counters
hisoparty

‘FAUBOURG POLKA’ นาฬิกาสุดหรูจาก HERMÈS

7 months ago

            ‘Faubourg Polka’ นาฬิกา เดอะ ฟาบัวร์ โพล์กา จาก Hermès ได้รับแรงบันดาลใจจากการออกแบบที่เป็นแก่นแท้ของ ฟาบัว โพล์กา พื้นหน้าปัดเปลือกหอยมุกโอบล้อมด้วยตัวเรือนทรงกลมอันอ่อนช้อย สร้อยข้อมือได้รับการออกแบบใหม่ทั้งหมด ประกอบด้วยจุด และเส้นเฉียงที่ผสมผสานกันราวกับว่าความโค้งจะออกไปจากเส้นโค้งที่สัมผัสกับเส้นตรง และราวกับเส้นสายระวังว่าจะมีความตรงมากเกินไป ด้วยเหตุนี้จึงกำหนดจังหวะของเวลาด้วยความรู้สึกที่เป็นอิสระอย่างเต็มที่ เมื่อเส้นและจุดสร้างภาษาใหม่ที่มีเครื่องหมายวรรคตอน และไวยากรณ์บอกเล่าเรื่องราวของการมองการณ์ไกลจากเวลาในปัจจุบันผสมผสานอย่างลงตัวระหว่างการประดิษฐ์นาฬิกา และการสร้างสรรค์เครื่องประดับชั้นสูง โดยนาฬิกา ฟาบัวร์ โพล์กา มีให้เลือกด้วยกัน 5 รุ่น ได้แก่ ทองไวท์โกลด์ หรือทองคำโรสด์โกลด์ รุ่นประดับเพชรบางส่วน หรือประดับเพชรทั้งเรือน หรือรวมถึงสายนาฬิกา

Author By : Arunlak

SHARE