counters
hisoparty

GULF Sparks Smiles มอบรอยยิ้มสดใสให้ชุมชน

8 months ago

         บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ กัลฟ์ ร่วมกับ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เดินหน้าออกหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ในโครงการ ‘GULF Sparks Smiles มอบรอยยิ้มสดใสให้ชุมชน’ ปี 3 หน่วยที่ 4 ส่งท้ายปี 2566 และเนื่องในโอกาสวันทันตสาธารณสุข ทางโครงการฯ จึงได้เสริมกำลังและเพิ่มศักยภาพในการรักษาผู้ป่วยมากขึ้นถึงวันละ 1,050 คน แบ่งเป็นผู้ใหญ่ 900 คน และเด็ก 150 คน โดยเปิดโอกาสให้ประชาชน Walk-In มาลงทะเบียนเข้ารับบริการตรวจฟันเบื้องต้น อาทิ อุดฟัน ถอนฟัน ขูดหินปูน เคลือบฟลูออไรด์ เอกซเรย์ และผ่าฟันคุด พร้อมทั้งมีการให้ความรู้ด้านการดูแลสุขภาพฟัน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ได้ที่คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นอกจากนี้ กัลฟ์ยังได้ยังได้มอบงบประมาณจำนวน 8,500,000 บาท สนับสนุนการออกหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ และต่อยอดโครงการฯ เพื่อขยายขอบเขตการรักษาสู่กลุ่มเด็กพิเศษ และกองทุนอวัยวะเทียมสำหรับผู้บกพร่องทางช่องปากและใบหน้าอีกด้วย

         โดย คุณสารัชถ์ รัตนาวะดี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า โครงการฯ นี้มีจุดเริ่มต้นจากสถานการณ์โควิด-19 ที่ทำให้การเข้าถึงการรักษาทางทันตกรรมทำได้ยาก หลายคนกลัวการต้องไปทำฟันในช่วงโควิด-19 ซึ่งกัลฟ์และคณะทันตะ จุฬาฯ เล็งเห็นถึงความสำคัญของปัญหาด้านสุขภาพช่องปากที่อาจส่งผลต่อเนื่องในระยะยาว จึงได้ร่วมกันจัดโครงการออกหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ เพื่อลงพื้นที่ไปยังบริเวณพื้นที่ห่างไกลจากหน่วยงานสาธารณสุข และมอบโอกาสในการรักษาฟันฟรี โดยผู้เชี่ยวชาญที่เป็นทันตแพทย์จิตอาสาจากคณะทันตะ จุฬาฯ ซึ่งได้ดำเนินโครงการฯ ร่วมกันเข้าสู่ปีที่ 3 แล้ว และได้รับการตอบรับที่ดีทั้งในแง่ของการได้ช่วยเหลือพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับคนในสังคม และยังได้เห็นถึงการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นนอกห้องเรียนผ่านการออกหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าโครงการนี้ไม่ใช่เพียงสร้างโอกาสให้กับคนไข้ที่มารักษาเท่านั้น แต่ยังเป็นการสร้างประสบการณ์และแรงบันดาลใจให้กับทีมทันตแพทย์และกลุ่มจิตอาสาด้วย

         ด้าน ศ.ทพ.ดร.พรชัย จันศิษย์ยานนท์ คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า ปัญหาสุขภาพช่องปากเป็นอีกหนึ่งปัญหาสำคัญที่คนส่วนใหญ่มองข้าม โดยคนไทยที่เข้าถึงการรักษาทางทันตกรรมอย่างต่อเนื่อง มีเพียงประมาณ 10% เท่านั้น การที่มีโครงการออกหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ GULF Sparks Smiles เป็นอีกหนึ่งกำลังสำคัญที่ช่วยส่งเสริมให้คนไทยตะหนักถึงความสำคัญในการดูแลรักษาสุขภาพช่องปากของตนเองผ่านการให้ความรู้ในระหว่างที่ออกหน่วยฯ เพราะสุดท้ายแล้วการที่มารักษาฟันกับหมอฟันก็เป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุ หากประชาชนทุกคนรู้จักการดูแลและป้องกันปัญหาสุขภาพช่องปากด้วยตัวเองได้ ก็จะเป็นการรักษาสุขภาพฟันได้อย่างยั่งยืน

         รศ.ทพ.ดร.นิยม ธำรงค์อนันต์สกุล อาจารย์ประจำภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์ กล่าวถึงการต่อยอดโครงการฯ ว่า จากจุดเริ่มต้นที่ได้มีการออกหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ไปยังพื้นที่ห่างไกลและได้สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนในพื้นที่ต่างๆ แล้ว นำมาสู่การต่อยอดความช่วยเหลือให้กับกลุ่มผู้พิการที่ต้องการอวัยวะเทียม ซึ่งอยู่ในการดูแลของคณะทันตะ จุฬาฯ นั้น เป็นอีกหนึ่งภารกิจสำคัญที่ไม่ใช่เพียงการสร้างรอยยิ้ม แต่คือการสร้างความมั่นใจให้กับผู้ป่วยสามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

         คุณต้นตะวัน ตันติเวชกุล (ตู) นิสิตคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้นปีที่ 5 กล่าวถึงโครงการฯ ว่า ทางคณะทันตะ จุฬาฯ และกัลฟ์ ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมทำฟันฟรีให้กับประชาชนทั่วไป ซึ่งวันนี้มีคนเข้ามารับบริการเยอะมากๆ กว่า 1,000 คน รู้สึกดีใจมากๆ ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมในวันนี้ สำหรับใครที่สนใจสามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ทางเพจของคณะทันตะ จุฬาฯ และฝากติดตามโครงการ GULF Sparks Smiles ในปีต่อๆ ไปด้วย

          สำหรับโครงการออกหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ GULF Sparks Smiles มอบรอยยิ้มสดใสให้ชุมชน เป็นโครงการที่เกิดจากความร่วมระหว่าง กัลฟ์ และคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ได้เริ่มต้นครั้งแรกในปี 2563 จากความมุ่งมั่นส่งต่อความช่วยเหลือให้กับประชาชนในพื้นที่ห่างไกลให้ได้รับการรักษาทางทันตกรรมที่มีประสิทธิภาพ และเพื่อเป็นจุดเริ่มต้นในการปลูกฝังให้คนไทยรู้จักป้องกัน ดูแล รักษา สุขภาพช่องปากอย่างถูกวิธี สะท้อนถึงพันธกิจของกัลฟ์ภายใต้แนวคิด ‘Powering the Future, Empowering the People’ ที่มุ่งดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในสังคมอย่างยั่งยืน

Author By : Arunlak

SHARE