counters
hisoparty

FAST RETAILING บริจาคเสื้อผ้ากันหนาวของ UNIQLO 1 ล้านชิ้น ให้แก่ผู้ลี้ภัยและผู้พลัดถิ่นภายในประเทศ

19 days ago

          FAST RETAILING (ฟาสต์ รีเทลลิ่ง) ดำเนินการบริจาคเสื้อผ้า UNIQLO (ยูนิโคล่) ฮีทเทค และเสื้อผ้ากันหนาวจำนวน 1 ล้านชิ้น มูลค่าประมาณ 1 พันล้านเยนหรือ 300 ล้านบาท ให้แก่สำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ (UNHCR) โดยการบริจาคครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการช่วยเหลือผู้ลี้ภัยและผู้พลัดถิ่นภายในประเทศในช่วงฤดูหนาว นอกจากนี้ยังบริจาคเงินสนับสนุนให้แก่ UNHCR เป็นจำนวนเงินราว 27 ล้านบาท เพื่อช่วยผู้พลัดถิ่นภายในประเทศอัฟกานิสถานและพื้นที่ใกล้เคียงในฤดูหนาวนี้ ซึ่งในภูมิภาคดังกล่าว อุณหภูมิได้ลดลงอย่างต่อเนื่องจนน้อยกว่าจุดเยือกแข็ง แม้ว่าฤดูหนาวยังไม่เดินทางมาถึงอย่างเต็มที่ก็ตาม แต่ผู้พลัดถิ่นในประเทศอัฟกานิสถานและพื้นที่ใกล้เคียงนั้นยังจะต้องเผชิญกับภัยแล้งและภัยธรรมชาติอื่นๆ มากมาย รวมถึงการขาดแคลนอาหาร ซึ่งในปีนี้ยังมีความเสี่ยงของโควิด-19 อีกด้วย โดยเงินสนับสนุนในครั้งนี้จะถูกนำไปใช้ในการจัดหาอุปกรณ์เพื่อบรรเทาภัยพิบัติ อาทิ ผ้าห่ม ตะเกียงโซลาร์ และอุปกรณ์ฉนวนเต็นท์ เพื่อให้ผู้คนที่ถูกบังคับให้ย้ายถิ่นฐาน โดยเฉพาะผู้หญิงและเด็กที่ตกอยู่ในสภาวะบอบบาง ก็จะสามารถป้องกันตัวเองจากอุณหภูมิติดลบในช่วงฤดูหนาวได้

Author By : K_WONDROUS

SHARE