counters
hisoparty

ร่วมสร้างปาฏิหาริย์ที่ยิ่งใหญ่ ต่อลมหายใจให้กับเด็กๆ ในโครงการ Box of Life โดย unicef

27 days ago

          จากวิกฤตการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ส่งผลให้เด็กๆ ทั้งในประเทศไทยและทั่วโลก ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ขณะเดียวกันเด็กอีกกว่า 2 ล้านคนทั่วโลกเสียชีวิตจากโรคขาดสารอาหารรุนแรง และเด็กอีกกว่า 23 ล้านคนทั่วโลกกำลังเสี่ยงต่อการเสียชีวิตเพราะขาดวัคซีนพื้นฐานที่จำเป็น องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย จึงร่วมกับนักแสดงชื่อดัง คุณแอน ทองประสม, คุณเจมส์ - จิรายุ ตั้งศรีสุข และ คุณฟรัง – นรีกุล เกตุประภากร  ชวนคนไทยร่วมสร้างปาฏิหาริย์ที่ยิ่งใหญ่ ต่อลมหายใจให้กับเด็ก ๆ ในโครงการ Box of Life  เพื่อส่งความช่วยเหลือที่จำเป็นในแต่ละด้านไปยังเด็ก ๆ ทั้งในประเทศไทยและทั่วโลก เพื่อลดการสูญเสียอย่างเร่งด่วน

โดยในปีนี้กล่อง Box of Life จะแบ่งเป็น 3 ประเภท สอดคล้องกับสถานการณ์วิกฤตที่เด็ก ๆ กำลังเผชิญและความช่วยเหลือที่พวกเขาต้องการอย่างเร่งด่วน ประกอบด้วย

          • กล่อง ‘Box of Life สู้โควิด-19’ บรรจุของจำเป็นเพื่อปกป้องเด็กๆ ในพื้นที่เสี่ยงในประเทศไทย รวมถึงการจัดส่งอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อสนับสนุนการทำงานของแพทย์ โรงพยาบาล และชุมชนในการต่อสู้กับวิกฤตโควิด-19 ในประเทศไทย เช่น เครื่องผลิตออกซิเจน เจลและสเปรย์แอลกอฮอล์ หน้ากากอนามัย ชุดตรวจโควิด-19 สำหรับเด็กและประชากรกลุ่มเปราะบาง นอกจากนี้ ยูนิเซฟยังเป็นหน่วยงานหลักในการจัดส่งวัคซีนโควิด-19 ไปยังประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกผ่านโครงการ COVAX ด้วย

          • กล่อง ‘Box of Life ช่วยชีวิต’ เพื่อจัดส่งเม็ดทำน้ำสะอาดที่ใช้เปลี่ยนน้ำสกปรกให้กลายเป็นน้ำสะอาด รวมถึงการจัดส่งอาหารบำบัดฉุกเฉินเพื่อช่วยชีวิตเด็กที่ขาดสารอาหารรุนแรง และจัดส่งผ้าห่มให้เด็กที่ประสบภัยหนาวเนื่องจากหลายพื้นที่ทั่วโลกกำลังเข้าสู่ฤดูหนาว

          • กล่อง ‘Box of Life วัคซีนเด็ก’ ช่วยให้ยูนิเซฟสามารถส่งวัคซีนพื้นฐานที่จำเป็นไปถึงเด็ก ๆ  เช่น วัคซีนป้องกันโรคคอตีบ หัด และโปลิโอ ซึ่งวัคซีนเหล่านี้จำเป็นอย่างยิ่งในการปกป้องเด็ก ๆ โดยเฉพาะทารกและเด็กเล็กจากโรคร้ายและการเสียชีวิตที่ป้องกันได้

 

           สำหรับกล่อง Box of Life แต่ละกล่องมีมูลค่ากล่องละ 799 บาท โดยผู้บริจาคที่สนับสนุน 2 กล่อง หรือ 1,598 บาท จะได้รับสเปรย์แอลกอฮอล์ (แบบเติมได้) และหากผู้บริจาคต้องการช่วยเหลือเด็กๆ ทุกด้าน สามารถสนับสนุนกล่อง ‘Box of Life แบบ Box Set’ มูลค่า 2,999 บาท จะได้รับกระเป๋า Shopping ขนาดใหญ่ลายพี่หมีเท็ดดี้ บลู Limited Edition เป็นของที่ระลึก นอกจากนี้ยังสามารถบริจาคแบบระบุจำนวนเงินตามต้องการได้

           หากต้องการสนับสนุน Box of Life สามารถเข้าไปที่ www.unicef.or.th/boxoflife หรือค้นหาคำว่า ‘UNICEF Box of Life’ หรือ พิมพ์ BOX ส่งมาที่ 4712225 เพื่อบริจาค 100 บาท

           นอกจากนี้ ในปีนี้โครงการ Box of Life จะมีการเปิดตัวรูปแบบใหม่ในส่วนของสินทรัพย์ดิจิทัล หรือ Non Fungible Token (NFT) ซึ่งจะเป็นการจำลอง Box of Life เสมือนจริงด้วยความร่วมมือกับแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนซื้อขาย NFT อย่าง EAST NFT

ช่องทางการสนับสนุนกล่อง Box of Life
1. ผ่านทางออนไลน์ www.unicef.or.th/boxoflife หรือค้นหา UNICEF Box of Life  
2. SMS: พิมพ์ BOX ส่ง SMS มาที่ 4712225 เพื่อบริจาค 100 บาท 

 

Author By : Arunlak

SHARE