป็นเชิงซ้อนที่มีกากใยประมาณ 4 กรัม โปรตีนที่สมบูรณ์แบบไขมันดี โดยเฉพาะโอเมก้า 3 และผักผลไม้ให้หลากหลายสี

เชื่อว่าทุกคนทราบดีถึงข้อเสียของการไม่ดูและสุขภาพตัวเอง และประโยชน์ของการที่ออกกำลังกายเป็นประจำ รวมถึงการเลือกทานอาหารที่มีประโยชน์ นี่จึงเป็นสิ่งสำคัญที่กลุ่มคนรุ่นใหม่หันมาดูแลสุขภาพตัวเองมากขึ้น เพราะประโยชน์จะไม่ได้ใช่แค่รุ่นเรา แต่สามารถเป็นตัวอย่างที่ดีให้รุ่นลูกหรือหลานเราได้อีกต่อไปเรื่อยๆ

Reference:
Benefits and Risks Associated with Physical Activity. 2008.
Index, G.W. 76% of Millennials Exercise At Least Once a Week. 2017.

Story by โค้ช มิกกี้ นนท์ อัลภาชน์ ณ ป้อมเพชร

SHARE