counters
hisoparty

PASS The LOVE Forward...คุณฌอน บูรณะหิรัญ

1 year ago

วิธีการรับมือกับปัญหาที่เกิดขึ้น
“หาบทเรียนจากสิ่งที่เข้ามาให้เร็วที่สุด ‘สิ่งนี้กำลังพยายามสอนอะไรเรา’”

ให้กำลังใจหลายๆ คนที่กำลังเผชิญกับปัญหาต่างๆ ในชีวิต
“THIS TOO SHALL PASS 5 คำที่ทำให้คนเศร้ามีความสุขที่สุด และทำให้คนมีความสุขได้สติมากขึ้น ‘เดี๋ยว มัน ก็ ผ่าน ไป’ ครับ”

Author By : Arunlak

SHARE